Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Patientbefordring for kommunens borgere

Falck tilbyder kørsel i form af siddende og liggende patientbefordring, transport af handicappede samt assistance til forflytninger, hvis en borger er faldet.

Siddende og liggende patientbefordring

Hvor kommunen er betalingspligtig i forhold til borgere, tilbyder Falck kørsel af både siddende og liggende patientbefordring af kommunens borgere tilpasset kommunens behov. Kørslerne omfatter først og fremmest transport mellem hjem og sygehus. Aftalen omfatter også befordring til vagtlæge, speciallæge, fysioterapeut, kiropraktor, dagcentre m.m.  

Falcks reddere er uddannede i sygetransport

Falckredderne har gennemgået specialuddannelse i sygetransport. Redderne kan alle yde livreddende førstehjælp og kan derfor gribe professionelt ind, hvis passageren pludselig skulle få et ildebefindende eller lignende.  

Specielt indrettede køretøjer til kørestolsbrugere

Falck kan tilbyde køretøjer specielt indrettet til kørsel med kørestolsbrugere. Køretøjerne er alle udstyret med lift og trappemaskine. Ved hjælp af trappemaskinen kan redderen hjælpe kørestolsbrugeren op og ned ad trapper.  

Assistance til løft, forflytning og lejring af tunge patienter

Falck tilbyder assistance til kommunens hjemmepleje og øvrige personale, som måtte have brug for assistance til løft, forflytninger og lejring af tunge patienter, herunder patienter som er faldet. Der tilbydes forskellige løsningsmuligheder i forhold til ejerskab af hjælpemidler samt antallet af assisterende reddere - dette tilpasses kommunens behov.