Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Historie

Falcks historie begynder fredag den 3. oktober 1884, hvor den dengang 19-årige Sophus Falck som frivillig deltog i sluknings- og redningsarbejdet under en brand på Christiansborg Slot.
Branden gjorde et stærkt indtryk på den unge mand, der senere beskrev sine indtryk således:

Da jeg kom ind paa Slotspladsen, forefandt jeg her et forrygende Virvar af raabende og skrigende Mennesker, en forvirret og raadløs Hob, som ikke syntes at foretage sig nævneværdigt udover at give deres oprørte Følelser Luft. … Aldrig skal jeg glemme det trøstesløse Syn, denne forfærdelige Slotsbrand frembød … Men jeg fik ved denne Lejlighed en klar Forstaaelse af, hvor nødvendig Organisation, Ro, Disciplin, indøvede Folk og ordentligt Materiel er, om en saadan Brand skal bekæmpes rationelt, og om det skal lykkes, under sådanne Forhold, at redde, hvad reddes kan”.

Disse ord er i dag indeholdt i Falcks DNA: Vi bringer orden i kaos, vi leverer høj kvalitet og vi driver vores ydelser konkurrencedygtigt.

Sophus Falck og hans redningskorps

På årsdagen for slotsbranden stiftede Sophus Falck i 1906 Redningskorpset for København og Frederiksberg A/S med station i Ny Kongensgade 15 i det indre København.

Sophus Falcks initiativ blev mødt med stor skepsis af datidens københavnere, men efterhånden som korpset fik flere opgaver og aldrig sagde nej til anmodninger om hjælp, uanset om betaling kunne ydes eller ej, vandt virksomheden efterhånden københavnernes hjerter. Et vendepunkt i kampen for anerkendelse var Falcks indsats under Vigerslev-ulykken i 1919 – da to tog stødte sammen, og 38 personer blev dræbt.

Fra alene at beskæftige sig med redning under brand, blev virkefeltet således langsomt udvidet til også at omfatte hjælp til biler og sporvogne, ambulance- og sygetransport, lægevagtsordninger, salg af brandmateriel, kursusvirksomhed, dyreredning, afhjælpning af storm- og vandskade og brandslukning, svarende til alle de opgaver, som Falck varetager den dag i dag.

Oprindeligt havde Sophus Falck regnet med, at pengene til driften skulle komme fra forsikringsselskaber, salg af abonnement til store virksomheder og offentlige kunder, men i 1930 skiftede man strategi og lancerede et abonnement, hvor den enkelte familie mod en fast årlig præmie kunne sikre sig Falcks hjælp. Familieabonnementet blev en succes og var afgørende for, at Falck i løbet af de følgende år kunne udbygge korpset til at dække hele Danmark.

Tryghed og sikkerhed

I 1988 solgte 3. og 4. generation af Falck-familien familiens livsværk til forsikringsselskabet Baltica. Forinden havde familien i 1984 haft den ære at se Falck blive tildelt Dagbladet Børsens imagepris på en suveræn førsteplads. Alligevel stod Falck i 1988 i nogen grad med ryggen mod muren, ikke mindst fordi økonomien var udfordret.

Allerede inden salget til Baltica var Falck gået ind på sikringsmarkedet. I 1989 etableres Falck Sikring og i 1993 blev Securitas overtaget fra ISS. Falck Securitas var dermed en realitet, og i de følgende år voksede denne del af virksomheden eksplosivt, således at man med Group4Falck i 2003 havde skabt verdens næststørste udbyder af sikkerhedsydelser med aktiviteter i 85 lande og 245.000 ansatte.

I 2004 fusionerede Group4Falck med britiske Securicor til G4S, og i forbindelse med det blev de oprindelige Falck-aktiviteter udskilt i et nyt, selvstændigt selskab, Falck A/S, som efter en kort børsintroduktion fik Nordic Capital som hovedaktionær i årene fra 2005 til 2011.

Det nye selskab med de næsten 100 år gamle rødder havde i 2004 en omsætning på 4,2 milliarder kroner og 11.000 ansatte, og forretningsområderne blev defineret i overensstemmelse med Sophus Falcks gamle kerneforretning: redning, assistance, sundhed og sikkerhedstræning.

International aktør

I de følgende år udvides forretningen, ikke mindst geografisk, således at Falck i 2016 er repræsenteret med sine aktiviteter i 44 lande, har 38.000 ansatte og en omsætning på 15 milliarder kroner.

Falck er siden 2004 blevet den ledende internationale leverandør af ambulancetjeneste, brandbekæmpelse og sikkerhedstræning, ligesom Falck er blevet ledende nordisk udbyder af sundheds- og assistanceydelser. Vigtige markeder for Falck er i dag Danmark, Sverige, Polen, Slovakiet, Tyskland, USA og dele af Latinamerika.
De ledende aktionærer i Falck er i dag Lundbeckfonden og LEGO-familiens investeringsselskab, KIRKBI.

Vil du vide mere om Falcks historie, kan vi henvise til de to bøger, der blev udgivet ved 100 års jubilæet i 2006: ”Falck 1906-2006” og ”Sophus har været der”.

Se vores årsrapporter for at lære mere om udviklingen efter 2006.

 

Falcks formål

Vi er drevet af et stærkt formål, der udtrykker den forskel, vi ønsker at gøre for vores kunder, for vores kolleger og for de samfund, vi er en del af.

Falcks Winning Behaviours

Falcks Winning Behaviours definerer, hvordan vi opfører os over for vores kunder, samfundet og hinanden. De er fundamentet for det vi gør, de ydelser vi leverer og det firma vi er.