Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Fremtidens sundhed – en podcastserie med Falck’s CEO Jakob Riis

Fremtidens sundhed er en podcastserie, der undersøger, hvilke komponenter fremtidens bæredygtige sundhed skal indeholde, for at vi er i stand til at imødekomme den demografiske udvikling og fremtidens behov for flere og bedre sundhedsydelser. Jakob Riis har inviteret en række eksperter, politikere og meningsdannere til en dialog om, hvordan vi sikrer helhedsorienterede løsninger fra forebyggelse og behandling til rehabilitering og bæredygtig sundhed med individet i fokus fra vugge til grav.

Episode 7: Sundhed På Skoleskemaet

Den danske sundhedsprofil fra 2021 viser, at særligt de 16-24-årige scorer lavt på den mentale sundhed, og op mod hvert femte barn lever med over-vægt eller svær overvægt. Kigger vi på den voksne befolkning, så er der 60% der ikke opfylder WHO’s minimumsstandard for fysisk aktivitet. Det ser ikke godt ud!

Skal folkeskolen spille en større rolle i forhold til befolkningssundheden og de sociale uligheder, vi ser på sundhedsområdet, når nu det er der, vi alle mø-des, og hvor vi måske kan gribe ind tidligt nok?

Det har Falcks CEO, Jakob Riis, spurgt Morten Grønbæk, læge og direktør for Statens Institut for Folkesundhed & formand for Vidensråd for Forebyggelse samt Claus Holm, Lektor og leder af DPU på Århus universitet, om.

Vi håber, I vil lytte med.

 

Episode 6: Private Ydelser

80 % af danskerne tror, at der er behov for at inddrage private aktører i sundhedsvæsenet i løbet af de næste ti år. Mindst halvdelen af danskerne er villige til at betale ekstra for sundhedsydelser. Betalingsvilligheden stiger med alder og – ikke overraskende – indkomst. Men er der en rolle for private aktører indenfor sundhed, og i givet fald hvilken? Hvilke fordele men også udfordringer vil der være forbundet hermed? Og ikke mindst: Hvordan undgår vi ulighed og forskelsbehandling? 

Det har Falcks CEO, Jakob Riis, spurgt formand for Danske Patienter, Klaus Lunding, om. Vi håber, I vil lytte med på ”Private Sundhedsydelser: Hvilken rolle skal de spille i sundheds-tilbuddet til borgerne – om nogen?"

Lyt med her

 

Episode 5: Bæredygtig Sundhed

6%. Det er estimatet for, hvor stor en andel af Danmarks samlede CO2-udledning, der kommer fra det danske sundhedsvæsen.

Med klimaloven har vi forpligtet os til at reducere vores CO2-udledning med 70 % i 2030, så hvordan sikrer vi, at fremtidens sundhedssystem er bæredygtigt? Er det virkelig nok med grønne indkøb og optimeret bygningsdrift og transport? Hvad blev der af innovationen, sammenhængen og nye behandlingsformer, som kan løse flere udfordringer på én gang? Og kan vi nå det inden 2030, hvis ikke vi tør tænke lidt anderledes?

Det har Falcks CEO, Jakob Riis, spurgt Anna Roe Rasmussen, læge og oprindelig medstifter af ”Læger for klimaet”, og Jane Heitmann, folketingsmedlem for Venstre og formand for Folketingets Sundhedsudvalg, om i denne episode af ”Fremtidens sundhed”.

Lyt med på ”Det bæredygtige sundhedsvæsen” og hør, hvorfor Anna mener, at bæredygtighed måske er afgørende for, at befolkningen kan bevare deres tillid til sundhedsvæsenet.

Lyt med her

 

Episode 4: Digital Sundhed

I denne episode af ”Fremtidens sundhed” har Jakob Riis talt med Jakob Kjellberg, Professor i Sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), og Peter Ohnemus, CEO og stifter af Dacadoo.

Vi lever længere og har flere data om vores egen sundhed end nogensinde før. Men hvordan skal vi måle sundheden i samfundet? Hvilke udfordringer giver det, og hvordan kan vi måle livskvalitet relateret til sundhed? En af konklusionerne fra samtalen var, at vi skal endnu tættere på den enkelte borger og fange mulige sygdomme tidligere, men vi skal også hjælpe folk til at vælge de gode værktøjer, der gør en forskel.

Lyt med på ”Digital Sundhed” og find ud af, hvad Peter Ohnemus taler om, når han siger, at det svarer til at sprænge et tilfældigt sygehus i stykker.

Lyt med her

 

Episode 3: Sundhed på arbejdspladsen

Hvad skal der til for at skabe bedre sundhedsløsninger til fremtidens arbejdsmarked? Og hvad er arbejdspladsens rolle? Det er vores CEO Jakob Riis nysgerrig på. Denne gang har han interviewet Mia Hjort, VP Health and Safety, Novo Nordisk A/S og Bente Klarlund, professor i integrativ medicin og overlæge på Rigshospitalet til podcasten “Sundhed på arbejdspladsen – sundhedstyranni eller omsorg?”.

Det blev overraskende nok ikke så meget en snak om arbejdsgiverens indblanding i privatsfæren som om, at følelsen af fællesskab og meningsfuldhed er to afgørende elementer for at sikre sundhed – både på arbejdet og i privatlivet.

Vi håber, at I vil lytte med!

 

Episode 2: Afbureaukratisering

Liselotte Højgaard, professor i Medicin og Teknologi og ledende overlæge på Rigshospitalet, og Sara Vergo, Næstformand i DJØFs bestyrelse og formand for DJØF Offentlig diskuterer i denne podcast temaet ‘afbureaukratisering’ i en genforening af de traditionelle modpoler, DJØF og sundhedsvæsenet.

En af Sara Vergos hovedpointer var, at vi skal finde løsninger ved at løfte op os over sundhedsvæsenets tre aktører kommuner, regioner og privatpraktiserende læger, hvis vi vil komme bureaukratiet til livs.  Øget fokus på registrering og administration har skabt siloer og manglende sammenhæng. Nu er tiden inde til at finde nye løsninger til gavn for patienterne, blandt andet gennem digitalisering.

Lyt med her

 

Episode 1: Patienten i centrum

Hvad skal der til for at skabe bedre sundhedsløsninger til fremtiden? Det er vores CEO Jakob Riis nysgerrig på. Derfor har han interviewet Marie Lenstrup, Formand for foreningen ‘Pårørende I Danmark’ og Martin Geertsen, medlem af Folketinget for Venstre og medlem af folketingets sundhedsudvalg til podcasten ”Patienten i centrum”, der fokuserer på spørgsmålet om, hvordan vi kan sikre et sammenhængende behandlingsforløb.

Blandt de emner, de kommer omkring er, hvordan vi kan gøre mere for patienter ved at fokusere på de pårørende, der ofte er limen mellem de enkelte instanser i behandlingsforløbet – f.eks. ved at uddanne dem og støtte dem i deres opgave.

Vi kan også gøre mere for multikronikere ved at finde løsninger som de kan bruge mellem indlæggelser, og det kommer der også bud på. Vi håber, at I vil lytte med!

Lyt med her