Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Uddannelsen

Spørgsmål og svar

Se videoen om at være brandmand

Mere information om uddannelsen

I størstedelen af Danmark slukkes brande af et deltidsbrandberedskab. Jobbet som deltidsbrandmand har du derfor typisk i kombination med et fuldtidsjob. Men vi stiller store krav til dig, og du er en særdeles vigtig del af Falck.

Vi lægger vægt på at:

  • Du har kørekort til bil ’kategori B’. Har du gyldigt stort kørekort, betragtes det som et plus, men det er ikke et krav
  • Du er i god fysisk form og har et godt helbred, som kan aflæses på din helbredsattest
  • Din straffeattest er ren
  • Du kan være fremme på stationen og være klar til udrykning på maksimalt 5 minutter

Ved udvælgelse til ansættelse spiller dine fremmødemuligheder ved brandalarmering en stor rolle, herunder er din arbejdsgivers accept et plus.

Den lokale station vil gerne fortælle din arbejdsgiver om fordelene ved at have en deltidsbrandmand ansat. Samtidig kan man tage en snak om den aktuelle udrykningsbelastning på den ansøgte station.

Du skal have et gyldigt førstehjælpskursus inden ansættelse. Alternativt kan du evt. få kurset via os inden du skal deltage på grunduddannelse indsats jf. aftale med din stationsleder. 

Efter du er blevet ansat som deltidsbrandmand, sørger vi for, at du kommer på relevante kurser og uddannelser, så du bliver klædt på til at håndtere alle dele af jobbet.

Efterfølgende vedligeholdes dine kompetencer løbende via brandøvelser på enten stationen eller et uddannelsescenter.

Du bliver hovedsageligt rig på oplevelser, men du bliver ikke rig af at være deltidsbrandmand.

Du får naturligvis løn efter gældende overenskomst, når du er under uddannelse, under udrykning og andre opgaver. Derudover får du et månedligt beløb for at stå til rådighed.

Det er vores erfaring, at det er godt, hvis din familie er med i beslutningen. I starten af din ansættelse er du en del på uddannelse, og det at være en del af et beredskab, betyder at vagter og udrykninger af og til kan ”komme i vejen” for aktiviteter i familielivet. Det er vigtigt, at I taler om dette, inden du bliver ansat.

Første trin på din vej til at blive fuldt uddannet brandmand er et førstehjælpskursus på 12 lektioner. Har du allerede et gyldigt førstehjælpsbevis, kan du springe denne del af uddannelsen over. Alternativt kan du evt. gennemføre uddannelsen via os, inden du starter som brandmand jf. aftale med din stationsleder.

Grunduddannelse Indsats
I første del af din uddannelse lærer du alle de funktioner, du skal kunne for at fungere som 3. og 4. mand på et slukningstog, inklusiv håndtering af tilskadekomne og frigørelse ved f.eks. trafikulykker.
”Grunduddannelsen Indsats” forløber over 74 lektioner og gennemføres eksempelvis over 2 hverdagsuger eller 4 weekender.

Funktionsuddannelse Indsats
Når du har gennemført ”Grunduddannelse Indsats” kan du fortsætte på ”Funktionsuddannelse Indsats”. Her bliver du uddannet til at håndtere opgaverne som 1. og 2. mand på et slukningstog. Samtidig bliver du uddannet røgdykker og fuldt uddannet brandmand.
Det forløber over 148 lektioner og gennemføres eksempelvis over 4 hverdagsuger eller 8 weekender.

Årlige øvelser

For at kunne arbejde som brandmand skal du desuden deltage i et antal årlige øvelser á 2 timer. Dem sørger din lokale station for at afholde. Det
er et krav for at opretholde ansættelse, at du gennemfører de lovpligtige øvelser.

Uddannelsen til Holdleder
Som fuldt uddannet brandmand vil du kunne uddannes til holdleder, hvis din stationsleder skønner, at dette er relevant. Uddannelsen til holdleder sker via Beredskabsstyrelsens kurser i Tinglev.

Er du interesseret i at blive deltidsbrandmand?

Kan du få det til at passe med dit familie- og arbejdsliv, og opfylder du generelt de krav, vi stiller? Så hører vi meget gerne fra dig. Kontakt gerne din lokale brandstation. Her kan du få udleveret et ansøgningsskema, som du efterfølgende returnerer samme sted.

Du kan også læse mere, se kontaktoplysninger og sende ansøgningsblanket på www.blivbrandmandnu.dk

 

Hvis du vil søge, skal du tage kontakt til din lokale brandstation. Kontaktoplysninger findes via danmarkskortet på www.blivbrandmandnu.dk

Har du spørgsmål angående uddannelsen som brandmand, kan du kontakte Mia Pedersen på mip@falck.dk

Kan jeg blive brandmand på fuld tid?
Langt de fleste steder ansætter vi kun deltidsbrandmænd, og kun få stationer har brandmænd på fuld tid. Disse stillinger er meget eftertragtede, og du kan ikke forvente, at en stilling som deltidsbrandmand fører til brandmand på fuld tid.

Dækker Falck hele Danmark mht. brandslukning?
Nej, det er de enkelte kommuner, der laver kontrakterne med det brandvæsen, de ønsker skal betjene dem. Hvis din lokale station ikke er en Falck-station, skal du undersøge evt. ansættelse og vilkår hos det kommunale brandvæsen.

Hvor kan jeg gennemføre branduddannelsen?
Branduddannelsen består af grunduddannelse indsats og funktionsuddannelse indsats. Disse kurser gennemfører du på et beredskabscenter eller en af de brandskoler, der findes rundt omkring i landet.

Du skal have et gyldigt førstehjælpskursus inden ansættelse. Alternativt kan du evt. få kurset via os inden du skal deltage på grunduddannelse indsats jf. aftale med din stationsleder. 

Kan jeg blive yderligere videreuddannet?
Alle stationer har et antal holdledere og brandmænd med forskellige instruktøruddannelser. Disse kurser gennemføres via Beredskabsstyrelsen. Hvem der bliver uddannet fra brandmand til holdleder, bliver bestemt af de enkelte stationsledere.

Hvem betaler for kurserne?
Hvis du får en ansættelseskontrakt med Falck, betaler vi de kurser, du skal gennemføre. Vi giver dig løn ifølge overenskomst for grunduddannelse indsats, funktionsuddannelse indsats, brandøvelser og efterfølgende timer, du bruger på uddannelsen.

Hvor tit har jeg vagt?
Vagtformerne varierer fra station til station. Et eksempel kunne være i aften- og weekendtimerne i en uge ad gangen hver 4. uge.

Hvor tit er der alarm?
Det varierer meget fra station til station og fra land og by. På de små stationer kan der gå dage imellem udrykninger, mens der i byerne typisk er én til flere udrykninger pr. døgn.

Hvordan vedligeholder jeg min branduddannelse?
Hvert år skal du gennemføre 12 årlige vedligeholdelsesøvelser á 2 lektioner. Her får du repeteret det, du har lært på brandkurserne. Samtidig bliver køretøjer mm. gennemgået, så de altid er fuldt funktionsdygtige. Disse øvelser bliver arrangeret af den brandstation, du hører til.

Kan jeg tage branduddannelserne som privatperson?
Du kan godt gennemføre branduddannelsen som privatperson og selv betale for kurserne, men de er forholdsvis dyre.
Se www.langvang.dk for priseksempler. Hvis du allerede har branduddannelsen, inden du søger ansættelse, kan det være en fordel, men det er ikke en sikkerhed for at du bliver ansat. Det kræver desuden, at brandstationen mangler brandfolk. Vi uddanner løbende nye brandfolk, så det er bestemt ikke et must, at du allerede er uddannet.

Kan min branduddannelse blive for gammel?
Branduddannelsen bliver forældet på 5 år, hvis den ikke bliver brugt og/eller vedligeholdt via de årlige vedligeholdelsesøvelser.