Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Virksomheden

I mere end et århundrede har det været Falcks opgave at hjælpe mennesker i nød. At komme forulykkede og nødstedte til undsætning. At rehabilitere mennesker efter sygdom. At forebygge og afværge ulykker.

Med andre ord; Falcks væsentligste opgave har altid og er stadig at skabe tryghed for borgerne ved hurtigt, kompetent og handlekraftigt at træde hjælpende til. Falck er mennesker, der hjælper mennesker.

Understøtter og udvikler velfærdssamfundet

Falcks mål er at støtte og bidrage til udviklingen af det velfærdssamfund, der har været med til at skabe virksomheden. Falcks kompetencer skyldes et tæt samarbejde og partnerskab med landets kommuner, regioner, sundhedsvæsen og beredskaber.

Et velfærdssamfund karakteriseres blandt andet af, at det til stadighed udvikler og forbedrer sine velfærdsydelser. Det forpligter Falck som privat aktør på et offentligt marked. Falck eksisterer kun som privat leverandør af velfærdsydelser, så længe ydelserne er konkurrencedygtige og på et serviceniveau, der skaber tryghed og tilfredshed hos de offentlige samarbejdspartnere.

International aktør

Siden 2004 er det lykkedes Falck at opnå betydelig international succes med at eksportere de ydelser, som Falck har udviklet i tæt samarbejde med den offentlige sektor i Danmark gennem mere end 100 år. Takket være solide, danske erfaringer med offentligt samarbejde yder Falck nu hjælp i 26 lande og har mere end 25.000 medarbejdere på global plan.

En udviklet præhospital indsats, effektiv brandslukning og gennemtænkte sundhedsløsninger er efterspurgte over hele kloden.

I over 20 lande verden over leverer Falck ambulanceydelser i tæt samarbejde med de nationale myndigheder. Med over 2500 ambulancer er Falck i dag verdens største internationale ambulanceoperatør.

I næsten lige så mange lande drager Falck nytte af at have hjulpet de fleste danske kommuner med brandtjeneste i løbet af de seneste godt 100 år. Disse værdifulde erfaringer anvender Falck til at tilbyde store industrielle virksomheder at varetage deres brandsikkerhed, og Falck er dermed også blevet den største internationale leverandør af brandtjeneste i verden.

Falck leverer sundhedsydelser til knap fem millioner mennesker i Skandinavien med henblik på at hjælpe både det offentlige og private virksomheder med at holde borgere og medarbejdere sunde og dermed samtidig reducere antallet af sygedage. Men også folk i Asien, Latinamerika og resten af Europa har mulighed for at benytte Falcks sundhedsydelser.

Som følge af et samarbejde med Esbjerg Kommune om Esbjerg Brandskole, som blev indledt i 1997, er Falck blevet verdens førende leverandør af træning til især offshore-medarbejdere, der bliver trænet i at tage vare på deres egen og kollegernes sikkerhed på Falcks træningscentre.

Desuden har Falck over en million abonnenter – især i Norden – som kan trække på Falcks assistance til blandt andet bilen, boligen og rejsen.

Læs mere om Falcks internationale aktiviteter

Læs mere om ledelsen i Falck