Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bæredygtighed

Menneskers sundhed er grundlaget for et sundt og velstående samfund. Forbedring af sundhed og trivsel for alle er af afgørende betydning for en bæredygtig fremtid, hvor mennesker kan trives. Sundheds- og emergency services af høj kvalitet er afgørende for samfundet, ikke kun for at bevare og fremme befolkningens sundhed og livskvalitet, men også for at sikre økonomisk vækst og optimal udnyttelse af sundhedsressourcerne.

Fire måder til at fremme bæredygtige sundhedsydelser

Falcks formål er at fremme bæredygtige sundhedsydelser for at imødekomme menneskers skiftende behov. Vi ønsker at forbedre patienternes livskvalitet, beskytte klimaet og arbejde smartere. Det betyder, at vi skal se anderledes på patienterne og ændre den måde, vi leverer vores services på. Hvis vi f.eks. kan behandle mennesker i hjemmet i stedet for at køre dem til hospitalet, vil det forbedre deres velvære og samtidig reducere CO2-udledningerne. Dette vil vi gøre i fire parallelle spor.

For eksempel skifter vi til elkøretøjer, vi tester sundhedsdroner, der kan erstatte vores køretøjstjenester, og vi undersøger teknologier til at forhindre hospitalsindlæggelser og udvide pleje i hjemmet.

 

Vores bæredygtighedsindsats

Ifølge WHO er klimaforandringer og global sundhed tæt forbundet, fordi klimaforandringer ifølge WHO er den største enkeltstående sundhedstrussel. Efterspørgslen efter sundhedsydelser stiger i øjeblikket hurtigere end udbuddet af sundhedspersonale, og sundhedssystemerne er under pres. Når vi ser fremad, forudser WHO, at der vil mangle 10 millioner sundhedsmedarbejdere i 2030.   

Derfor øger vi ambitionerne for vores bæredygtigheds agenda. Vi har udarbejdet fire svar inden for områder, hvor vi kan have den største indvirkning på samfundet. Vi underbygger områderne med mål og KPI'er på tværs af vores virksomhed.

Vi ønsker at fremme bæredygtig sundhedsydelser, samtidig med at vi reducerer vores klimapåvirkning og sikrer en sund og mangfoldig arbejdsplads baseret på tillid.  

Fremme sundhedsydelser
Hver dag tager vi på arbejde for at forbedre og redde liv, og vi ønsker at forny og fremme sundhedsydelser
Reducere klimapåvirkninger
Vi ønsker at reducere den negative påvirkning fra vores køretøjer og sætte science-based targets
Sikre en sund og mangfoldig arbejdsplads
For at passe på andre skal vi også passe godt på os selv
Bygge tillid
Vi ønsker at drive forretning på en måde, der ikke bryder vores medarbejderes, partneres eller kunders tillid

Sustainability highlights 2022

8,9 millioner
sundhedsydelser leveret i 2022
12 %
fald i CO2 ton/omsætning (referenceår 2021)
Forpligtelse
til Science Based Targets initiative

Forpligtelse til FN’s Global Compact

Falck deltager i FN’s Global Compact. Vi forpligter os til de ti principper i FN’s Global Compact om Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

Vi integrerer vores bæredygtighedsindsats i vores daglige forretningsbeslutninger og vores forretningsstrategi. Vores engagement er dybt forankret i vores CODE OF CONDUCT og i vores WINNING BEHAVIOURS.

Læs vores Bæredygtighed rapporter her

Falcks Forretningsetiske Regler

Her kan du læse og downloade Falck Forretningsetiske Regler og læse mere om hvordan Falck arbejder med menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, miljø og sociale investeringer.