Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Falcks Forretningsetiske Regler

Her kan du læse og downloade Falcks globale forretningsetiske regler som fastlægger de minimumsstandarder og etiske principper der gælder for alle medarbejdere og forretningspartnere.

Forretningsetiske Regler

Falck’s Forretningsetiske Regler dækker 13 områder herunder menneskerettigheder, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, sociale investeringer og miljø. Læs mere om Falck’s tilgang til disse områder nedenfor eller download vores forretningsetiske regler her for yderligere information.

Hent vores Forretningsetiske Regler her.

Menneskerettigheder

Falck overholder alle relevante love og regler der beskytter og fremmer menneskerettighederne verden over og på arbejdspladsen. Vi uddanner vores medarbejdere i menneskerettigheder, vi respekterer deres ret til foreningsfrihed og anerkender retten til at være medlem af en fagforening eller anden kollektivt forhandlingsfællesskab.

Sociale Investeringer

Sociale investeringer defineres som velgørende, ikke-kommercielle bidrag i form af økonomiske midler, varer eller tjenesteydelser. For at opnå den størst mulige effekt fokuserer Falck på sociale investeringer, som har en klar forbindelse til vores forretning.

Sundhed og Sikkerhed på arbejde

Vi ser det som vores pligt at beskytte vores medarbejdere, forretningspartnere og andre, der berøres af vores aktiviteter, ved at sørge for, at arbejdspladserne drives på en sikker og forsvarlig måde. Vi motiverer, uddanner og inddrager mennesker i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Miljø

Hos Falck tilstræber vi så vidt muligt at mindske negative miljøpåvirkninger fra vores aktiviteter. Vi forventer, at vores medarbejdere og forretningspartnere støtter en tilgang om beskyttelse af miljøet og tager skridt til at arbejde på en bæredygtig måde.Falck har et ansvar for at beskytte miljøet, og vi anser miljøhensynet som en integreret del af ledelsesansvaret.