Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Brandslukning

Falck slukker brand i 63 af landets 98 kommuner. Vi tilpasser køretøjerne efter kommunens behov og kan tilbyde en brandtjeneste, som er kvalitetsstyret og certificeret. Vi har både fuldtidsansatte og deltidsansatte brandmænd tilknyttet Falck og kan tilbyde samdriftsfordele i forhold til bygninger. Beredskabet kaldes ud fra vores tre vagtcentraler.

Brandslukning i Danmark

Falck slukker ultimo 2015 brand i 63 af landets 98 kommuner og rykker årligt ud til ca. 15.000 meldinger om brand. I 43 kommuner står Falck for hele den udførende del af brandvæsenet i samarbejde med ledelsen af kommunens beredskabsafdeling. I 20 kommuner er brandslukningsopgaven delt mellem Falck og et kommunalt brandvæsen. De øvrige 35 kommuner har enten kommunale brandvæsener eller frivillige brandvæsener.

Fælles kommunale beredskaber

De nye kommunale §60 selskaber har skabt mulighed for nye samarbejdsformer med kommunerne. Beredskaberne kan effektivisereres samtidig med at der opretholdes et robust beredskab. Den nye struktur giver muligheder for innovation og nytænkning af beredskabet. Eksempelvis kan fleksible og mobile HSE enheder effektivt indsættes i udvalgte dele af beredskabet, og moderne teknologier som skæreslukkere kan anvendes i et større omfang. En revurdering af vagtplanlægning, kapacitetsudnyttelse samt udrykningssammensætning kan ligeledes imødekomme strukturreformens muligheder. 

Køretøjer tilpasses kommunens behov

Falcks brandtjeneste består af de traditionelle brandkøretøjer som: automobilsprøjter, vandtankvogne, slangetendere og automobildrejestiger. Desuden tilbyder vi specialkøretøjer, hvor flere af de traditionelle køretøjers egenskaber er kombineret i ét køretøj. Hertil kommer køretøjer, som er tilpasset lokale kommunale behov som f.eks. HSE (Hurtig Sluknings Enhed). HSE bliver sendt af sted som første vogn til brandstedet.

Læs mere om HSE

Sådan fastholder vi vores mandskab

Et væsentligt led i leverancesikkerhed er evnen til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Der er i Falck en række veletablerede tiltag, som er møntet på personalets trivsel og fastholdelse herunder personaleforeninger, sundhedsordning, grundlæggende værdier og en tilbagevendende måling af medarbejdertilfredshed. Falck har ultimo 2015 ca. 275 fuldtidsansatte brandmænd samt 2500 deltidsansatte brandmænd.

Samdriftsfordele ved brug af bygninger og stationer

Størstedelen af de bygninger og stationer, som vi anvender i brandtjenesten, ejer vi selv. Men der findes også modeller, hvor vi lejer os ind ved kommunen. Samdriftsfordele hvor ambulancer, brandbiler og andre assistancekøretøjer er placeret under samme tag kan give attraktive lejepriser.

Vagtcentralen spiller en vigtig rolle

Der er på landsplan tre Falck brandvagtcentraler, som alle elektronisk modtager meldinger omkring brand, miljø og færdselsulykker med fastklemte personer fra Politiets 112 centraler. Brandvagtcentralen disponerer straks elektronisk/automatisk udkald af pågældende brandberedskab, der så rykker ud med aftalte brandmænd og brandkøretøjer efter den pågældende Kommunes risikobaserede dimensionering, hvori den aktuelle hændelse forekommer.