Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Uddannelsen

Fysisk test

Spørgsmål og svar

Mere information om uddannelse som ambulancebehandler i Falck
 • Optagelse på ambulancebehandleruddannelsen i Falck

  For at komme i betragtning til at blive optaget på uddannelsen, er der en række personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til.

  Det kræver grundig forberedelse og træning at komme i betragtning som ambulancebehandlerelev.

  Optagelseskrav for ansøgere over 20 år

   • Du har minimum en 9. klasses afgangseksamen med gode resultater i dansk og matematik. Vi kan dog vælge at vægte ansøgere med studieforberedende ungdomsuddannelser, såsom gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser samt sundhedsfaglige uddannelser
   • Du skal være fyldt 20 år på ansættelsestidspunktet
   • Du er mellem 165-195 cm høj – målt uden fodtøj
   • Du kan kunne fremvise en straffeattest, der er forenelig med jobbet som ambulancebehandler (en straffeattest uden bemærkninger)
   • Du har haft kørekort til almindelig bil i mindst et år og har opnået rutine i at køre bil, da du som led i uddannelsen skal opnå godkendelse til udrykningskørsel
   • Det kan være som en fordel, hvis du har relevant erhvervserfaring indenfor sundheds- og omsorgsarbejde (f.eks. på plejehjem, arbejde med børn eller mennesker med funktionsnedsættelser)
 • Helbredsmæssige forhold, helbredsattest og lægefaglig vurdering

  For at blive ambulancebehandler, skal du have en god fysik, et godt helbred og kunne bestå den fysiske test. Arbejdet kan være fysisk krævende, og du vil ikke blive tilbudt en elevplads, hvis vi skønner, at din helbredsmæssige tilstand vil medføre en øget risiko for din egen helbredssituation, eller en øget risiko for din eller andres sikkerhed. 

  Hvis du efter optagelsesforløbet tilbydes ansættelse i Falck, vil du få tilsendt en helbredsattest, som du skal udfylde sammen med din læge. Lægen tager betaling for at udfylde en sådan attest, og denne udgift skal du selv afholde.

  Lægen skriver under på, at dit helbred er i overensstemmelse med de krav, der er til stillingen som ambulancebehandler.  Efterfølgende skal attesten godkendes af Falcks læge, der foretager en lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed som ambulancebehandler.

  Hvis du har - eller har haft - en skade eller sygdom, er det vigtigt, at dit forløb og aktuelle status er dokumenteret i helbredsattesten.

  Såfremt du lider af en kronisk sygdom (ryg/led, diabetes, epilepsi mv) bedes du kontakte Falck ved Susanne Aagaard saa@falck.dk inden du sender en ansøgning.

 • Fysisk test

  Hvis du går videre efter ansættelsessamtalen, skal du bestå en fysisk test for at gå videre til den endelige udvælgelse.

  Det er vigtigt, at du er i god fysisk form. Derfor tester vi din styrke og form, blandt andet for at vurdere, om du fysisk kan klare det daglige arbejde som ambulancebehandler.

  Testen er udviklet specifikt for at teste de muskelgrupper, som vil blive belastet under arbejdet som ambulancebehandler. Testen består af ”Falck-Cirklen”, løbetest, maste-klatring og slæb af en ca. 70 kilo tung dukke. Hvis du er i almindelig god form, er de enkelte elementer i testen sædvanligvis ikke et problem. Du skal dog være opmærksom på, at sværhedsgraden stiger markant på selve testdagen, da øvelserne gennemføres med kort interval efter hinanden. Vi anbefaler derfor, at du har prøvet at lave både Falck-cirklen og løbetest på samme dag - gerne i god tid før den fysiske testdag.

  Her kan du se videoen om Falck-Cirklen

  Her kan du se kravene til vores løbetest: 

  Falcks Coopertest

   

  Mand 20-24 år – 2620 m

  < 12 min            

  Mand 25-29 år – 2550 m

  < 12 min            

  Mand 30-34 år – 2440 m

  < 12 min            

  Mand 35-39 år – 2350 m

  < 12 min            

  Mand 40-44 år – 2260 m

  < 12 min            

  Kvinde 20-24 år – 2200 m

  < 12 min            

  Kvinde 25-29 år – 2140 m

  < 12 min            

  Kvinde 30-34 år – 2100 m

  < 12 min            

  Kvinde 35-39 år – 2000 m

  < 12 min            

  Kvinde 40-44 år – 1900 m

  < 12 min            

   

  Afholdelse af fysisk test

  Ansøgere fra Jylland/Fyn: Falcks Uddannelsescenter Langvang i Randers

  Ansøgere fra Sjælland: Falck-stationerne Gladsaxe og Gentofte

 • Krav til dig som person

  I Falck efterlever vi vores Winning Behaviours

  Vi er drevet af omsorg

  Vi bygger tillid

  Sammen skaber vi mere værdi

  Uddannelsen som ambulancebehandler fører til et betroet arbejde, hvor du skal kunne møde alle mennesker i øjenhøjde med udgangspunkt i vores Winning Behaviours.  

  Derfor vil en del af ansættelsesforløbet bestå af at vurdere, om du besidder de grundlæggende personlige kompetencer, der skal til for at komme i betragtning til uddannelsen som ambulancebehandler.

  I nedenstående finder du en beskrivelse af nogle af de personlige kompetencer, vi leder efter hos en kandidat.

  Empatisk, tillidsvækkende og omsorgsfuld

  Det er afgørende, at du har evnen til at se og forstå mennesket, som du behandler i ambulancen. Du skal besidde empati i udstrakt grad, da en stor del af hverdagen som ambulancebehandler består i at forholde sig til mennesker i krise, og du skal som ambulancebehandler kunne behandle den enkelte patient med respekt og omsorg på en tillidsvækkende måde.

  Handlekraftig og selvstændig

  En del af ambulancebehandlerens hverdag består i at træffe beslutninger og handle i nuet. Du skal kunne lede og skabe tryghed i kaotiske situationer, f.eks. når du er på den første ambulance på stedet ved et større færdselsuheld. Du skal kunne gå forrest og tage teten, men du skal også kunne give plads til andre i teamet, når det er nødvendigt.

  Flair for samarbejde

  En afgørende kompetence som ambulancebehandler er at kunne arbejde i et team og samarbejde om at give patienten den bedst mulige behandling. Det daglige teamwork i ambulancetjenesten er baseret på tillid, sparring og vidensdeling på tværs af teamet, og du skal derfor trives med at løse opgaver i samarbejde med andre.

  Nysgerrighed og refleksion

  Du skal være nysgerrig efter at forstå sammenhænge og være interesseret i at opsøge viden og finde svar. Du skal også besidde evnen at reflektere over egen praksis samt kunne tage ansvar for egen faglig læring og udvikling.

  Kommunikation

  Du skal kunne aflæse dine omgivelser og tilpasse din kommunikation ud fra situationen, så modtageren oplever, at du kommunikerer i øjenhøjde.  

  Udover dette er det vigtigt, at du kan kommunikere klart, tydeligt og konkret, da du vil skulle fungere som teamleder på skadesteder.

 • Uddannelsen

  Grundforløb

  For at blive optaget på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet til ambulancebehandleruddannelsen.

  I den forbindelse kan du vælge to modeller:

  • At gennemføre de 20 ugers grundforløb før eller imens du søger optagelse på uddannelsen til ambulancebehandler
  • Hvis du er blevet optaget på uddannelsen uden at besidde grundforløbet, skal du være indstillet på at gennemføre et reduceret grundforløb af 10 ugers varighed.

  I de 10 uger er du på SU, og hvis du består grundforløbet, indgår vi en kontrakt med dig i forhold til hovedforløbet, hvor du er lønnet den resterende del af uddannelsen.

  Hovedforløb

  Ambulancebehandleruddannelsens hovedforløb består af uddannelse, der veksler mellem skole, praktik på station og hospitalspraktik/praktik i hjemmesygeplejen.

  Ambulancebehandleruddannelsen har en varighed på 3 år og 7 måneder eksklusive grundforløbet.

  Din faglige udvikling stopper naturligvis ikke her. Vi har en forventning om, at du har forudsætningerne og lysten til at videreuddanne dig til paramediciner.

  Her foregår uddannelsen

  Den praktiske del af uddannelsen foregår på Falck og Responces stationer, på hospitaler og i hjemmesygeplejen. Den teoretiske del af uddannelsen foregår i regi af vores samarbejdsskoler U-Nord i Hillerød og Rybners Tekniske skole i Esbjerg.

  Mulighed for at bo på et skolehjem

  Under skoleperioderne har du mulighed for at bo på skolehjem. Du skal selv betale for skolehjem under grundforløbet. Under hovedforløbet er det gratis for dig at bo på skolehjem.

  For at være berettiget til at bo på skolehjem skal du have fem kvarters transport uden ventetid med offentlige transportmidler fra bopæl til skolen.

  Vil du vide mere?

  Ambulancebehandler.nu

  Rybners tekniske skole

  U-Nord

  Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)

 • Ansøgningsforløbet

  Vi søger ambulancebehandlerelever - læs mere nedenfor.

  Før du ansøger om stillingen som ambulancebehandlerelev

  Først og fremmest er det vigtigt, at du er godt forberedt. Du skal sætte dig grundigt ind i optagelseskravene, før du søger ind. Vær i god tid med at fremskaffe alle relevante dokumenter. Når du har sendt ansøgningen, er det ikke længere muligt at logge på og tilføje dokumenter, så vær omhyggelig med at vedhæfte alle relevante dokumenter.

  Hvis de nødvendige dokumenter ikke er sendt sammen med din ansøgning, kan du modtage et afslag.

  Hvis du tidligere har fået afslag efter personlig samtale og vil søge igen

  Hvis du får et afslag efter at have været til personlig samtale, opfordrer vi dig til allerførst at reflektere over de områder, vi har fokus på ved udvælgelsen. Skyldes det forhold, som du ikke kan ændre - f.eks. helbred? Kunne det være manglende erhvervserfaring eller andre forhold, som du kan forbedre?

  Hvis afslaget skyldes områder, du kan ændre på i forhold til Falcks fokusområder, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til uddannelsen. Men søg først igen, når du har brugt den nødvendige tid på at udvikle og dygtiggøre dig. Når du ansøger igen, så sørg for at vise, hvordan du har reflekteret over afslaget, og hvad du har gjort for at dygtiggøre dig.

  Vi kan ikke indbyde alle kvalificerede ansøgere til samtale, hvorfor også kvalificerede ansøgere vil opleve at modtage afslag, så hvis du synes, at du opfylder alle vores krav og fokusområder og har modtaget afslag, vil vi anbefale dig at søge igen.

  Vi har desværre ikke mulighed for at give alle ansøgere, der har modtaget afslag uden at have været inviteret til samtale, en personlig tilbagemelding.

  Ansøgningen

  Du skal ansøge elektronisk til stillingen som ambulancebehandlerelev. 

  Når du opretter din ansøgning, vil du desuden skulle indtaste en række oplysninger om dig selv i et skema. 

  Du skal uploade følgende dokumenter i pdf-format

  • En motiveret ansøgning

  Når vi vurderer din motiverede ansøgning, lægger vi vægt på, at du:

   • Beskriver dine overvejelser om valget om at uddanne dig som ambulancebehandler
   • Formulerer dig klart, og beskriver dine erfaringer kort og præcist
   • Beskriver din motivation for at arbejde som ambulancebehandler
  • CV
  • Vellignende foto
  • Kopi af uddannelses- og eksamensbeviser
  • Kopi af kørekort
  • Kopi af sundhedsfaglig autorisation, hvis du er i besiddelse af en autorisation (f.eks. som sygeplejerske, SOSU-assistent, fysioterapeut eller en anden sundhedsfaglig, autoriseret uddannelse)
  • Eventuelle relevante anbefalinger og referencer

   

  Hvor kan jeg ansøge geografisk?

  Du kan kun søge optagelse via et af nedenstående links.

  Din ansøgning vil som udgangspunkt kun blive vurderet i den region, hvor du er bosat. Hvis du søger i en region, du privat har til hensigt at flytte til, skal du kun uploade ansøgning i den region og oplyse i ansøgningen, i hvilket område, du påtænker at flytte til.

  Du skal dermed ikke søge i flere regioner. Du modtager kun mails i forhold til den region, du har ansøgt i.

  Hvis du er interesseret i stillingen i flere regioner, kan du skrive dette i din ansøgning og nævne en prioritering af regioner. 

  Næste ansøgningsfrist er 13. marts 2022.

  • Send hurtigst muligt din ansøgning via ét af de aktive links her på siden. Efterfølgende vil du modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kontakt os gerne på saa@falck.dk hvis du ikke har modtaget bekræftelsen med "Tak for din ansøgning" efter en uge. 

   

  Link til ansøgning i Vestjylland - Område Viborg - Område Holstebro - Område Herning

  Link til ansøgning på Sjælland - Midt- og Sydsjælland

  Link til ansøgning i Region Øst - Hovedstadsområdet / Nordsjælland

  Link til ansøgning i Responce - Stationerne Vejle, Kolding og Fredericia

   

  Husk at tjekke dit spamfilter

  Vi oplever, at flere ansøgere har overset vigtige meddelelser i uønsket post/spamfilter. Husk derfor at tjekke dit spamfilter, når du venter svar fra os vedrørende din ansøgning eller information om dit ansøgningsforløb.

   

  Udvalgte ansøgere til samtale vil blive indbudt via e-mail.

  • Hvis du bliver udvalgt til samtale og godkendt, skal du bestå Falcks fysiske test
  • Efter bestået fysisk test er du videre som kandidat. Den endelige udvælgelse blandt kandidaterne sker herefter

   

 • Spørgsmål og svar

  Skal jeg gennemføre grundforløbet til ambulancebehandleruddannelsen for at blive optaget?
  Svar:  Ja - grundforløbet skal gennemføres, inden du kan blive optaget på uddannelsen til ambulancebehandler. Hvis du har kontrakt med Falck eller Responce om start på hovedforløbet, så sørger vi for, at du tilmeldes et reduceret grundforløb á 10 ugers varighed. Uden kontrakt kan du tilmelde dig grundforløbet á 20 ugers varighed. Vi henviser til Rybners tekniske skole eller U-Nord vedrørende optagelse på grundforløb á 20 ugers varighed.

  Er højdekravet et absolut krav eller gives dispensation?
  Svar: Der gives desværre ikke dispensation på højdekravet. Højdekravet er en aftale imellem Falcks ledelse og sikkerhedsudvalg jf. lov om arbejdsmiljø.

  Hvorfor har I dette højdekrav?
  Svar: Vi har et højdekrav grundet sikkerhed, både for ambulancepersonalet og for patienten. Eksempelvis kan tunge løft være ubehagelige, også for patienten. For stor højdeforskel kan give skæve løft og eventuelle personskader.
  Samtidig er den fri ståhøjde i ambulancerne på max. 195 cm. Kravet er også set i forhold til lov om arbejdsmiljølov omkring indretning af arbejdspladsen (ambulancen).

  Gælder højdekravet for alle køn?

  Svar: Ja, alle krav er gældende og ens for alle køn, bortset fra løbetesten som er alders- og kønsdifferentieret.

  Er det en hindring at søge ind på behandleruddannelsen, hvis ikke synskravet er opfyldt?
  Svar: Der henvises til kørekortsbekendtgørelsen og de synskrav, der fremgår her.

  Skal jeg selv opsøge en Falck-station for at få en praktikplads?
  Svar: Nej. Vi har et antal ledige praktikpladser, som vi ud fra bopæl og ønsker fordeler blandt de ansøgere, som er tilbudt elevplads.

  Skal man selv kontakte skolen med henblik på optagelse på hovedforløbet?
  Svar: Nej. Se venligst under "Ansøgningsforløbet".

  Har Falck en forskole?
  Svar: Nej, Falck har ikke selv en forskole, men samarbejder med Aalborg Sportshøjskole, som tilbyder et forberedende kursus. Dette er med henblik på at kommende ansøgere kan forbedre deres kvalifikationer, så de bedre er i stand til at klare vores optagelsesprøve. Men det er ikke en garanti for optagelse hos Falck/Responce, at du har gennemført sådan et kursus.

  Er det svært at blive optaget som ambulancebehandlerelev i Falck?
  Svar: Vi får typisk omkring 1500-1700 ansøgninger om året. Vi skal ansætte ca. 90 elever om året. Set i det perspektiv, kan det synes svært.

  Hvornår er dato for optagelse på hovedforløbene?
  Svar: Se venligst under "Ansøgningsforløbet".

  Kan jeg ringe på vegne af min søn/datter/kæreste?
  Svar: Vi ser helst, at det er den enkelte ansøger selv, der kontakter os på saa@falck.dk

  Hvilke tekniske skoler afvikler grundforløbet til uddannelsen?
  Svar: Vi henviser til at kontakte Rybners Tekniske skole i Esbjerg eller U-Nord i Hillerød.

  Hvilken skole gennemføres ambulancebehandleruddannelsen på?
  Svar: For elever, der ansættes på Sjælland, gennemføres skoleperioderne som hovedregel på U-Nord i Hillerød. For elever der ansættes i Jylland/Fyn, gennemføres skoleperioderne som hovedregel på Rybners i Esbjerg.

  Er der mulighed for at bo på skolen ifm. skoleforløbene?
  Svar: Ja, under skoleperioderne på teknisk skole er der mulighed for at bo på skolehjem. For at være berettiget til at bo på skolehjem, kræves fem kvarters transport uden ventetid med offentlige transportmidler fra bopæl til skolen. Skolehjem under hovedforløbet er uden beregning for eleven. Skolehjem under grundforløb er for elevens egen regning.

  Hvordan ligger arbejdstiden som ambulancebehandlerelev?
  Svar: Arbejdstiden er oftest skiftende arbejdstider. Det kan være dag/aften/nat – og i jul/påske og andre højtider/helligdage.

  Kan man blive ambulancebehandler, hvis man er blevet erklæret uegnet til session?
  Svar: Ja, dette er ikke nødvendigvis en hindring.

  Er der en fast aldersgrænse for ansøgere?
  Svar: Man skal være minimum 20 år, og der er ingen øvre aldersgrænse.

  Hvis jeg har glemt at sende et eller flere dokumenter med i min ansøgning, kan jeg så eftersende det?
  Svar: Nej – det er desværre ikke muligt, så du skal være meget omhyggelig med at vedhæfte alle dokumenter, inden du sender ansøgningen.

  Hvad leder I efter ved en ansøger?
  Svar: Fokus i vurderingen af kandidaterne går på modenhed, sociale kompetencer, motivation for jobbet, omsorg for medmennesker, mental robusthed, studie-egnethed og relevant erhvervserfaring mm. Desuden er der geografiske hensyn, som også påvirker udvælgelsen, hvorfor meget egnede kandidater desværre også kan modtage et afslag.

  Kan jeg sende min ansøgning året rundt?
  Svar: Se venligst under "Ansøgningsforløbet"

  Er der et ansøgningsskema, jeg skal udfylde, eller skal jeg selv udforme en ansøgning?
  Svar: Du skal ansøge elektronisk, hvor du skal besvare spørgsmål, uploade CV og motiveret ansøgning mm.

  Er der andre tests end den fysiske test?
  Svar: Der er en test, som vi sender til dig elektronisk, hvis du bliver indbudt til samtale. Opgaven indeholder forskellige logiske opgaver og matematiske opgaver. Den kan bl.a. vise, om du er i stand til at have flere bolde i luften på en gang og handle, selv om du er under pres. Testen indgår som en del af den samlede vurdering af dig som kandidat. Der findes forskellige tests online, hvor man kan træne logiske opgaver. Vi samarbejder dog ikke med nogle af disse, og du kan derfor ikke være sikker på at vores test ligner noget du har set før.

  Hvis du bliver erklæret egnet efter samtalen, går du videre til fysisk test, som skal bestås. Selv om du består den fysiske test, kan meget egnede kandidater desværre stadig modtage et afslag, da vi ofte har flere ansøgere til fysisk test end vi skal bruge.

  Hvornår kan jeg søge?
  Svar: Se venligst under "Ansøgningsforløbet".

  Skal man have aftjent sin værnepligt?
  Svar: Nej, dette er ikke et optagelseskrav.

  Kan jeg få merit, når jeg er sundhedsfagligt uddannet, f.eks. sygeplejerske?

  Svar: Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. som sygeplejerske, vil du kunne opnå merit for dele af sygehuspraktikken. Det er skolerne, der i samarbejde med TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd) bevilger merit.

  Hvis du bliver optaget som voksenelev (over 25 år), vil dit uddannelsesforløb oftest blive afkortet med 8 uger i slutningen af uddannelsen. Det vil sige, at du bliver uddannet 2 måneder tidligere end ungdomseleverne (under 25 år) på samme hold.

  Kan jeg komme i praktik på en ambulance inden jeg søger?

  Svar: Nej, det er desværre ikke muligt at køre med på ambulancerne. Dette af hensyn til både dig, patienter og tavshedspligt.