Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Fremtidens sundhed – en podcastserie med Falck’s CEO Jakob Riis

Fremtidens sundhed er en podcastserie, der undersøger, hvilke komponenter fremtidens bæredygtige sundhed skal indeholde, for at vi er i stand til at imødekomme den demografiske udvikling og fremtidens behov for flere og bedre sundhedsydelser. Jakob Riis har inviteret en række eksperter, politikere og meningsdannere til en dialog om, hvordan vi sikrer helhedsorienterede løsninger fra forebyggelse og behandling til rehabilitering og bæredygtig sundhed med individet i fokus fra vugge til grav.

Episode 1: Patienten i centrum

Hvad skal der til for at skabe bedre sundhedsløsninger til fremtiden? Det er vores CEO Jakob Riis nysgerrig på. Derfor har han interviewet Marie Lenstrup, Formand for foreningen ‘Pårørende I Danmark’ og Martin Geertsen, medlem af Folketinget for Venstre og medlem af folketingets sundhedsudvalg til podcasten ”Patienten i centrum”, der fokuserer på spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre et sammenhængende behandlingsforløb. 

Blandt de emner, de kommer omkring er, hvordan vi kan gøre mere for patienter ved at fokusere på de pårørende, der ofte er limen mellem de enkelte instanser i behandlingsforløbet – f.eks. ved at uddanne dem og støtte dem i deres opgave. 

Vi kan også gøre mere for multikronikere ved at finde løsninger som de kan bruge mellem indlæggelser, og det kommer der også bud på. Vi håber, at I vil lytte med!  

Lyt med her

 

Episode 2: Afbureaukratisering

Liselotte Højgaard, professor i Medicin og Teknologi og ledende overlæge på Rigshospitalet, og Sara Vergo, Næstformand i DJØFs bestyrelse og formand for DJØF Offentlig diskuterer i denne podcast temaet ‘afbureaukratisering’ i en genforening af de traditionelle modpoler, DJØF og sundhedsvæsenet.

En af Sara Vergos hovedpointer var, at vi skal finde løsninger ved at løfte op os over sundhedsvæsenets tre aktører kommuner, regioner og privatpraktiserende læger, hvis vi vil komme bureaukratiet til livs.  Øget fokus på registrering og administration har skabt siloer og manglende sammenhæng. Nu er tiden inde til at finde nye løsninger til gavn for patienterne, blandt andet gennem digitalisering.

Lyt med her

 

Episode 3: Sundhed på arbejdspladsen

Podcast med Falcks CEO Jakob Riis: ”Sundhed på arbejdspladsen – Sundhedstyranni eller omsorg?” 

Hvad skal der til for at skabe bedre sundhedsløsninger til fremtidens arbejdsmarked? Og hvad er arbejdspladsens rolle? Det er vores CEO Jakob Riis nysgerrig på. Denne gang har han interviewet Mia Hjort, VP Health and Safety, Novo Nordisk A/S og Bente Klarlund, professor i integrativ medicin og overlæge på Rigshospitalet til podcasten “Sundhed på arbejdspladsen – sundhedstyranni eller omsorg?” 

Det blev overraskende nok ikke så meget en snak om arbejdsgiverens indblanding i privatsfæren som om, at følelsen af fællesskab og meningsfuldhed er to afgørende elementer for at sikre sundhed – både på arbejdet og i privatlivet. 

Vi håber, at I vil lytte med!