Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Arbejdsmiljø

Autoriseret Arbejdsmiljørådgivning

Falck Healthcare kender temperaturen på det danske arbejdsmarked, når vi taler sundhed og arbejdsglæde. Ikke kun når skaden er sket, men også inden skaden sker.

Strategisk samarbejdspartner

Vi hjælper både på individ- og på organisationsniveau i forhold til ledere og medarbejderes arbejdsmiljø og i forhold til ledelsens strategiske mål om at skabe gode resultater gennem sunde medarbejdere.

Erfaring og kvalitet

Falck Healthcare har opbygget stor erfaring og akkumuleret data inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og vi tilpasser indsatsen til jeres behov. Individuelle behandlinger, arbejdspladsvurderingerne, og branchespecifikke arbejdsmiljøudfordringer kan indgå som en væsentlig brik i virksomhedens strategiske arbejde til at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø gennem forebyggelse, behandling, rådgivning og uddannelse.

Læs mere om vores ydelser vedrørende arbejdsmiljø