Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder hos Falck Danmark A/S, modtagere af elektronisk post og brugere af www.falck.dk.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Falck Danmark A/S (herefter ”Falck”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.
Falck behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden www.falck.dk.

Hvis du alene besøger hjemmesiden, kan du læse pkt. 1 og 5 nedenfor.
Hvis du er kunde hos Falck, foretager køb på hjemmesiden eller afbryder et køb uden at blive kunde eller anvender selvbetjeningsløsningen, kan du læse pkt. 1, 2 og 5 nedenfor.
Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og anden elektronisk post eller udfylder en kontaktformular på hjemmesiden, kan du læse pkt. 1, 4 og 5 nedenfor.

07072023_v14

Privatlivspolitik

Når du besøger og klikker rundt på www.falck.dk, behandler vi en række personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.
 • Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget på Falck.dk.
 • Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.  
 • Interesser og præferencer


Falck indsamler disse oplysninger via cookies på www.falck.dk. Det kan du læse om i vores cookiepolitik.

Vi indsamler derudover din bils registreringsnummer og oplysninger om din bil fra DMR (motorregistret) i forbindelse med købsflow for vejhjælp.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.
 • At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.
 • At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.
 • At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
 • Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyede som muligt.
 • At oprette dig som Vejhjælpskunde
 • At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy regler), f.eks.:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.


Kilder
Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. 
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til dataindsamling- og behandling ved brug af cookies, kan du gøre dette ved at ændre dine cookieindstillinger her 
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata indsamlet fra andre kilder end cookies, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører herunder digitale mediepartnere, kreative -og digitale bureaupartnere mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af Falck.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

Når du køber noget hos os, f.eks. i vores webshop, via telefonen eller af anden kanal og logger ind på ”Mit Falck” (vores selvbetjeningsunivers), behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • Køn
 • CPR-nummer
 • Ovenstående oplysninger på husstandsmedlemmer ved abonnement/ produkt med husstandsdækning
 • Evt. firmanavn, stilling
 • Registreringsnummer, model, farve o.lign. på motorkøretøjer
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om skifteretsattest
 • Login-oplysninger: brugernavn og kodeord
 • Falck kundenummer og oplysninger om køb: abonnementer (vejhjælp, sundhedsordning, førstehjælpskasser og kurser, brandmateriel, sikkerhedspakker osv.) enkeltstående serviceydelser (f.eks. kurser) eller produkter
 • Brug af digitale ydelser f.eks. digital velkomstgave
 • Din anvendelse af Falcks hjemmeside: tidspunkter for besøg, besøgte undersider og foretagne køb.
 • Træk på abonnementer og digitale ydelser, herunder opfyldning, forbrug af bilservices og træk på sundhedsordninger
 • Yderligere telefonnummer
 • Kontakthistorik mellem dig og Falck
 • Optagelser af service- og salgsopkald
 • Kundetilfredshedsinformation og anden data fra tilfredshedsmålinger


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At indgå og opfylde abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig
 • Yde kundeservice og support i forbindelse med køb af abonnementer samt øvrige henvendelser herunder gennemføre tilfredshedsmålinger
 • At identificere dig, hvis der foreligger en tvist om et køb og at håndtere en sådan tvist
 • At stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for dig, hvor du selv kan administrere, ændre eller opsige dine aftaler med Falck i henhold til de relevante aftalevilkår
 • Markedsføring: de oplysninger, som indsamles om dig, kan anvendes til markedsføringsformål, herunder profilering og markedsføring ved direkte henvendelse til dig
 • CPR-numre indsamles for at bekræfte og løbende dokumentere, at betalingsinformationer er korrekte, når du skal betale gennem Betalingsservice.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden og vores produkter.


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere eller foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning. Oplysninger om dit brug af abonnementer og ydelser registreres i nogle tilfælde af Falcks medarbejdere, f.eks. når der ydes vejhjælp eller generel kundeservice. Derudover kan der også blive indsamlet oplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, adresse- og telefonregistre samt DMR (motorregistret).

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger, dit Falck kundenummer, registreringsnummer og relaterede oplysninger på motorkøretøjer (afhængig af produkt), betalingsoplysninger, oplysninger om dine køb og træk på abonnementer og kontakthistorik er følgende:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.


Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dit CPR-nummer er følgende:

 • Dit samtykke til indhentning og behandling, jf. databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 2.
 • Videregivelse af dit CPR-nummer til Mastercard ifm. oprettelse af betalingsservice jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 3.


Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af oplysninger om træk på din sundhedsordning, hvis dette inkluderer helbredsoplysninger, er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig for, at retskrav på betalinger eller udbetalinger fra os kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af din anvendelse af hjemmesiden, berigelse af dine data og indsamling og behandling af kundetilfredshedsinformation og optagelse af salgsopkald er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved berigelse af dine personoplysninger er at kunne identificere dig i relation til køb, f.eks. ved en tvist om et køb.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser er at forbedre vores produkter og services, foretage opfølgning og dermed sikrer den samlede tilfredshed for dig som kunde.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved at optage service- og salgsopkald er at forbedre vores kundehåndtering og træning af vores medarbejdere og dermed den samlede kundeoplevelse.
 • De legitime interesser i, at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk. 

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at indgå abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale, er det fordi, det er nødvendigt for, at Falck kan indgå disse aftaler med dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå og opfylde aftalerne med dig. 

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, kundenummer og relevante oplysninger om bilen ved bilservices, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Falcks koncernforbundne selskaber f.eks. Falck Healthcare A/S
 • Samarbejdspartnere, f.eks. håndværkere, selvstændige vognmænd, leverandører af services i vores sundheds- og vejhjælpsabonnementer

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS 
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link

Privatlivspolitik for tredjeparter

Når du er i kontakt med Falck Danmark A/S (herefter “Falck”) pr. telefon, e-mail eller online formularer, vil dine personoplysninger i forbindelse med din henvendelse blive opbevaret af Falck.

Denne privatlivspolitik gælder ikke dig som kunde hos Falck (herefter benævnt “abonnementsejer”), da du i så fald er dækket af privatlivspolitikken for “kunder hos Falck Danmark A/S”.

Privatlivspolitikken dækker følgende typer af personer, som kan kontakte Falck:

 1. Ikke-kunder: Hvis du er i kontakt med Falck uden at være kunde, kan Falck opbevare oplysninger om dig, alt efter hvilken kommunikationsform der benyttes. Dette kan f.eks. være i tilfælde af, at du sender en e-mail til Falck eller på anden måde er i e-mail dialog med Falck, kontakter Falck via en online formular eller ringer til Falck, og får din samtale optaget.
 2. Advokat/bobestyrer: Hvis du er advokat, bobestyrer eller på anden måde agerer rådgiver på vegne af en kunde hos Falck, vil Falck opbevare dine oplysninger ifm. Din ageren på din klients vegne.
 3. Kontaktperson: Hvis du er kontaktperson for Falck på vegne af din arbejdsgiver eller på vegne af abonnementsejeren, har Falck visse oplysninger om dig, for at kunne varetage kundekontakten med din arbejdsgiver, hvor du er udpeget til at være den relevante kontaktperson.
 4. Dækkede personer på et abonnement: Såfremt du er dækket via en abonnementsejer i din husstand eller via din arbejdsgiver, kan Falck have oplysninger om dig i denne forbindelse, således Falck kan levere ydelser til dig, som dækket person på abonnementet, herunder sikre korrekt identifikation af dig på abonnementsejerens abonnement.

Typer af oplysninger og formål

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

Alle omhandlede personer af denne privatlivspolitik:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse.
 • Telefonoptagelse, såfremt du via telefonisk kontakt med Falck har accepteret, at samtalen kan blive optaget.

Advokat/bobestyrer:

 • Firmanavn (når du kontakter Falck via en virksomhed)
 • Titel
 • Din relation til abonnementsejeren
 • Dokumentation for ageren på Abonnementsejerens interesser, som f.eks. fuldmagt, samtykke, skifteretsattest eller lignende.

Kontaktperson:

 • Din relation til Abonnementsejeren (når du er kontaktperson på vegne af en virksomhed)
 • Firmanavn (når du er kontaktperson på vegne af en virksomhed)
 • Titel (når du er kontaktperson på vegne af en virksomhed)

Ikke-kunder:

 • Din relation til en eventuel Abonnementsejer

Dækkede personer:

 • Ydelser du kan modtage via din dækning

 

De formål, som vi indsamler og behandler dine oplysninger til, er:

 • At opfylde aftalen med Abonnementsejeren, hvor du a) er bemyndiget til at agere på dennes vegne, b) modtage ydelser gennem abonnementsejerens aftale med Falck eller c) står som kontaktperson for administration af abonnementsejerens abonnement.
 • At kunne være i dialog med dig, som ikke er abonnementsejer eller har anden relation til et abonnement til Falck, f.eks. gennem e-mail, optagelse af telefonsamtale og lignende.
 • At sikre dokumentation af din mulighed for at agere på Abonnementsejerens interesser.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre o Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

Kilder

Ikke-kunder:
Dine personoplysninger indsamles direkte fra dig ifm. din henvendelse til Falck.

Advokat/bobestyrer:
Dine personoplysninger indsamles direkte fra dig ifm. din henvendelse til Falck omkring ageren på en Abonnementsejers interesser.

I visse tilfælde kan Falck indhente kontaktoplysninger om dig fra en anden kilde, f.eks. fra det centrale personregister.

Kontaktperson:
Vi kan få dine oplysninger direkte fra dig ifm. varetagelse af kundeforholdet mellem Falck og din arbejdsgiver eller din abonnementsejer.

Vi kan også få dine oplysninger fra din arbejdsgiver, abonnementsejer, tidligere kontaktpersoner eller lignende.

Dækkede personer:
Vi vil få dine oplysninger fra din arbejdsgiver eller abonnementsejer ifm. oprettelse af abonnementet, herunder registrering af, hvem der kan modtage ydelser på abonnementet (dækkede personer).

 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger i forbindelse dokumentation af dig og dine muligheder for at agere på kundens vegne, er:

 • a. Behandling af dine identifikationsoplysninger foretages på baggrund af Falcks legitime interesse i at kunne varetage kontakten i Falcks kundeservice, hvor du som person kan stille spørgsmål til et abonnement eller i øvrigt være i kontakt med Falck. Dette gøres efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  Noget af det der ligges til grund for denne legitime interesse er, at uden den pågældende behandling, vil Falck ikke være i stand til at varetage korrespondance med dig.
 • b. Opbevaring af dine oplysninger ifm. registrering af dig som dækket person gøres på baggrund i Falcks legitime interesse i at have registreret, hvem der kan modtage en ydelse på en abonnementsejers abonnement. Dette gøres efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
  Baggrunden for denne legitime interesse ligger bl.a. i at overholde den aftale, som abonnementsejeren har købt og for at kunne levere ydelser til dig som dækket person på abonnementsejerens abonnement.
 • c. Opbevaring af oplysninger ifm. dokumentation af din ageren på abonnementsejerens interesse eller øvrig dokumentation foretaget på baggrund af et juridisk krav fra Falck, i form af at sikre din identitet samt din mulighed for at agere på vegne af Abonnementsejeren, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.
  Dette skyldes bl.a., at Falck skal sikre dokumentation på en eventuel viljetilkendegivelse fra Abonnementsejeren, til at du kan agere på dennes vegne, eller juridisk dokument, som ligeledes gør det muligt for dig helt eller delvist at håndtere Abonnementsejerens abonnement.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse og telefonnummer, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Falcks databehandlere, som behandler dine oplysninger på vegne af og efter instruks fra Falck
 • Abonnementsejeren, hvis denne ønsker informationer omkring din håndtering af dennes abonnement, informationer om hvem der er dækket på abonnementet, generelt forbrug af abonnementets ydelser og lignende.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger. Dine oplysninger vil være placeret i servere i EU/EØS, men der kan ske adgang til disse oplysninger ifm. support, hvorfor der kan ske en overførsel ud af EU/EØS.

Det juridiske grundlag for overførslerne er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS.

Standardaftalen er tilgængelig på dette link.

Automatisk, individuel beslutningstagning
Falck anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering.

Opbevaringsperiode
Falck opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant for de ovenfor anførte formål. Falck vil slette dine oplysninger:

 • 5 år efter du ikke længere er dækket af en abonnementsejers abonnement eller efter abonnementets udløb.
 • Ved telefonoptagelser: 90 dage efter samtalen er optaget.
 • 3 år efter afslutning af din håndtering af abonnementsejerens abonnement, jf. forældelseslovens §3(1)
 • 5 år + indeværende år efter handling på kundens abonnement, såfremt dine oplysninger er relevante for Falcks faktureringsgrundlag, jf. bogføringslovens §10(1)

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet.

Når du deltager på et af Falck arrangeret førstehjælpskursus indsamler og behandler vi disse personoplysninger fra dig (i tillæg til pkt. 1 og 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, nummer på tilmeldt kursus
 • CPR-nummer.

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At udstede og fremsende kursusbevis for deltagelse på førstehjælpskursus
 • At din deltagelse kan udgøre del af kurset ”kørselsrelateret førstehjælp”
 • CPR-numre indsamles for at kunne identificere dig ved tilmelding til kørselsrelateret førstehjælpskursus.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks.
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du deltager i kurset.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger er følgende:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dit CPR-nummer er følgende:

 • Dit samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

 

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Dine oplysninger vil blive opbevaret i 10 år eller indtil du evt. tilbagetrækker disse. Såfremt du ønsker at tilbagetrække dine oplysninger eller have rettet i disse, skal du kontakte instruktøren på det aktuelle kursus.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at udstede førstehjælpsbeviset til dig, er det fordi, det er nødvendigt for, at dette kan udarbejdes til dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at der ikke kan udstedes et førstehjælpsbevis til dig, og du kan ikke anvende dit kursus som kvalificering til andre kurser herunder kurset ”Kørselsrelateret førstehjælp”.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, e-mail og cpr-nummer vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Den aktuelle kursusinstruktør
 • Dansk Førstehjælpsråd (læs deres privatlivspolitik her)

Denne privatlivspolitik gælder personer, der står som kontaktpersoner i forbindelse med vedligehold af hjertestartere eller hjertestarterskabe med internetforbindelse. For de personer, som har købt / bestilt en hjertestarter eller et hjertestarterskab fra Falck og derigennem står som kontaktperson, vil være dækket af privatlivspolitikken for ”kunder hos Falck Danmark A/S”. 

Når en virksomhed køber en hjertestarter eller hjertestarterskab med internetforbindelse hos Falck, har Falck behov for at behandle data på en kontaktperson ifm. vedligehold af denne hjertestarter og hjertestarterskab. I denne forbindelse har vi fået oplysninger på dig, hvorfor du modtager denne privatlivspolitik, hvori du kan se, hvordan Falck behandler dine oplysninger. 

Falck kan have modtaget dine oplysninger enten fra dig selv eller fra din arbejdsgiver eller kollega, som har foretaget køb af hjertestarteren eller hjertestarterskabet hos Falck. 

Typer af oplysninger og formål 

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig: 

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsadresse. 
 • Firmanavn  

 De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er: 

 • At opfylde serviceaftalen med din arbejdsgiver, hvor dine kontaktoplysninger er blevet givet ifm. vedligehold af hjertestarter og hjertestarterskab 
 • At yde kundeservice og support i forbindelse med vedligeholdelse af hjertestarter og hjertestarterskab samt øvrige henvendelser  
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks.  
 • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold 
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen 
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder 
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre 
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder 
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter 

Kilder 
Dine personoplysninger indsamles fra din arbejdsgiver eller kollega, når denne foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere. 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne 
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger i forbindelse med kontakt til dig ved vedligehold af hjertestarteren og hjertestarterskabet, er følgende: 
Behandlingen foretages på baggrund af en legitim interesse fra Falck i form af at sikre en kontaktperson, således hjertestarteren og hjertestarterskabet kan vedligeholdes og dermed sikre funktionaliteten af denne hjertestarter eller hjertestarterskab, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 
Falcks interesse bygger bl.a. på, at Falck anser det som vigtigt at kunne vedligeholde den pågældende hjertestarter eller hjertestarterskab i overensstemmelse med den aftale, som Falck har indgået med din arbejdsgiver eller kollega, således funktionaliteten sikres og hjertestarteren er klar ved behov. 
Såfremt du ikke er enig i Falcks vurdering om behovet for at behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid gøre indsigelser herimod til Falck på kundeservice@falck.dk. 
Konsekvensen heraf kan være, at Falck ikke længere kan behandle dine oplysninger, hvormed Falck ikke kan yde vedligeholdelse af hjertestarteren og hjertestarterskabet, da Falck ikke har en kontaktperson i forbindelse med sådan vedligeholdelse, med mindre vi får en ny kontaktperson fra dig eller din arbejdsgiver eller kollega, som har indgået aftale med Falck. 

Videregivelse af dine personoplysninger 
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse og telefonnummer, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service - blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

 • Din arbejdsgiver og/eller kollega, der har indgået aftale med Falck om hjertestarteren eller hjertestarterskabet 
 • Falcks databehandlere, som behandler dine oplysninger på vegne og efter instruks fra Falck

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS  
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger. 

Det juridiske grundlag for overførslerne er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS  

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link 

Automatisk, individuel beslutningstagning 
Falck anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering 

Opbevaringsperiode 
Falck opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant for de ovenfor anførte formål. Falck vil slette dine oplysninger indenfor 3 måneder efter du ikke længere er relevant kontaktperson eller aftalen om vedligeholdelse af hjertestartere eller hjertestarterskabe med internetforbindelse udløber eller opsiges. 

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. 

Når du tilmelder dig elektronisk post fra Falck eller udfylder en formular f.eks. en kontaktformular, behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 og evt. 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.
 • Yderligere telefonnummer, boligtype, ejerforhold, antal værelser, boligvurdering, KVHX-nøgle
 • E-mail-logning: Antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve (bounces).
 • Tilbagetrækning af samtykke. 


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at kontakte dig og sende dig relevant markedsføring.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. Databeskyttelsesforordningen, markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails og på Falcks hjemmeside.
Derudover kan der blive indsamlet personoplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister, sociale medier og OIS/BBR.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er; 

 • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er Falcks juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet et markedsføringssamtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. Hvis du ikke udfylder en kontaktformular, kan vi ikke kontakte dig.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger.
Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link.

Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med abonnementsydelser hos Falck, opbevares som udgangspunkt indtil du opsiger dit kundeforhold og i en periode på 5 fulde kalenderår herefter. Jf. bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb af øvrige ydelser via www.falck.dk opbevares som udgangspunkt i 5 fulde kalenderår beregnet fra købsdatoen, jf. bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller anden information opbevares indtil du framelder dig modtagelse heraf.
Oplysninger indsamlet via cookies opbevares som beskrevet i tabellen her [https://www.falck.dk/om-falck/cookies/cookie-og-persondatapolitik/]

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet.
Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Falck må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Falck påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com

Falck Danmark A/S, CVR nr.: 16271241
Falck-Center CPH
Sydhavnsgade 18,
2450 København SV
Danmark
Dato: 27.10.2020

Privatlivspolitik for Falck Global Assistance A/S

Privatlivspolitik – Falck Global Assistance’s behandling af personoplysninger i forbindelse med personlig rejseassistance og sundhedshjælp i udlandet.

Som dataansvarlig indsamler og behandler Falck Global Assistance A/S visse personoplysninger om dig i forbindelse med rejseassistance og sundhedshjælp i udlandet. I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling, brug og videregivelse af dine personoplysninger.

 1. Hvorfor behandler Falck dine personoplysninger i forbindelse med Travel Assistance Services?
 2. Hvilke personoplysninger behandler Falck om dig?
 3. På hvilket grundlag og hvor længe må Falck behandle dine personoplysninger?
 4. Automatiseret, individuel beslutningstagning
 5. Hvem deler Falck dine personoplysninger med?
 6. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med Falcks behandling af dine personoplysninger?
 7. Kontaktoplysninger
 8. Versionshistorik

1. Hvorfor behandler Falck dine personoplysninger i forbindelse med rejseassistance?

Falck Global Assistance indsamler og behandler visse oplysninger om dig, når vi besvarer dine henvendelser og anmodninger om forskellige former for rejseassistance i forbindelse med din rejseforsikring eller andre serviceaftaler. Her kan du se eksempler på, i hvilke situationer og til hvilket formål Falck vil behandle dine data:

 • A. Til at foretage medicinsk forhåndsvurdering og forskellige serviceydelser før rejsen
 • B. Til at træffe beslutning om levering af relevante ydelser fra FGA eller vores netværk af leverandører.
 • C. Til at yde medicinsk assistance i udlandet på baggrund af vores overvågning og vurdering af din tilstand og medicinske behandling.
 • D. Til at sørge for evakuering og hjemtransport
 • E. Til at hjælpe med forskellige andre personlige services i forbindelse med situationer som f.eks.
  • a. Transportrelaterede problemer, herunder flyforsinkelser
  • b. Bagageproblemer
 • F. Statistiske formål
 • G. Overholde juridiske forpligtelser vedrørende behandling af personoplysninger, hvis det er relevant, for eksempel:
  • a. Vores forpligtelser og dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger
  • b. Forsvare eller underbygge et retskrav
  • c. For at sikre kvalitet og IT-sikkerhed omkring Falcks processer og applikationer
  • d. For at overholde vores forpligtelser i henhold til den nordiske lovgivning, herunder:
   • a. Dansk: Sundhedsloven, Klage- og erstatningsloven, Persondataloven, Bogføringsloven.
   • b. Norsk: Lov om patient- og brugerrettigheder, Regnskabsloven, Lov om aktieselskaber, Lov om årsregnskaber og årsrapporter
   • c. Svensk: Lov om patientskadeforsikring, Regnskabsloven, Lov om patientdata.
   • d. Finsk: Lov om patienters status og rettigheder, Lov om beskyttelse af personoplysninger i arbejdslivet, Persondataloven, Momsloven.

Læs mere om de formål, som Falck bruger dine personoplysninger til her.

Vi indsamler og behandler personoplysninger til følgende mulige formål:

 • A. Medicinsk forhåndsvurdering
  For at fastslå, i hvor høj grad forsikringen dækker under en planlagt rejse.
 • B. Udstedelse af visse sundhedskort
  Til at levere dokumentation for dækning af medicinsk behandling.
 • C. Assistance i forbindelse med medicinsk behandling i udlandet
  For at sørge for den rette medicinske behandling og henvise til de relevante behandlingssteder i udlandet.
 • D. Assistance i forbindelse med evakuering og hjemtransport
  Foretage evakuering i tilfælde af f.eks. en naturkatastrofe eller en medicinsk nødsituation under en planlagt udlandsrejse og/eller transport til et foretrukket eller specialiseret behandlingssted i udlandet eller i hjemlandet.
 • E. Assistance i forbindelse med transportrelaterede services
  For at sikre, at en planlagt rejse kan genoptages i overensstemmelse med de gældende forsikringsbetingelser, f.eks. i tilfælde af aflyst transport eller forsinkelse.
 • F. Assistance i forbindelse med bagageproblemer og -services
  For at sikre den korrekte procedure, der muliggør optimal service fra myndigheder, transportører og skadebehandling.
 • G. Statistiske formål
  For at generere data til anonymiseret statistik og rapportering for løbende at sikre og styrke servicekvaliteten af sagsbehandlingen og ressourceplanlægningen.
 • H. For at overholde love, regler, reguleringer, juridiske og bindende bestemmelser, afgørelser eller diktat fra en tilsynsmyndighed (f.eks. EU’s forordning om databeskyttelse og anden sundhedslovgivning), for eksempel:
  • a. Krav til dokumentation
  • b. Overholdelse af grundlæggende principper for behandling af personoplysninger og retsgrundlag for behandling
  • c. Implementering og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, at forhindre uautoriseret adgang til systemer og oplysnin-ger, forhindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, afbrydelse af denial-of-service-angreb og skade på computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • d. Undersøgelse af et formodet eller kendt sikkerhedsbrud og rapportering af et sådant brud til enkeltpersoner og myndigheder.
  • e. For at behandle og besvare anmodninger og klager fra registrerede personer og andre.
  • f. Håndtering af inspektioner og anmodninger fra myndigheder.
  • g. Håndtering af tvister med registrerede personer og tredjeparter.
  • h. Behandling og overførsel af dine personoplysninger med henblik på dine eller andre personers væsentlige interesser, hvis en sådan behandling og overførsel er baseret på et lovkrav.
  • i. Behandling og overførsel af dine personoplysninger af hensyn til den offentlige sikkerhed og offentlighedens interesser, for så vidt en sådan behandling og overførsel er baseret på et lovkrav.

Dine personlige oplysninger vil ikke blive delt, solgt eller videregivet på anden måde, end det er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, er disse oplysninger nødvendige for, at vi kan betjene dig i overensstemmelse med betingelserne i din rejseforsikring eller anden serviceaftale. Du er ikke forpligtet til at videregive personoplysninger til os. Hvis du ikke giver os de personoplysninger, der er beskrevet nedenfor, vil vi muligvis ikke kunne levere de ønskede ydelser til dig på det samme niveau, eller måske kan vi slet ikke levere dem.

2. Hvilke personoplysninger behandler Falck om dig?

Falck behandler kun personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde de(t) formål, der er angivet i afsnit 1. Disse oplysninger er (i det omfang, de er relevante for dig):

 • A. Navn
 • B. Adresse
 • C. Kontaktoplysninger, f.eks. e-mail, telefonnummer osv., inklusive, hvor det er relevant, kontaktoplysninger om pårørende og medrejsende.
 • D. Forsikringsoplysninger
 • E. Generelle oplysninger om assistancesagen.
  • a. Overvågning og vurdering af den medicinske behandling, du får i udlandet.
  • b. Rejseinformation, bookingdata.
  • c. Oplysninger om afholdte udgifter.
  • d. Aftaler mellem FGA og dig.

Læs mere om, hvilke data Falck behandler om dig, her.

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Forsikringsoplysninger, forsikringsdækning og andre relevante serviceaftaleoplysninger.
 • Køn
 • Alder
 • Fødselsdag

Fortrolige persondata

 • CPR-nummer
  • Modtaget fra dig eller dit forsikringsselskab
 • Geografisk placering
  • Registreres kun i forbindelse med særlige sikkerhedsservices.
  • Modtaget fra dig via en særlig mobilapp, hvor data og præcision for geodata er godkendt af dig.
 • Bankoplysninger
  • Kun i det omfang, det er relevant for visse tilbagebetalinger til dig.
  • Modtaget fra dig

Særlige kategorier af personoplysninger (herefter "følsomme personoplysninger")

 • Helbredsoplysninger, herunder sygdomshistorik og oplysninger om kontakt til sundhedsvæsenet og alternative behandlere
  • Modtaget fra dig, din praktiserende læge eller relevante behandlingssteder.
 • Etnisk oprindelse
  • Registreres kun i sjældne tilfælde for visse sikkerhedsservices. Modtaget fra dig
 • Religiøs overbevisning
  • Registreres kun i det omfang, det er relevant for visse ydelser i forbindelse med dødsfald.
  • Modtaget fra pårørende

3. På hvilket grundlag og hvor længe må Falck behandle dine personoplysninger?

Før Falck har tilladelse til at behandle dine oplysninger til de formål, der er angivet ovenfor i afsnit 1, skal Falck først klarlægge retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, herunder fastlægge, hvor længe dine personoplysninger opbevares hos Falck.

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR") anvender Falck følgende rets-grundlag for behandlingen af dine oplysninger:

 • A. Juridiske forpligtelser, art. 6,1 (c, d) og art. 87
 • B. Samtykke og udtrykkeligt samtykke, art. 6(1)(a) og art. 9(2)(a) 
 • C. Legitim interesse, art. 6(1)(f)
 • D. Art. 9,2 (c, f, h)

De love, som Falck bruger til behandling og opbevaring af personoplysninger, vil være baseret på den relevante nationale lovgivning.

Falck behandler og opbevarer dine personoplysninger i forskellige tidsrum, i henhold til hvilken lov og hvilket retsgrundlag der anvendes.

Læs mere om grundlaget for og hvor længe dine oplysninger behandles af Falck her.

 • I. Overholdelse af juridiske forpligtelser i bestemte tilfælde, f.eks. overførsel af personoplysninger til offentlige myndigheder (herunder politi), andre tredjeparter i tilfælde af væsentlig interesse, offentlige interesser osv. Du vil blive informeret om sådanne tilfælde, hvis de opstår, medmindre det er forbudt ved lov.
  • a. Kriterier for opbevaring og sletning: Defineret på grundlag af det specifikke retsgrundlag, som forpligter os til at overføre dine oplysninger i det specifikke tilfælde.
  • b. Retsgrundlag: Varierer afhængigt af den konkrete situation og omstændighederne.
 • II. Juridisk dokumentation, f.eks. dokumentation for håndtering af en anmodning fra dig, opbevaring af personoplysninger baseret på en igangværende eller kommende domstolssag, undersøgelse af formodet eller identificeret brud på datasikkerheden osv.
  • a. Kriterier for opbevaring og sletning: Personoplysninger i forbindelse med juridisk dokumentation opbevares kun i de tilfælde, hvor det er relevant, og kun i det tidsrum, hvor det er påkrævet.
  • b. Retsgrundlag:
   Almindelige personoplysninger Lovkrav, GDPR art. 6(1)(c).
   Mulige følsomme personoplysninger: retskrav, GDPR art. 9(2)(f).
   Andre retsgrundlag afhængigt af den konkrete sag.
 • III. Medicinsk forhåndsvurdering, operationel rejseassistance – medicinsk (inkl. medicinsk journal), operationel rejseassistance – ikke-medicinsk, skadesbehandling, fakturering.
  • a. Kriterier for opbevaring og sletning: 10 år fra sagens afslutning. Visse sagstyper vedrørende medicinske skader kan efter lægelig vurdering have en forlænget opbevaringsperiode på op til 20 år for at sikre den registreredes adgang til at behandle krav med langvarige virkninger.
  • b. Retsgrundlag:
   Almindelige personoplysninger Legitim interesse, GDPR art. 6(1)(f).
   • Falcks legitime interesse er baseret på vores evne til at håndtere klager, beskytte vores økonomiske interesser og udføre kvalitetssikring.

Følsomme personoplysninger:

   • Medicinsk diagnose og behandling, GDPR art. 9(2)(a, c, f og h).
 • IV. Optagelser af telefonsamtaler
  • a. Kriterier for opbevaring og sletning: Optagelser opbevares i henhold til relevante opbevaringspolitikker.
  • b. Retsgrundlag:
   Almindelige personoplysninger: er baseret på art. 6(1)(a) og
   Følsomme personoplysninger: 9(2)(a).

Hvis en behandling er baseret på dit samtykke: Du har ret til at trække dit samtykke tilbage, men dette vil ikke påvirke den behandling, der allerede er sket før tilbagetrækningen af samtykket. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os på: dpc.fga@falck.com eller FGA Assistancen.

4. Automatiseret, individuel beslutningstagning

Dine personoplysninger bruges ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering.

5. Hvem deler Falck dine personoplysninger med?

Falck vil, i det omfang det er nødvendigt og i visse tilfælde kun med din accept, dele personoplysninger om dig til andre modtagere ("tredjeparter") for at tilbyde dig de ydelser, der er baseret på formålene i afsnit 1. Disse tredjeparter vil være uafhængige dataansvarlige, og de vil derfor være ansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger. Disse tredjeparter er:

 • A. Falck Danmark A/S
 • B. Assistance-underleverandører
 • C. Din forsikringsudbyder
 • D. IT-leverandører
 • E. Finansielle leverandører

Ud over de tredjeparter, der er anført ovenfor, deler Falck også dine personoplysninger med leve-randører ("databehandlere"), som behandler dine personoplysninger på baggrund af instruktioner fra Falck. Disse databehandlere befinder sig primært inden for EU/EØS, men der kan ske en over-førsel til lande uden for EU/EØS ("tredjelande"), såsom Indien og USA, da Falck anvender IT-funktioner, som har supportfunktion i disse lande.

Læs mere om de parter, som Falck deler dine personoplysninger med, her.

Dine personlige oplysninger vil – hvor det er relevant – blive videregivet til og delt med følgende tredjepartsmodtagere:

Falck Danmark A/S

 • I. Land: Danmark.
 • II. Sektor: Rådgivning og konsulentbistand.
 • III. Formål med overførsel af data: Falck Group’s moderselskab, som bl.a. leverer rådgivning om juridiske forhold og revision til de øvrige selskaber i Falck Group.
 • IV. Henvisning til relevant databehandling i afsnit 3: I og II.

Uafhængige dataansvarlige i konkrete tilfælde såsom offentlige myndigheder (inkl. politiet), andre personer osv.

 • I. Land: Kan variere afhængigt af den konkrete situation og omstændighederne.
 • II. Sektor: Kan variere afhængigt af den konkrete situation og omstændighederne.
 • III. Formål med overførslen af data: overholdelse af juridiske forpligtelser i specifikke tilfælde, hvor Falck er forpligtet til at overføre oplysningerne til andre dataansvarlige, såsom offentlige myndigheder (inkl. politiet), f.eks. til beskyttelse af væsentlige samfundsinteresser, lovkrav osv.
 • IV. Henvisning til relevant databehandling i afsnit 3: I og II.

Assistance underleverandører

 • I. Land: Globalt
 • II. Sektor: Rejseassistance underleverandører
 • III. Formål med overførsel af data: For at udføre nødvendige elementer i forbindelse med levering af assistance
 • IV. Henvisning til relevant databehandling i afsnit 3: Punkt III.
 • V. Industri: Behandlingsfaciliteter, økonomisk overførsel, passager- og patientlogistik, overnatning m.m.
 • VI. Overførselsgrundlag: Undtagelser art. 49 se punkt c nedenfor

Din arbejdsgiver/forsikringsudbyder

 • I. Land: Kontraktafhængig
 • II. Sektor: Business to business (omsorgsydelser) / forsikring og pension
 • III. Formål med overførsel af data: Falck kan overføre dine oplysninger til din arbejdsgiver/forsikringsudbyder, hvis du modtager ydelser via din arbejdsgiver/forsikring, og hvis Falck er forpligtet til at give din arbejdsgiver/forsikring oplysninger for at opfylde aftalen med Falck.
 • IV. Henvisning til relevant databehandling i afsnit 3: Punkt III

Ud over ovennævnte modtagere vil dine personoplysninger også blive delt med følgende kategorier af leverandører ("databehandlere"):

IT-leverandører

Finansielle leverandører

 • I. Lokation: EU og Indien.
 • II. Sektor: Økonomi.
 • III. Leverandørkategorien omfatter følgende behandlingskæder: Falck Global Business Services og Wipro.
 • IV. Formål med databehandlingen: Understøttelse af finansielle processer.
 • V. Industri: Finansiel støtte.
 • VI. Overførselsgrundlag: EU-standardkontraktbestemmelser (a)

Yderligere oplysninger om det juridiske grundlag for overførsel af dine data til tredjelandet/-landene (se referencen ved siden af landet i ovenstående tabeller) kan ses her:

6. Hvilke rettigheder har du i forbindelse med Falcks behand-ling af dine personoplysninger?

De personoplysninger, som Falck behandler, er dine alene. Derfor har du visse rettigheder, som du kan handle på i denne forbindelse, hvis du ønsker det. Disse rettigheder omfatter blandt andet:

 • få indsigt i en kopi af de personoplysninger, som Falck behandler om dig
 • anmode Falck om at slette de personoplysninger, der behandles om dig, inden for lovmæssige begrænsninger
 • rettelse af forkerte eller ufuldstændige personoplysninger om dig
 • begrænse Falcks adgang til at behandle dine personoplysninger inden for de lovmæssige begrænsninger
 • adgang til dataportabilitet og
 • gøre indsigelse mod Falcks behandling af dine personoplysninger.

Disse rettigheder kan være begrænsede på grund af retsgrundlag og den lovgivning, der anvendes til at behandle dine personoplysninger (se afsnit 3).

Du kan udøve din ret ved at kontakte Falck ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 7.

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden:

 • I Danmark: Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/
 • I Norge: Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/
 • I Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten IMY. https://www.imy.se/
 • I Finland: The Office of the Data Protection Ombudsman (Tietosuojavaltuutetun toimisto). https://tietosuoja.fi/en/home

Læs mere om dine rettigheder her.

Du har – inden for begrænsninger i lovgivningen – blandt andet:

 • ret til adgang til dine personoplysninger
  • Du har, med få lovbegrænsninger, ret til vederlagsfrit at modtage en kopi af alle dine personoplysninger, der behandles af Falck, på en letlæselig og forståelig måde.
 • ret til at rette ukorrekte personoplysninger
  • Du har ret til at rette eller fuldstændiggøre alle behandlede personoplysninger, som er ukorrekte eller ufuldstændige.
 • ret til sletning af personoplysninger
  • Du har ret til at anmode Falck om at slette de personoplysninger, der behandles om dig. Retten til at få slettet dine personoplysninger kan dog være begrænset i henhold til national og europæisk lovgivning. For eksempel kan dine oplysninger ikke slettes, hvis Falck er forpligtet til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med en specifik retlig forpligtelse, eller i til-fælde hvor løbende behandling af dine personoplysninger er påkrævet for at fastslå eller for-svare et retskrav.
 • ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger
  • Du har i særlige tilfælde ret til at begrænse Falcks adgang til at behandle dine personoplysninger. Dette vil resultere i, at Falck kun kan opbevare oplysningerne, men ikke bruge dem til andre formål. Retten til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger kan bruges i tilfælde, hvor korrektheden af oplysningerne om dig bestrides, hvis du ikke ønsker, at dine per-sonoplysninger slettes, eller hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • ret til dataportabilitet
  • Du har ret til at modtage dine behandlede personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger, herunder automatiske, individuelle beslutninger
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod Falcks behandling af dine personoplysninger, i hvilke til-fælde Falck kun kan fortsætte behandlingen af personoplysningerne i det omfang, hvor det er muligt at fremlægge et gyldigt retsgrundlag for fortsat behandling af dine personoplysninger. Det kan for eksempel være tilfælde, hvor Falck er forpligtet ved lov til at behandle dine per-sonoplysninger, eller i tilfælde hvor løbende behandling af dine personoplysninger er nødvendig for at fastslå eller forsvare et retskrav.
  • Retten til at gøre indsigelse mod Falcks behandling af dine personoplysninger omfatter også din ret til at gøre indsigelse mod en behandling, der er baseret på automatiseret og individuel beslutningstagning på grundlag af dine personoplysninger, i det omfang en sådan behandling finder sted under dine specifikke omstændigheder.

7. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller du ønsker at handle på dine rettigheder i henhold til loven, bedes du kontakte os på DPC.FGA@falck.com. Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til dpo@falck.com.

Falck Global Assistance A/S
Sydhavnsgade 18, 2450 København
Danmark

8. Versionshistorik

Der kan opstå behov for at opdatere processerne i forbindelse med de anførte rejseassistanceydel-ser. Dette vil kræve, at erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger opdateres. Sådanne opdateringer vil være kontrollerede versioner, som det ses her.
Din version vil altid være den nyeste version i tabellen nedenfor.

Se versionshistorikken her

 • Version 1.0
  • Dato: 10.03.2023
  • Ændringer: Privatlivspolitik udarbejdet og implementeret.

 

Privacy policy - Falck Global Assistance’s processing of personal data regarding personal Travel services and Medical Assistance Services abroad.

In connection with Travel services and Medical Assistance Services abroad, Falck Global Assistance A/S is collecting and processing, certain personal data about you as data controller. In this Privacy Policy we describe our processing, usage and disclosure of your personal data.

 1. Why is Falck processing your personal data related to Travel Assistance Services?
 2. Which personal data does Falck process about you?
 3. On what basis and for how long is Falck allowed to process your personal data?
 4. Automated, individual decision making
 5. Who is Falck sharing your personal data with?
 6. What are your rights in connection with Falck’s processing of your personal data?
 7. Contact details
 8. Version history

 

1. Why is Falck processing your personal data related to Travel Assistance?

Falck Global Assistance collects and processes certain information about you when we respond to your inquiries and requests for various travel assistance services in accordance with your travel insurance or other service agreements. Here you can see examples under what specific circumstances and to what purpose Falck will pro-cess your data:

 • A. To perform Medical Pre-Assessments and various pre travel services
 • B. To decide on the provision of relevant services from FGA or our network of providers.
 • C. To provide medical assistance abroad based on our monitoring and assessment of you condi-tion and medical treatment.
 • D. To provide evacuations and repatriation
 • E. To assists with various other personal services related to situations such as
  • a. Transport related issues such as flight delays etc.,
  • b. Luggage issues,
 • F. Statistical purposes
 • G. Comply with legal obligations concerning the processing of personal data, if relevant, such as:
  • a. Our obligations and your rights concerning the processing of your personal data
  • b. Defend or prove a legal claim
  • c. Secure the quality and IT-security around Falck’s processes and applications
  • d. To comply with our obligations under the Nordic legislation, such as:
   • a) Danish: The Health Care Act, The Complaints and Compensations Act, The Personal Data Act, The Bookkeeping Act.
   • b) Norwegian: The Patient and User Rights Act, The Accounting Act, The Limited Liability Companies Act on Annual Accounts and Annual Reports.
   • c) Swedish: The Patient Injury Insurance Act, The Accounting Act, The Patient Data Act.
   • d) Finnish: Act on the Status and Rights of Patients, Act on the Protection of Privacy in Working Life, The Personal Data Act, The Value Added Tax Act.

Read more about Falck’s purposes to which Falck uses your personal data here.

We collect and process personal data for the following possible purposes:

 • A. Medical Pre-Assessments To establish the degree of insurance cover during a planned trip
 • B. Issuing of certain medical Cards To provide documentation of Medical Health Care Coverage
 • C. Assistance related to medical treatment abroad To provide the proper medical treatment and refer to the proper treatment facilities abroad.
 • D. Assistance related to evacuations and repatriation To evacuate in case of e.g., a natural disaster or a medical emergency during a planned trip abroad and/or relocate to a preferred or specialized treatment facility abroad or in the home country.
 • E. Assistance related to transport related services To ensure in case of e.g., transport cancelations or delays, that the schedule of a planned trip can be resumed in accordance with the terms and conditions of the applicable insurance policy.
 • F. Assistance related to luggage issues and services To ensure the correct procedure enabling the optimum service from authorities, carriers and claims processing
 • G. Statistical purposes To generate data for anonymized statistics and reporting to continuously ensure and strengthen the service quality of case handling and resource planning.
 • H. In order to comply with any law, rule, regulation, legal and binding provision, decision or dic-tate by a supervisory authority (such as EU’s regulation about data protection and other health law etc.) such as:
  • a. Documentation requirements.
  • b. Compliance with basic principles for processing of personal data and legal basis for pro-cessing.
  • c. Implementation and maintenance of technical and organisational security measures, in-cluding but not limited to prevent unauthorised access to systems and information, pre-vent receipt or distribution of malicious code, termination of denial-of-service-attacks and damage to computer systems and electronical communication systems.
  • d. Investigation of a suspected or known security breach and reporting of such breach to in-dividuals and authorities.
  • e. To process and respond to requests and complaints from data subjects and others.
  • f. Handling of inspections and requests from authorities.
  • g. Management of disputes with data subjects and third parties.
  • h. Processing and transfer of your personal data for the purpose of yours or other individuals’ significant interests if such processing and transfer is based on a legal requirement.
  • i. Processing and transfer of your personal data for purpose of ensuring the public safety and the public interests, insofar such processing and transfer is based on a legal requirement.

Your personal information will not be shared, sold, or disclosed other than as described in this Privacy Policy.

When we collect personal information directly from you, it is necessary in order for us to serve you in accordance with the terms and conditions in your travel insurance or other service agreement. You are not obligated to provide the personal data to us. If you do not provide us with the personal data described below, the consequence will be that we may not be able to provide the requested services to you, either to the same standard or at all.

2. Which personal data does Falck process about you?

Falck exclusively processes personal data necessary to meet the purpose(s) described in section 1. This information is (in the scope of relevance for you):

 • A. Name
 • B. Address
 • C. Contact information, such as e-mail, phone number etc. including where relevant contact in-formation on relatives and co-travelers.
 • D. Insurance information
 • E. Information on the assistance case in general.
  • a. Monitoring and assessing the medical treatment you receive abroad.
  • b. Travel information, booking data.
  • c. Information on expenditure incurred.
  • d. Agreements between FGA and You.

Read more about which data, Falck processes on you here.

Ordinary personal data

 • Name
 • Address
 • Phone number
 • E-mail
 • Insurance information, insurance coverage or other relevant service agreement information.
 • Sex
 • Age
 • Birthday

Confidential personal data

 • Social Security Number
  • Received from You or your insurance company
 • Geolocation
  • Only registered in relation to special security services.
  • Received from you via a special Mobile App, and where data and geo data precision is ap-proved by you.
 • Bank information
  • Only to the extent relevant for certain refunds made to you.
  • Received from You

Special categories of personal data (hereafter ‘sensitive personal data’)

 • Health information including medical history and information about contacts with the healthcare system and alternative treatment providers
  • Received from You, Your general practitioner or relevant treatment facilities.
 • Ethnic origin
  • Only registered to the rare extent relevant for certain security services.
  • Received from You
 • Religious beliefs
  • Only registered to the extent relevant for certain postmortem services.
  • Received from relatives

3. On what basis and for how long is Falck allowed to process your personal data?

Before Falck is allowed to process your information for the above stated purposes in section 1, Falck must first identify the legal basis of the processing of your personal data, including defining how long your personal data is stored at Falck.

According to the General Data Protection regulation (‘GDPR’) Falck is using the following legal basis for the processing of your information:

 • A. Legal obligations, art. 6,1 (c, d) and art. 87
 • B. Consent and explicit consent, art. 6(1)(a) and art. 9(2)(a)
 • C. Legitimate interest, art. 6(1)(f)
 • D. Art 9,2 (c, f, h)

The legislations used by Falck for the processing and storing of personal data will be based on the relevant national legislation.

Falck will process and store your personal data in different periods of time according to which law and legal basis is used.

Read more about the basis and for how long your information is processed by Falck here.

 • I. Compliance with legal obligations in specific cases, such as transfer of personal data to public authorities (incl. police), other third parties in case of substantial interest, public interests etc. You will be informed of such cases should they occur unless this is prohibited by law.
  • a. Retention and deletion criteria: Defined based on the specific legal basis for which we are required to transfer your information in the specific case.
  • b. Legal basis: Varies depending on the specific case and circumstance.
 • II. Legal documentation, such as documentation of handling a request from you, storing personal data based on an ongoing or coming case at court, investigation of suspected or identified da-ta breach etc.
  • a. Retention and deletion criteria: Personal data in relation to legal documentation will only be stored in cas-es where it’s relevant and only for the time for which it’s required.
  • b. Legal basis:
   Ordinary personal data: Legal requirement, GDPR art. 6(1)(c).
   Possible sensitive personal data: legal claims, GDPR art. 9(2)(f).
   Other legal bases dependent on the specific case.
 • III. Medical Pre Assessment, Operational Travel Assistance – Medical (incl. medical journal), Opera-tional Travel Assistance – Non Medical, Claims handling, Invoicing.
  • a. Retention and deletion criteria: 10 years from case closure. Certain medical injury case types can have an extended retention period up to 20 years according to the doctor’s medical as-sessment in order to secure the data subjects access to process claims with long term ef-fects.
  • b. Legal basis:
   Ordinary personal data: Legitimate interest, GDPR art. 6(1)(f).
   • Falck’s legitimate interest is based on our ability to handle complaints, to safeguard our financial interests, and perform quality assurance.
  • Sensitive personal data:
   • Medical diagnosis and treatment, GDPR art. 9(2)(a, c, f and h).
 • IV. Telephone recordings
  • a. Retention and deletion criteria: Recordings are kept according to relevant retention policies.
  • b. Legal basis:
   Ordinary personal data: is based on Article 6(1)(a) and
   Sensitive personal data: 9(2)(a).

If a processing is based on your consent: You have a right to withdraw your consent, however this will not affect the processing already incurred prior to withdrawal of the consent. You can withdraw your consent by contacting us on: dpc.fga@falck.com or the FGA Operations.

4. Automated, individual decision making

Your personal data is not used for automated, individual decision making or profiling.

5. Who is Falck sharing your personal data with?

Falck will, to the extent necessary and in certain cases only with your consent, share personal data about you to other recipients (‘third parties’), in order to offer you the services based on the pur-poses in section 1. These third parties will be independent data controllers and they will thereby be responsible for their processing of your personal data.
These third parties are:

 • A. Falck Danmark A/S
 • B. Assistance sub-providers
 • C. Your Insurance Provider
 • D. IT Suppliers
 • E. Financial Suppliers

Apart from the third parties listed above, Falck will also share your personal data with suppliers (‘data processors’), who will process your personal data based on instruction from Falck. These da-ta processors are primarily located within the EU/EEA, but a transfer to countries outside the EU/EEA (‘third countries’), such as India and the US may occur, as Falck uses IT-functions who have sup-port function in these countries.

Read more about the parties Falck is sharing your personal data with here.

Your personal information will – where relevant - be disclosed to and shared with the following third-party recipients:

Falck Danmark A/S

 • I. Country: Denmark.
 • II. Sector: Counseling and consulting services.
 • III. Purpose with the transfer of data: The mother company of the Falck group, which – amongst other – provides counselling for legal and auditing services for the other Falck group companies.
 • IV. Reference to relevant data processing in section 3: I and II.

Independent data controllers in specific cases such as public authorities (incl. police), other individu-als etc.

 • I.Country: May vary depending on the specific case and circumstance.
 • II. Sector: May vary depending on the specific case and circumstance.
 • III. Purpose with the transfer of data: compliance with legal obligations in specific circum-stances where Falck is obligated to transfer the information to other controllers, such as public authorities (incl. police), for example for the protection of substantial public interests, legal requirement etc.
 • IV. Reference to relevant data processing in section 3: I and II.

Assistance sub providers

 • I. Country: Globally
 • II. Sector: Travel assistance sub providers
 • III. Purpose with the transfer of data: In order to execute necessary elements in the provision of assistance services
 • IV. Reference to relevant data processing in section 3: Item III.
 • V. Industry: Treatment facilities, Financial transfer, passenger and patient logistics, ac-commodation etc.
 • VI. Transfer basis: Derogations Art. 49 see item c below

Your employer / insurance provider

 • I. Country: Contract dependent
 • II. Sector: Business to business (Duty of Care services) / Insurance & Pension
 • III. Purpose with the transfer of data: Falck may transfer your information to your em-ployer/ insurance provider, insofar you receive services through your employer / In-surance, and if Falck is required to provide your employer /insurance with information to comply with the contract with Falck.
 • IV. Reference to relevant data processing in section 3: Item III

Beside the above-mentioned recipients, then your personal information will also be shared with the following categories of suppliers (“Data Processors”):

IT suppliers

Financial suppliers

 • I. Location: EU and India.
 • II. Sector: Economy.
 • III. The category of suppliers includes the following processing chains: Falck Global Business Services and Wipro.
 • IV. Purpose of the data processing: Support for financial processes.
 • V. Industry: Financial support.
 • VI. Transfer basis:: EU Standard Contractual Clauses (a)

Additional information on the legal basis used to transfer your data to the third country/countries (see the reference next to the country in the above matrixes), can be seen here:

6. What are your rights in connection with Falck’s processing of your personal data?

The personal data which Falck processes are yours alone. Because of this you have certain rights you can act upon in this regard, if you wish to do so. These rights are, amongst other:

 • insight into a copy of which personal data Falck is processing about you;
 • request Falck to delete the personal data processed about you with limitations in the legisla-tion;
 • correction of incorrect or incomplete personal data about you;
 • within the limitations of the law, restrict Falck’s access to process your personal data;
 • access to data portability, and;
 • object to Falck’s processing of your personal data.

These rights can be limited on account of legal bases and legislations being used to process your personal data (see section 3).

You can exercise your rights by contacting Falck on the named contact information in section 7.

You also have the right to lodge a complaint with the supervisory authority:

 • In Denmark: Datatilsynet; https://www.datatilsynet.dk/
 • In Norway: Datatilsynet; https://www.datatilsynet.no/
 • In Sweden: Integritetsskyddsmyndigheten IMY. https://www.imy.se/ 
 • In Finland: The Office of the Data Protection Ombudsman (Tietosuojavaltuutetun toimisto). https://tietosuoja.fi/en/home

Read more about your rights here.

You have – with the limitations of legislation – among other things:

 • right to access to your personal data;
  • You have, with a few limitations in the legislation, the right to, free of charge, receive a copy of all your personal data processed by Falck in an easily readable and understandable way.
 • right to rectify incorrect personal data;
  • You have the right to correct or complete any processed personal data which is incorrect or incomplete.
 • right to deletion of personal data;
  • You have the right to request Falck to delete the personal data processed about you. The right to get your personal data deleted may, however, be limited based on national and Eu-ropean legislation. As an example, then your data cannot be deleted if Falck is required to process your personal data for a specific legal obligation or in cases where continual pro-cessing of your personal data is required to establish or defend a legal claim.
 • right to limit the processing of your personal data;
  • You have the right in specific cases to limit Falck’s access to process your personal data, which would result in Falck only being able to store the data, but not used them for any other purposes. The right to limit the processing of your personal data may be used in case, where the correctness of the data is disputed, if you do not want your personal data deleted or if you want to object to the processing of your personal data.
 • right to data portability;
  • You have the right to receive your processed personal data in a structured, commonly used and machine-readable format.
 • right to object to the processing of personal data, including automated, individual decisions.
  • You have the right to object to Falck’s processing of your personal data, in which cases Falck only can continue the processing of the personal data, insofar it is possible to pre-sent a valid legal basis for the continual processing of your personal data. This can, as an example, be where Falck is required by law to process your personal data or in cases where continual processing of your personal data is necessary to establish or defend a le-gal claim.
  • The right to object to Falck’s processing of your personal data also includes your right to object to a processing which is based on automatic and individual decision-making on the basis of your personal data, insofar such a processing occurs in your specific circumstance.

7. Contact details

If you have any questions regarding the processing of your personal data or you wish to act on your rights in accordance with the law, you are asked to contact us on DPC.FGA@falck.com. You may also contact our data protection officer by sending an e-mail to dpo@falck.com.

Falck Global Assistance A/S
Sydhavnsgade 18, 2450 København
Denmark

8. Version history

A need to update the processes may occur related to the listed travel assistance services, which will require the privacy notice to be updated. Such updates will be controlled versions, as seen here. Your version will always be the newest version on the table below.

See the version history here.

 • Version 1.0
  • Date: 10.03.2023
  • Changes: Privacy Policy prepared and implemented.