Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Kurser og kompetencer

Vores kernekompetence er uddannelser inden for Brand og Redning, men vi har også mange andre kurser.

En af vore kernekompetencer er gennemførelse af de lovpligtige branduddannelser, der kræves for at kunne drive et professionelt brandvæsen.

Vi uddanner langt de fleste af Falcks brandmænd og mange kommunale brandvæsner benytter Falcks Uddannelsescenter.

Mange institutioner og virksomheder har særlige sikkerhedsmæssige behov, som Falcks Uddannelsescenter kan tilgodese med individuelt tilpassede kurser. Vi uddanner medarbejdere og ledere fra en række offentlige institutioner, samt mange store og små virksomheder.

Det kan også dreje sig om arbejdspladser, der har medarbejdere udstationeret i andre egne af verden og dermed udsætter disse for særligt krævende opgaver under belastende forhold.

Der er også sjov og ballade på Langvang, så kontakt os, hvis vi skal stå for jeres næste event,  polterabend eller lignende.

Her kan du se vores faste kursusudbud, og i menuen ovenfor kan du se, hvad vi ellers kan tilbyde af kurser, events mm og kontakt os endelig, hvis du har specielle ønsker.

Se mere omkring hvilke forløb der er planlagt samt hvordan du tilmelder dig under kursusplan.

Kurser for brandmænd

Formål
At brandfolk tilegner sig de grundlæggende færdigheder i, at kunne håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og tilskadekomst i de første kritiske minutter. Kurset har desuden til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte brandfolk i stand til at kunne udføre korrekt førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom.
Kursets varighed og kursusplan
Kurset afvikles over én dag, som regel lørdag fra kl. 8.00 - 20.00. 
 
Pris
Kr. 1.350,- + moms.
Indkvartering fra dagen før kan bestilles via Uddannelsescenteret til kr. 600,-
 
Deltagerantal
Kurset gennemføres med minimum 6 deltagere.
 
Deltagerforudsætninger
Deltageren skal være vurderet til at kunne optages på brandmandsuddannelsen, idet det er en forudsætning at have gennemført førstehjælp, inden brandfolk kan fortsætte uddannelsesforløbet til brandmand.
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med brød og aftensmad er medregnet i prisen
 
Praktiske oplysninger
Kurset kræver ikke indsatsdragt, men almindelig praktisk tøj, der gerne må blive beskidt. Nogle øvelser foregår evt. i øvelsesområdet.
 
Pædagogik
Det faglige indhold følger ansvisninger fra Dansk Førstehjælpsråd og afvikles af pædagogisk uddannede førstehjælpsinstruktører som dagligt virker som ambulancereddere i Falck.
Formål
At udvikle deltagerens grundlæggende kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre specifikke opgaver på et skadessted.
Kurset indeholder også frigørelse og håndtering af tilskadekomne.
 
Kursets varighed og kursusplan
74 lektioner, der afvikles over 4 weekender eller 8 hverdage. 
 
Pris ( + moms)
Weekendkursus incl. indkvartering: kr. 16.225,-
Weekendkursus excl. indkvartering: kr. 13.675,-
Hverdagskursus incl. indkvartering: kr. 18.750,-
Hverdagskursus excl. inkvartering: kr. 15.270,-
 
Indkvartering fra dagen før til bestilles via Uddannelsesafdelingen til kr. 600,- pr. nat.
 
Deltagerantal og kursusplan
Kurset gennemføres med minimum 5 deltagere.
 
Deltagerforudsætninger
Der kræves en godkendt lægeattest samt gennemført 12 lektioners kursus i førstehjælp inden start på kurset.
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe med brød, aftensmad samt aftenkaffe med brød er medregnet i prisen. Noget af forplejningen foregår på hotel, hvis kursisten er indkvarteret.
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes. Man bedes dog medbringe egen inder beklædning.

Til øvelser hvor man kan blive meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.
 
Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3-4 uger før kurset starter. 
 
På første kursusdag kan deltagerne få udleveret elevhæfterne til låns under kurset.
Vi har også et antal sæt med lyd-cdér som man kan låne under kurset.
 
Pædagogik
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer og øvelserne er opbygget som ”ringøvelser”, hvor man maksimum er 6-7 deltagere pr. instruktør.
 

Materialer til uddannelsen på Langvang:

Emnehæfter: Det er ikke et krav at nedenstående emnehæfter læses inden kursusstart men blot et tilbud og skal betragtes som baggrundsviden.

Følg dette LINK og koncentrer dig om følgende emnehæfter (PDF-filer som kan hentes gratis) - se direkte links nedenfor:

 Beredskabsstyrelsen opdaterer løbende deres materaler.

 

Vejledninger som skal læses inden kursusstart:

 

Vejledende timeplaner

Formål
at udvikle deltagerens kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre opgaverne på et skadested.
 
Kursets varighed og kursusplan
148 lektioner, der afvikles over 8 weekender eller 4 x 5 hverdage (4 uger). 
 
Pris (+ moms)
Weekendkursus incl. indkvartering: kr. 29.950,-
Weekendkursus excl. indkvartering: kr. 25.900,-
Hverdagskursus incl. indkvartering: kr. 36.950,-
Hverdagskursus excl. inkvartering: kr. 27.590,-

Indkvartering fra dagen før til bestilles via Uddannelsesafdelingen til kr. 600,- pr. nat.
 
Deltagerantal og kursusplan
Kurset gennemføres med minimum 5 deltagere.
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinier.
 
Deltagerforudsætninger
Der kræves en godkendt lægeattest samt gennemført grunduddannelse indsats inden start på kurset.
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe med brød, aftensmad samt aftenkaffe med brød er medregnet i prisen. Noget af forplejningen foregår på hotel, hvis kursisten er indkvarteret.
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes. Man bedes dog medbringe egen underbeklædning.
 
Til øvelser i brandhus, container og andre steder, hvor man kan bliver meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.
 
Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3-4 uger før kurset starter. 
 
Materialer ses nederst på denne side. Første kursusdag kan deltagerne få udleveret hæfterne til låns under kurset. Vi har også et antal sæt med lyd-cdér som man kan låne under kurset.
 
Pædagogik
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer og øvelserne er opbygget som ringøvelser, hvor man maximum er 6-8 deltagere pr. instruktør.
 

Materialer til funktionsuddannelsen:

Emnehæfter: Det er ikke et krav at hæfterne læses inden kursusstart, men indeholder baggrundsviden.

Følg dette LINK og koncentrer dig om nedenstående emne-hæfter (PDF-filer som kan hentes gratis):

 

Vejledninger:

 

Eksamen:

 

Timeplaner på Langvang

Beredskabsstyrelsen udstikker hvert år indhold af de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser.
 
Nogle øvelser kan gennemføres på egen station mens andre skal gennemføres i et øvelsesområde.
 
Falcks Uddannelsescenter Langvang er et godt og spændende øvelsesområde, hvor mange ting er muligt og området bliver løbende vedligeholdt og udvidet.
 
Langvang tilbyder blandt andet faciliteter til praksisnær træning af:
  • Slukning af brand på flere etager
  • Indsatstaktik ved hændelser med farlige stoffer
  • Afstivning af bygninger med sammenstyrtningsfare
  • Kæderedning
  • Øvelser i brandhus og overtændingscontainer og meget andet

Her kan du se mere om vores faciliteter og øvelsesområdet.

Formål
At uddanne holdledere til virket som teknisk leder af indsatsen på et skadested.
 
Kursets varighed og kursusplan
4 dage over 2 weekender eller 3 hverdage.
Kontakt os gerne for at komme på venteliste.
 
Deltagerantal
Kurserne gennemføres med minimum 5 og maximum 12 deltagere og oprettes efter behov.
 
Pris (+ moms)
Kursuspris incl. indkvartering: kr. 12.300,-
Kursuspris excl. inkvartering: kr. 10.900,-
Indkvartering fra dagen før til bestilles via Uddannelsesafdelingen til kr. 600,- pr. nat.
 
Deltagerforudsætninger
Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats samt Holdleder Brand.
Det forudsættes endvidere, at den pågældende er vurderet egnet til at varetage den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested, jf. Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med brød, aftensmad samt aftenkaffe med brød er medregnet i prisen. Noget af forplejningen foregår på hotel, hvis kursisten er indkvarteret.
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes. Man bedes dog medbringe egen inderbeklædning.

Til øvelser, hvor man kan blive meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.

Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3 uger før kurset starter.

Pædagogik
Uddannelsen gennemføres ved praktiske øvelser i planspilslokale og øvelsesområdet.
Undervisningen foretages af egne instruktører samt konsulenter fra politiet.
 
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer og øvelserne er opbygget som ringøvelser, hvor man maximum er 6-7 deltagere pr. instruktør.
Formål
At vedligeholde holdledere til virket som holdleder på et skadested.
 
Kursets varighed og kursusplan
4 dage over 2 weekender eller 3 hverdage.
Kontakt os gerne for at komme på venteliste.
 
Deltagerantal
Kurserne gennemføres med minimum 6 og maximum 12 deltagere og oprettes efter behov.

Pris (+ moms)
Kursuspris incl. indkvartering: kr. 12.500,-
Kursuspris excl. inkvartering: kr. 10.400,-
Indkvartering fra dagen før til bestilles via Uddannelsesafdelingen til kr. 600,- pr. nat.
 
Deltagerforudsætninger
Funktionsuddannelse Brand eller Funktionsuddannelse Indsats samt Holdleder Brand.
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med brød, aftensmad samt aftenkaffe med brød er medregnet i prisen. Noget af forplejningen foregår på hotel, hvis kursisten er indkvarteret.
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes. Man bedes dog medbringe egen inderbeklædning.

Til øvelser, hvor man kan blive meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.

Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3 uger før kurset starter

Pædagogik
Uddannelsen gennemføres ved praktiske øvelser i planspilslokale og øvelsesområdet.
 
Undervisningen foretages af egne instruktører og følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer. 
 
Øvelserne er opbygget som ringøvelser, hvor man maximum er 6-7 deltagere pr. instruktør.

Kurset ”Frigørelse - kæderedning” afvikles i to versioner:

Brandmænd
Brandmænd kan deltage i et 4 lektioners kursus for at øve kæderedningsopgaver.

Holdledere
Holdledere kan deltage i et 8 lektioners kursus for at øve kæderedning samt selvstændigt at vurdere, hvornår det er nødvendigt.

Falcks uddannelsescenter er Danmarks første ColdCut Cobra Akademi.
 
Siden 2012 har Falcks Uddannelsescenter Langvang fungeret som Cobra akademi i Danmark for Cold Cut Systems Svenska AB.
  
Vi tilbyder kurser og træning i anvendelse af Cobra udstyr.
 
Uddannelsen opbygges i samarbejde med den enkelte kommune, og tager afsæt i det opsæt og den taktik, som er valgt i den enkelte kommune.
 
Lokation
Uddannelsen vil finde sted på Falcks Uddannelsescenter Langvang, som råder over alle tænkelige momenter, som kræves for at træne i brugen af Cobra, herunder muligheden for penetrering af stål, beton, naturstensvæg og tag.
Der forefindes yderligere øvelseslokaliteter til taktisk træning i brugen af Cobra.
 
Instruktør
Uddannelsen gennemføres af instruktører, som anvender Cobra i den daglige indsats og som har gennemgået træning / instruktøruddannelse ved Cobra Academy i Sverige.
 
Kontakt os venligst ved ønske om tilbud.
 
Uddannelser
Uddannelsen gennemføres i to versioner:
• For indsatsledere og holdledere: Forståelse for anvendelsen af Coldcut Cobra
• For brandmænd: Anvendelse af Coldcut Cobra
 
Bemærkninger
Uddannelsen er obligatorisk for at kunne anvende et Coldcut Cobra skæreslukningssystem.
 
Forplejning
Forplejning kan bestilles

Øvrige kurser

Der er ikke brug for superhelte.

Brand kan opstå lige pludselig - og sprede sig lynhurtigt. Et forsøg på, at slukke ilden selv kan skabe livstruende situationer.

Men der er ingen grund til at lege superhelt. Der er kun én ting at gøre og det er at søge flugt. I faretruende situationer handler vi på instinktet og det kan derfor være svært at efterleve en bestemt adfærd.

Viden og tryghed hænger sammen. Der er ikke behov for at uddanne virksomheder til at blive små brandstationer. Men en viden omkring brand, og hvordan den spreder sig, gør medarbejderne handlekraftige og gør dem bevidste om virksomhedens sikkerhedsrisici.

Hos Falcks Uddannelsescenter Langvang råder vi over faciliteter, der gør at vi kan skabe scenarier som tager udgangspunkt i virksomhedens sikkerhedsrisici. Medarbejderne kan prøve, at stå ansigt til ansigt med virkelighedsnære situationer som meget vel kunne opstå på deres arbejdsplads.

Kontakt os for yderligere information om kurser tilpasset jeres behov eller ring for et uforpligtende besøg fra en af vores instruktører.

Vi samarbejder alle på kryds og tværs i vores relationer i løbet af vores karriere og øvrige netværk.
 
Et godt samarbejde kan være byggestenen til de store bedrifter i livet, men det er forskelligt hvordan teams kan optimeres.
 
Nogle gange skal der arbejdes ud fra forskellige værktøjer og andre gange kan man udvikle teamet ved at prøve forskellige aktiviteter og styrke sammenholdet.
 
Det er i dagligdagen, at resultaterne skabes, men ved at blive udfordret, kan vi rykke hinandens grænser. Der findes ingen fast opskrift på hvordan teams udvikles og optimeres, men hos os kan teamet løse forskellige opgaver og dermed have fokus på samarbejde og sociale aspekter.
 
Skal i rystes sammen, arbejde med team spirit, have udfordring og action, kommunikationsopgaver, sjove aktiviteter, positive fællesoplevelser eller lignende så kontakt os med dine ønsker, og vi kan sammen finde den løsning der passer til dit team – vi skaber positive fælles oplevelser.
Kør i brandbil, skattejagt i øvelsesområdet, vælt genstande med vandstrålen fra brandbilen, sluk ild, byg en tømmerflåde, prøv at røgdykke med røgdykkerapparat osv.
 
Events er den sjove og positive fællesoplevelse der ryster jeres gruppe sammen og kan være en sjov idé til jeres næste firmaarrangement eller lignende.
 
I vores øvelsesområde kan vi lave forskellige virkelighedsnære oplevelser og sjove indslag, så kontakt os, og vi kan sammen finde aktiviteter til jeres næste event.
Vi hjælper gerne med at arrangere indslag til jeres polterabend, og vi kan sammensætte events, så det passer til jeres ønsker og budget.
 
Måske er det kun brud og gom der skal prøve én eller flere aktiviteter – eller måske skal flere deltage i aktiviteterne.
 
En polterabend skal være sjov og noget som bruden og gommen aldrig glemmer. Samtidig giver sjove aktiviteter basis for at skabe relationer og netværk på tværs af familie og venner, så der er noget at tale om til bryllupsfesten.
 
Aktiviteterne vil komme til at foregå i vores øvelsesområde – sluk ild, kør i brandbil, prøv røgdykning, kravl i højden – kun fantasien sætter grænserne – men altid med sikkerhed i højsædet.

​Kurset ”elementær brandbekæmpelse” har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp.

 
Deltagerne sættes i stand til at kunne anvende de typiske brandslukningsredskaber via praktiske slukningsøvelser.
 
Formålet er endvidere, at motivere deltagerne til at kunne bistå virksomhedens/institutionens ledelse og sikkerhedsorganisation, med at skabe en bedre sikkerhedsadfærd hos personalet, samt at deltage i den daglige brandforebyggelse.
 
Spørgsmål og oprettelse af lukkede hold for virksomheder sker via vores kursusafdeling på telefon 70232298.
 
Hvis du via dit Falck abonnement har aftale om at deltage på kursus, skal du kontakte vores salgsafdeling på telefon 70102031 eller booke et kursus via www.falck.dk
 
Kurset gennemføres over 3 lektioner á 50 minutter og bliver oprettet på forskellige Falck-stationer, på Falcks Uddannelsescenter Langvang eller Greve og eventuelt på jeres egen virksomhed.
 
Hvis du via dit Falck abonnement har aftale om at deltage på kursus, skal du kontakte vores salgsafdeling på telefon 70102031 eller booke et kursus via www.falck.dk
Brande kan hurtigt opstå og ofte sker det på grund af svejsning, tagdækning, vinkelslibning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde.
 
Disse brande burde ikke forekomme og kan forebygges ved at have viden og forståelse for at udføre varmt arbejde forsvarligt.
 
Kurset henvender sig til personer, der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj, og på nogle virksomheder er det lovpligtigt at have kursusbevis for ”varmt arbejde” for at må udføre opgaver på stedet.
 
Kurser i Varmt arbejde aftales via kursusafdelingen på kursus@falck.dk.
Undervisningen kan afvikles loklat på virksomheden eller hos os på Falcks Uddannelsescenter Langvang.
 
Der udstedes et uddannelsesbevis til de deltagere der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.
Mange virksomheder og institutioner har specielle forhold på arbejdspladsen, hvilket gør medarbejdere med lokalkendskab på virksomheden til en vigtig medspiller, hvis der skulle opstå en nødsituation.
 
Medarbejdere med hjælperøgdykkeruddannelsen kan på forsvarlig vis assistere brandvæsenet, hvis det bliver nødvendigt.
 
Hjælperøgdykkerne bliver udvalgt af virksomhedens ledelse og formålet med kurset er at give deltageren den nødvendige viden og færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brand- og redningsberedskab.
 
I tilfælde af brand kan hjælperøgdykkeren rådgive og guide brand- og redningsfolkene samt iværksætte virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.
 
Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud.

Førstehjælp

I situationer, hvor mennesker rammes af pludselig sygdom eller ulykke, vil alle implicerede på en eller anden måde blive berørt af situationen. Dette gælder både den tilskadekomne, tilskuerne, pårørende, førstehjælpere samt redningspersonalet.
 
Som førstehjælper eller tilskuer kan du opleve, at situationen er uoverskuelig og kaotisk. I sådanne situationer kan det være svært at vurdere, hvordan man skal iværksætte den korrekte hjælp.
 
Tidsfaktoren er vigtig i forbindelse med at redde og bevare liv. Derfor skal din hjælp organiseres og prioriteres i den rigtige rækkefølge på en hurtig og sikker måde indtil professionel hjælp når frem.
 
På Falcks Uddannelsescenter afholder vi løbende førstehjælpskurser – både til private kunder, virksomheder mm samt til Falcks interne personale.
 

Førstehjælpskurser

Kontakt venligst vores kursusafdeling på telefon 70232298 og hør om mulighederne for at komme på kursus. Kurserne arrangeres rundt omkring i landet og på jeres arbejdsplads.
 
Hvis du via dit Falck abonnement har mulighed for at komme på kursus, kan du tilmelde dig via www.falck.dk eller vores salgsafdeling på telefon 70102031.

Kontakt venligst kursusafdelingen i Aalborg på kursus@falck.dk for yderligere information.


Kurserne kører både på Falcks uddannelsescenter og på Falck stationer rundt omkring i landet.