Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder hos Falck Danmark A/S, modtagere af elektronisk post og brugere af www.falck.dk.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Falck Danmark A/S (herefter ”Falck”, ”vi” eller ”os”) behandler og sikrer dine personoplysninger.
Falck behandler personoplysninger om dig, når du er kunde hos os, modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation og/eller bruger hjemmesiden www.falck.dk.

Hvis du alene besøger hjemmesiden, kan du læse pkt. 1 og 5 nedenfor.
Hvis du er kunde hos Falck, foretager køb på hjemmesiden eller afbryder et køb uden at blive kunde eller anvender selvbetjeningsløsningen, kan du læse pkt. 1, 2 og 5 nedenfor.
Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev og anden elektronisk post eller udfylder en kontaktformular på hjemmesiden, kan du læse pkt. 1, 4 og 5 nedenfor.

Privatlivspolitik

Når du besøger og klikker rundt på www.falck.dk, behandler vi en række personoplysninger.

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger:

 • IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype, MAC-nummer (afhængig af udstyr) mv.
 • Færden rundt på hjemmesiden og umiddelbart før og efter besøget på Falck.dk.
 • Tidspunkter for og varighed af besøg på sider og undersider mv.  
 • Interesser og præferencer


Falck indsamler disse oplysninger via cookies på www.falck.dk. Det kan du læse om i vores cookiepolitik.

Vi indsamler derudover din bils registreringsnummer og oplysninger om din bil fra DMR (motorregistret) i forbindelse med købsflow for vejhjælp.

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • At hente hjemmesiden fra serveren, så hjemmesiden kan vises i din browser.
 • At optimere siden og give dig den bedst mulige oplevelse.
 • At udarbejde statistik over din og andres brug af hjemmesiden.
 • At udarbejde statistik og analyse med henblik på forbedring af produkter, tjenester og teknologier.
 • Markedsføringsformål, herunder profilering og adfærdsbaseret markedsføringstiltag, så vores produktinformation og tilbud til dig bliver så skræddersyede som muligt.
 • At oprette dig som Vejhjælpskunde
 • At overholde gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og e-privacy regler), f.eks.:
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk grundlag for behandlingen (f.eks. indhentelse af samtykke)
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og tredjeparter
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden.


Kilder
Oplysningerne om din adfærd indsamles ved brug af cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik. Oplysninger kan ligeledes blive indsamlet fra dig direkte, fra vores it-systemer, fra vores koncernforbundne selskaber eller fra tredjeparter.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies, herunder til brug for profilering, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til andre formål og på baggrund af andre juridiske grundlag, herunder dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c, og forfølgelse af retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. 
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til dataindsamling- og behandling ved brug af cookies, kan du gøre dette ved at ændre dine cookieindstillinger her 
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata indsamlet fra andre kilder end cookies, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger til visse underleverandører herunder digitale mediepartnere, kreative -og digitale bureaupartnere mv., som behandler og opbevarer personoplysningerne på vegne af Falck.

 

Om indsamlingen er frivillig eller obligatorisk
Det er frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at give oplysningerne er, at du ikke kan tilgå hjemmesiden eller bruge visse features på siden mv.

 

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog her.

Når du køber noget hos os, f.eks. i vores webshop, via telefonen eller af anden kanal og logger ind på ”Mit Falck” (vores selvbetjeningsunivers), behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, faktureringsadresse, leveringsadresse, e-mailadresse, telefonnummer
 • Køn
 • CPR-nummer
 • Ovenstående oplysninger på husstandsmedlemmer ved abonnement/ produkt med husstandsdækning
 • Evt. firmanavn, stilling
 • Registreringsnummer, model, farve o.lign. på motorkøretøjer
 • Betalingsoplysninger
 • Oplysninger om skifteretsattest
 • Login-oplysninger: brugernavn og kodeord
 • Falck kundenummer og oplysninger om køb: abonnementer (vejhjælp, sundhedsordning, førstehjælpskasser og kurser, brandmateriel, sikkerhedspakker osv.) enkeltstående serviceydelser (f.eks. kurser) eller produkter
 • Brug af digitale ydelser f.eks. digital velkomstgave
 • Din anvendelse af Falcks hjemmeside: tidspunkter for besøg, besøgte undersider og foretagne køb.
 • Træk på abonnementer og digitale ydelser, herunder opfyldning, forbrug af bilservices og træk på sundhedsordninger
 • Yderligere telefonnummer
 • Kontakthistorik mellem dig og Falck
 • Optagelser af service- og salgsopkald
 • Kundetilfredshedsinformation og anden data fra tilfredshedsmålinger


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At indgå og opfylde abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig
 • Yde kundeservice og support i forbindelse med køb af abonnementer samt øvrige henvendelser herunder gennemføre tilfredshedsmålinger
 • At identificere dig, hvis der foreligger en tvist om et køb og at håndtere en sådan tvist
 • At stille en selvbetjeningsløsning til rådighed for dig, hvor du selv kan administrere, ændre eller opsige dine aftaler med Falck i henhold til de relevante aftalevilkår
 • Markedsføring: de oplysninger, som indsamles om dig, kan anvendes til markedsføringsformål, herunder profilering og markedsføring ved direkte henvendelse til dig
 • CPR-numre indsamles for at bekræfte og løbende dokumentere, at betalingsinformationer er korrekte, når du skal betale gennem Betalingsservice.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af hjemmesiden og vores produkter.


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere eller foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning. Oplysninger om dit brug af abonnementer og ydelser registreres i nogle tilfælde af Falcks medarbejdere, f.eks. når der ydes vejhjælp eller generel kundeservice. Derudover kan der også blive indsamlet oplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. sociale medier, adresse- og telefonregistre samt DMR (motorregistret).

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger, dit Falck kundenummer, registreringsnummer og relaterede oplysninger på motorkøretøjer (afhængig af produkt), betalingsoplysninger, oplysninger om dine køb og træk på abonnementer og kontakthistorik er følgende:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.


Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dit CPR-nummer er følgende:

 • Dit samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.


Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af oplysninger om træk på din sundhedsordning, hvis dette inkluderer helbredsoplysninger, er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig for, at retskrav på betalinger eller udbetalinger fra os kan fastslås, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af din anvendelse af hjemmesiden, berigelse af dine data og indsamling og behandling af kundetilfredshedsinformation og optagelse af salgsopkald er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved berigelse af dine personoplysninger er at kunne identificere dig i relation til køb, f.eks. ved en tvist om et køb.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser, vi forfølger, ved at foretage kundetilfredshedsundersøgelser er at forbedre vores produkter og services, foretage opfølgning og dermed sikrer den samlede tilfredshed for dig som kunde.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved at optage service- og salgsopkald er at forbedre vores kundehåndtering og træning af vores medarbejdere og dermed den samlede kundeoplevelse.
 • De legitime interesser i, at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.
 • Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk. 

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at indgå abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale, er det fordi, det er nødvendigt for, at Falck kan indgå disse aftaler med dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå og opfylde aftalerne med dig. 

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, kundenummer og relevante oplysninger om bilen ved bilservices, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Falcks koncernforbundne selskaber f.eks. Falck Danmark A/S og Falck Healthcare A/S
 • Samarbejdspartnere, f.eks. håndværkere, selvstændige vognmænd, leverandører af services i vores sundheds- og vejhjælpsabonnementer

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS 
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger.

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link

Når du deltager på et af Falck arrangeret førstehjælpskursus indsamler og behandler vi disse personoplysninger fra dig (i tillæg til pkt. 1 og 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, nummer på tilmeldt kursus
 • CPR-nummer.

 

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til er:

 • At udstede og fremsende kursusbevis for deltagelse på førstehjælpskursus
 • At din deltagelse kan udgøre del af kurset ”kørselsrelateret førstehjælp”
 • CPR-numre indsamles for at kunne identificere dig ved tilmelding til kørselsrelateret førstehjælpskursus.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks.
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

 

Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du deltager i kurset.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger er følgende:

 • Behandling er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af en abonnementsaftale, serviceaftale, købsaftale eller anden aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dit CPR-nummer er følgende:

 • Dit samtykke til behandlingen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7.

 

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning.

Dine oplysninger vil blive opbevaret i 10 år eller indtil du evt. tilbagetrækker disse. Såfremt du ønsker at tilbagetrække dine oplysninger eller have rettet i disse, skal du kontakte instruktøren på det aktuelle kursus.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at udstede førstehjælpsbeviset til dig, er det fordi, det er nødvendigt for, at dette kan udarbejdes til dig. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at der ikke kan udstedes et førstehjælpsbevis til dig, og du kan ikke anvende dit kursus som kvalificering til andre kurser herunder kurset ”Kørselsrelateret førstehjælp”.

Videregivelse af dine personoplysninger
Personoplysninger, f.eks. navn, e-mail og cpr-nummer vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service til dig - blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Den aktuelle kursusinstruktør
 • Dansk Førstehjælpsråd (læs deres privatlivspolitik her)

Denne privatlivspolitik gælder personer, der står som kontaktpersoner i forbindelse med vedligehold af hjertestartere eller hjertestarterskabe med internetforbindelse. For de personer, som har købt / bestilt en hjertestarter eller et hjertestarterskab fra Falck og derigennem står som kontaktperson, vil være dækket af privatlivspolitikken for ”kunder hos Falck Danmark A/S”. 

Når en virksomhed køber en hjertestarter eller hjertestarterskab med internetforbindelse hos Falck, har Falck behov for at behandle data på en kontaktperson ifm. vedligehold af denne hjertestarter og hjertestarterskab. I denne forbindelse har vi fået oplysninger på dig, hvorfor du modtager denne privatlivspolitik, hvori du kan se, hvordan Falck behandler dine oplysninger. 

Falck kan have modtaget dine oplysninger enten fra dig selv eller fra din arbejdsgiver eller kollega, som har foretaget køb af hjertestarteren eller hjertestarterskabet hos Falck. 

Typer af oplysninger og formål 

Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig: 

 • Identifikationsoplysninger: Navn, e-mailadresse, telefonnummer, arbejdsadresse. 
 • Firmanavn  

 De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er: 

 • At opfylde serviceaftalen med din arbejdsgiver, hvor dine kontaktoplysninger er blevet givet ifm. vedligehold af hjertestarter og hjertestarterskab 
 • At yde kundeservice og support i forbindelse med vedligeholdelse af hjertestarter og hjertestarterskab samt øvrige henvendelser  
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning), f.eks.  
 • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold 
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel til behandlingen 
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger 
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder 
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre 
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder 
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter 

Kilder 
Dine personoplysninger indsamles fra din arbejdsgiver eller kollega, når denne foretager køb, er i kontakt med vores medarbejdere. 

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne 
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine identifikationsoplysninger i forbindelse med kontakt til dig ved vedligehold af hjertestarteren og hjertestarterskabet, er følgende: 
Behandlingen foretages på baggrund af en legitim interesse fra Falck i form af at sikre en kontaktperson, således hjertestarteren og hjertestarterskabet kan vedligeholdes og dermed sikre funktionaliteten af denne hjertestarter eller hjertestarterskab, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. 
Falcks interesse bygger bl.a. på, at Falck anser det som vigtigt at kunne vedligeholde den pågældende hjertestarter eller hjertestarterskab i overensstemmelse med den aftale, som Falck har indgået med din arbejdsgiver eller kollega, således funktionaliteten sikres og hjertestarteren er klar ved behov. 
Såfremt du ikke er enig i Falcks vurdering om behovet for at behandle dine oplysninger, kan du til enhver tid gøre indsigelser herimod til Falck på kundeservice@falck.dk. 
Konsekvensen heraf kan være, at Falck ikke længere kan behandle dine oplysninger, hvormed Falck ikke kan yde vedligeholdelse af hjertestarteren og hjertestarterskabet, da Falck ikke har en kontaktperson i forbindelse med sådan vedligeholdelse, med mindre vi får en ny kontaktperson fra dig eller din arbejdsgiver eller kollega, som har indgået aftale med Falck. 

Videregivelse af dine personoplysninger 
Personoplysninger, f.eks. navn, adresse og telefonnummer, vil - baseret på de juridiske grundlag, der er anført ovenfor og for at vi kan levere den aftalte service - blive videregivet og delt med følgende modtagere: 

 • Falcks koncernforbundne selskaber, f.eks. Falck Danmark A/S  
 • Din arbejdsgiver og/eller kollega, der har indgået aftale med Falck om hjertestarteren eller hjertestarterskabet 
 • Falcks databehandlere, som behandler dine oplysninger på vegne og efter instruks fra Falck

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS  
Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare visse af de ovenfor anførte personoplysninger. 

Det juridiske grundlag for overførslerne er EU’s “Standard Contractual Clauses” for overførsler fra dataansvarlige til databehandlere i ikke-sikre lande uden for EU/EØS  

Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link 

Automatisk, individuel beslutningstagning 
Falck anvender ikke dine personlige data til automatisk, individuel beslutningstagning eller profilering 

Opbevaringsperiode 
Falck opbevarer dine oplysninger så længe det er relevant for de ovenfor anførte formål. Falck vil slette dine oplysninger indenfor 3 måneder efter du ikke længere er relevant kontaktperson eller aftalen om vedligeholdelse af hjertestartere eller hjertestarterskabe med internetforbindelse udløber eller opsiges. 

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. 

Når du tilmelder dig elektronisk post fra Falck eller udfylder en formular f.eks. en kontaktformular, behandler Falck disse personoplysninger (i tillæg til pkt. 1 og evt. 2 ovenfor):

Typer af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger: Navn, evt. firmanavn og stilling, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse.
 • Yderligere telefonnummer, boligtype, ejerforhold, antal værelser, boligvurdering, KVHX-nøgle
 • E-mail-logning: Antal klik, antal åbninger, anvendt læsetid, returnering af nyhedsbreve (bounces).
 • Tilbagetrækning af samtykke. 


De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesseområder samt din adfærd (digital adfærd på vores hjemmesider og nyhedsbreve samt evt. købshistorik) for at kontakte dig og sende dig relevant markedsføring.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. Databeskyttelsesforordningen, markedsføringslovgivningen, e-privacy lovgivning), f.eks. 
  • Dokumentation af faktiske og juridiske forhold
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske opgørelser vedrørende brug af direkte markedsføring


Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig, når du foretager opdateringer i Falcks selvbetjeningsløsning eller via tracking i e-mails og på Falcks hjemmeside.
Derudover kan der blive indsamlet personoplysninger fra andre kilder, der er offentligt tilgængelige f.eks. telefonregister, sociale medier og OIS/BBR.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne
Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af personoplysninger er; 

 • Når du har givet samtykke til at modtage direkte markedsføring efter markedsføringsloven, er Falcks juridiske grundlag legitime interesser i at kunne sende dig den direkte markedsføring, du har givet et markedsføringssamtykke til jf. art. 6, stk. 1, litra f i Databeskyttelsesforordningen.
 • De legitime interesser, vi forfølger ved berigelse af dine data er at målrette vores markedsføring baseret på profilering, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.
 • De legitime interesser i at vi forfølger retskrav, jf. Falcks legitime interesser i at kunne varetage sine juridiske interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.


Det juridiske grundlag for vores indsamling af dine personoplysninger ved brug af cookies og anden tracking i f.eks. e-mails, er dit samtykke, jf. § 3 i ”cookie-bekendtgørelsen”.

Personoplysningerne kan blive behandlet til dokumentation af overholdelse af lovgivning, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, dog uden at det påvirker den behandling eller videregivelse, der har fundet sted forud for tilbagekaldelsen. Dvs. tilbagekaldelsen har kun fremadrettet virkning. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du skrive til os på kundeservice@falck.dk.

Frivillighed
Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for at sende nyhedsbreve, er det frivilligt, om du vil give oplysningerne. Hvis du vælger ikke at give oplysningerne, kan vi ikke sende nyhedsbreve til dig. Hvis du ikke udfylder en kontaktformular, kan vi ikke kontakte dig.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, da vi bruger eksterne leverandører til at behandle og opbevare de ovenfor anførte personoplysninger.
Standardaftalen er tilgængelig på forskellige sprog på dette link.

Yderligere oplysninger om databehandlere og overførsler til modtagere udenfor EU/EØS kan fås ved henvendelse til kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com.

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med abonnementsydelser hos Falck, opbevares som udgangspunkt indtil du opsiger dit kundeforhold og i en periode på 5 fulde kalenderår herefter. Jf. bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger indsamlet i forbindelse med køb af øvrige ydelser via www.falck.dk opbevares som udgangspunkt i 5 fulde kalenderår beregnet fra købsdatoen, jf. bogføringslovens bestemmelser.
Personoplysninger indsamlet til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller anden information opbevares indtil du framelder dig modtagelse heraf.
Oplysninger indsamlet via cookies opbevares som beskrevet i tabellen her [https://www.falck.dk/om-falck/cookies/cookie-og-persondatapolitik/]

I særlige tilfælde opbevarer vi personoplysninger længere end beskrevet ovenfor. I disse tilfælde opbevarer vi personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne, eller så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet.
Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning. 

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Falck må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Falck påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på kundeservice@falck.dk eller vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@falck.com

Falck Danmark A/S, CVR nr.: 16271241
Falck-Center CPH
Sydhavnsgade 18,
2450 København SV
Danmark
Dato: 27.10.2020

27102020_v13