Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Ambulancer

Falck kører akutte og ikke-akutte ambulancekørsler for de danske regioner. I samarbejde med regionerne har vi udviklet ambulancetjenestens kvalitet, så den i dag ligger på et højt internationalt niveau, både når det gælder ambulancepersonalets uddannelse og de teknologiske hjælpemidler.

Teknologi & udvikling

I samarbejde med regionerne er udviklet elektronisk patientjournal (PPJ), som findes i alle ambulancer i dag. Den elektroniske patientjournalen muliggør elektronisk registrering af patientdata og sikrer kommunikationen mellem ambulancen og sygehusmodtagelsen.  

Ambulancepersonalet

Ambulancepersonalet uddannes løbende og får ofte nye kompetencer, så de hele tiden kan yde den bedst mulige præhospitale indsats på et skadested.  

Kompetente fagpersoner ud til patienten

Falck leverer kompetente fagpersoner til håndtering af patienter. Det kan f.eks. være en paramediciner, en ambulancebehandler eller andet sundhedsfagligt personale.

Højt serviceniveau i ambulancetjenesten

I Falck har vi fokus på service og kvalitet. Vi lever op til kravene i flere danske kvalitetsmodeller, som sikrer en ambulancetjeneste med patientsikre processer. I Region Sjælland og Syddanmark er vores ambulancetjeneste akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, og i hele Danmark fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med patientsikkerheden.

Læs mere om kvalitet og patientsikkerhed