Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Fakturahåndtering

See guidelines for invoice processing in English

Ved håndtering af fakturaer gælder følgende retningslinjer:

Alle fakturaer og følgesedler skal påføres navn eller initialer på jeres reference hos Falck samt referencens stationsnummer og/eller afdelingsnummer.

For underleverandørers vedkommende skal Falcks EVA-opgavenummer ligeledes fremgå af fakturaen.

Alle papirfakturaer skal sendes til Falcks centrale kreditorbogholderi:

Navn på rette Falck-selskab (se i nedenstående liste over Falck-selskaber)

Att. [navn eller initialer på jeres reference person hos Falck]

Brendstrupgårdsvej 13

8200 Aarhus

 

Sendes fakturaen via e-mail, anvendes adressen til det relevante selskab:

Falck Danmark A/S: invoice.falckdanmark@falck.com

Falck Healthcare A/S: faktura.falckhealthcare@falck.dk

Falck Jobservice A/S: faktura.falckjobservice@falck.dk

Falck Hjælpemidler A/S: faktura.falckhjaelpemidler@falck.dk

Falck Nutec AS (Norge): faktura@falcknutec.no

Falck Luftambulance A/S: faktura.falckdrfluftamulance@falck.dk

 

Fakturaer fremsendt til enhver anden adresse end de ovennævnte vil opleve en længere behandlingstid. Forsinkelse, som kan henføres til manglende efterlevelse af ovenstående, honoreres ikke med rentebetaling.

 

Ligeledes er følgende gældende: 

Falcks Kreditorbogholderi kan beslutte at returnere en faktura, der er fremsendt uden de fornødne oplysninger om reference og station/afdeling.

Såfremt en rekvirent afgiver en bestilling uden at angive referencenavn eller -initialer og stationsnummer eller afdelingsnummer, er det leverandørens opgave at sikre, at disse informationer indhentes hos rekvirenten. Referencenavn eller -initialer er som regel bestillerens navn eller initialer. Stationsnummer/afdelingsnummer er altid et firecifret nummer.

Alle spørgsmål vedrørende fakturering til Falck bedes sendes på engelsk til:

Kreditorbogholderiet på accountspayable@falck.com

 

Falck Danmark A/S's generelle indkøbsbetingelser bedes respekteret ved enhver bestilling.

 

Leverandører til Falck Healthcare A/S bedes venligst følge retningslinjerne for indkøbs- og fakturahåndtering hos Falck Healthcare.