Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bæredygtighed

Falck har forpligtet sig til at handle ansvarligt som virksomhed og bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Som global virksomhed ved vi hos Falck, at vores påvirkning af samfundet og miljøet også er global. Sociale og etiske overvejelser er en væsentlig del Falcks virksomhed, lige fra vores daglige drift til vores interne globale politikker og den måde, vi interagerer med vores forretningspartnere på.

Falcks globale tilstedeværelse betyder, at vores påvirkning også er global, og vi er derfor forpligtet til at bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Sociale og etiske overvejelser er en integreret del af Falcks virksomhed, lige fra vores daglige drift til vores interne globale politikker og den måde, vi interagerer med vores forretningspartnere på. 

Falcks tilgang til bæredygtighed

Falck har forpligtet sig til at handle ansvarligt som virksomhed og bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Som global virksomhed ved vi hos Falck, at vores påvirkning af samfundet og miljøet også er global. Sociale og etiske overvejelser er en væsentlig del Falcks virksomhed, lige fra vores daglige drift til vores interne globale politikker og den måde, vi interagerer med vores forretningspartnere på. Falck anerkender den underliggende mulighed for fortsat innovation, der samtidig er forankret i bæredygtighed. 

Læs Falcks Sustainability rapport 2019

Se tidligere rapporter her:
Falcks Sustainability rapport 2018
Falcks Sustainability rapport 2017
Falcks CSR-rapport 2016

 

Falck og FN's Global Compact-principper

For at sikre rammerne for Falcks indsats for bæredygtighed følger vi de internationale retningslinjer for virksomhedsbæredygtighed, der er defineret i FN's Global Compact-principper, som vi underskrev i starten af 2019. Falck støtter og arbejder for at fremme de 10 principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption i henhold til FN's Global Compact. Falck har dermed også forpligtet sig til at følge de internationalt vedtagne retningslinjer for bæredygtig udvikling, der er nævnt i FN's Global Compact-principperne, dvs. de internationale menneskerettighedsinstrumenter, ILO-erklæringen om grundlæggende principper og rettigheder i forbindelse med arbejdet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN's konvention mod korruption.

Fokus på tre af FN's verdensmål

Falck har valgt af fokusere på tre af FN's verdensmål, så vi kan koncentrere vores indsats på disse områder, der er tættest på vores forretningsmodel, og hvor vi føler, at vi kan have den største positive indflydelse. Vi har identificeret FN's verdensmål nr. 3 (Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.), nr 8 (Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde for alle) og nr. 16 (Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer) som disse mål. Vores bæredygtighedsrapportering bruger disse tre af FN's verdensmål til relaterede mål og forpligtelser.

Falcks Forretningsetiske Regler

Her kan du læse og downloade Falck Forretningsetiske Regler og læse mere om hvordan Falck arbejder med menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, miljø og sociale investeringer.