Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bæredygtighed

Menneskers sundhed er grundlaget for et sundt og velstående samfund. Sundheds- og emergency services af høj kvalitet er afgørende for vores samfund, ikke kun for at bevare og fremme befolkningens sundhed og livskvalitet, men også for at sikre økonomisk vækst og optimal udnyttelse af sundhedsressourcerne.

Måden vi fremmer bæredygtige sundhedsydelser

Falcks formål er at fremme bæredygtige sundhedsydelser for at imødekomme menneskers skiftende behov. For at gøre dette optimerer vi operationer, gentænker services og transformerer systemer. Vi tror på, at vi kan fortsætte med at levere sundhedsydelser af høj kvalitet samtidig med, at vi reducerer CO2-udledningen.

For eksempel reducerer vi CO2 udledning ved at skifte til alternative energikilder, tilpasse vores services ved at teste nye værktøjer såsom tele sundhed og nye plejemodeller såsom overvågning af patienter uden for hospitaler.

 

Vores bæredygtighedsindsats

Globalt og i Danmark er sundhedssystemer under pres, bl.a. på grund af udfordringer med et øget antal patienter med flere kroniske lidelser, aldrende befolkninger og et stadig stigende forbrug af sundhedsydelser.

Derfor øger vi ambitionerne for vores bæredygtigheds agenda. Med vores bæredygtighedsstrategi reagerer vi inden for områder, hvor vi har den største samfundsmæssige indvirkning, og vi har bakket strategien op med mål og KPI'er på tværs af vores forretning.

Vi ønsker at fremme bæredygtige sundhedsydelser, samtidig med at vi reducerer vores klimapåvirkning og sikrer en sund og mangfoldig arbejdsplads baseret på tillid.

Fremme adgang til sundhedsydelser
Hver dag tager vi på arbejde for at forbedre og redde liv, og vi ønsker at forny og fremme adgang til sundhedsydelser
Reducere klimapåvirkninger
Vi ønsker at reducere den negative påvirkning fra vores køretøjer og sætte science-based targets, der dækker hele vores værdikæde
Sikre en sund og mangfoldig arbejdsplads
For at passe på andre skal vi også passe godt på os selv
Bygge tillid
Vi ønsker at drive forretning på en måde, der ikke bryder vores medarbejderes, partneres eller kunders tillid

Sustainability highlights 2023

9,4 millioner
sundhedsydelser leveret i 2023
6,8 %
fald i CO2 ton/omsætning (referenceår 2021)
74
Øget medarbejder engagement-score fra 72 til 74

Forpligtelse til FN’s Global Compact

Falck har deltaget i FN’s Global Compact siden 2019. Vi forpligter os til de ti principper i FN’s Global Compact om Menneskerettigheder, Arbejdstagerrettigheder, Miljø og Antikorruption. For eksempel er OECD’s retningslinjer, ILO’s konventioner om arbejdstagerrettigheder, FN’s Retningslinjer for Menneskerettigheder og Erhverv samt Rio-deklarationen alle repræsenteret i principperne.

Vi integrerer vores bæredygtighedsindsats i vores daglige forretningsbeslutninger og vores forretningsstrategi. Vores engagement er dybt forankret i vores medarbejder CODE OF CONDUCT og i vores WINNING BEHAVIOURS.

Du kan finde mere information om vores bæredygtighedsindsats i vores Årsrapport 2023.

Falcks Forretningsetiske Regler

Her kan du læse og downloade Falck Forretningsetiske Regler og læse mere om hvordan Falck arbejder med menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, miljø og sociale investeringer.