Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Arbejdsmarkedsrettede ydelser

Borgeren tilbage på arbejdsmarkedet

Vi tilbyder konsulenthjælp til arbejdsmarkedsrettet afklaring, opkvalificering og udplacering af borgere, der modtager offentlig forsørgelse.
Indsatserne er resultatstyrede, og vi måler løbende på effekten af vores tilbud herunder borgerprogression og –tilfredshed.

Vores målsætning er

  • at sikre, at borgeren vender tilbage til arbejdsmarkedet på en hurtig, effektiv og bæredygtig måde via raskmelding, delvis raskmelding og/eller en udplacering
  • at vurdere og beskrive borgerens arbejdsevne så fyldestgørende, at sagsbehandler kan træffe myndighedsafgørelser vedr. næste tiltag i borgerens sag – direkte på baggrund af vores afklaring

Vores erfaring er, at korteste vej (tilbage) til arbejdsmarkedet er via en indsats, der

  • sikrer en hurtig, helhedsorienteret afklaring af arbejdsevnen herunder en tilbundsgående afklaring af borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau med beskrivelse og vurdering af skånehensyn
  • indeholder opkvalificerende arbejdsmarkedsrettede aktiviteter fx beskæftigelsesrettet vejledning og coaching, undervisning i jobsøgning og arbejdsmarkedsrelevante emner, fysisk træning og motiverende samtaler
  • er virksomhedsvendt og har fokus på fastholdelsesmuligheder tidligt i forløbet herunder delvise raskmeldinger, praktik, løntilskud, mentorforløb, hjælpemidler mv.
  • er individualiseret, tager udgangspunkt i borgerens samlede ressourcer og ser på muligheder frem for begrænsninger
  • sikrer tværfaglighed gennem et koordineret, effektivt og tæt samarbejde med alle relevante parter i borgerens sag

Mere end 40.000 borgere er blevet afklaret, opkvalificeret og udplaceret af Quick Care, og vi har dagligt omkring 2.000 borgere i aktivitet.

Læs mere om arbejdsmarkedsrettede ydelser