Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

En løsning for hele kommunen

Falck kan levere en fleksibel løsning og et beredskab, der er til rådighed døgnet rundt. Vi kan hjælpe kommunen med at tage imod melding fra borgere, levere autohjælp til kommunens køretøjer og bygningsassistance i forbindelse med skade forårsaget af brand, indbrud eller storm. Vi kalder det et kommuneabonnement.

Kommuneabonnement - en fleksibel løsning

Falck tilbyder en fleksibel løsning, der kan tilpasses den enkelte kommunes behov. Kommunen kan vælge at tegne abonnement for hele kommunen, men der kan også tegnes for en mindre del af kommunen. Et kommuneabonnement deles som hovedregel op i basisydelser og tillægsydelser. Hvis kommunen kun ønsker dele af basisydelserne, er dette også en mulighed.  

Basisydelser:

 • Vagtcentralassistance
 • Gade- og vejservice 
 • Autoassistance 
 • Bygningsassistance 
 • Forbindsstoffer, herunder røde, blå og grønne førstehjælpskasser

Tillægsydelser: 

 • Kørsel til læge m.v. for ansatte og børn i kommunens varetægt
 • Opsamling og bortskaffelse af døde dyr 
 • Alarmovervågning af tekniske alarmer 
 • Andre specialløsninger efter aftale

Generelle forhold:

 • Kommuneabonnementet dækker kun assistance i Danmark.

Kommuneabonnementet dækker generelt ikke:

 • Selvejende institutioner, der ikke særskilt har tegnet aftale
 • Brandslukningsmateriel som pulverslukker, brandtæpper og røgalarmer samt eftersyn heraf 
 • Psykologisk bistand

Samarbejdsaftale med kommunens institutioner

Kommunen kan vælge at lave en samarbejdsaftale med Falck, som giver kommunens institutioner en række fordele ved efterfølgende køb af ydelser, som ikke er dækket af et kommuneabonnement.  

Har du brug for yderligere information?

For mere information kontakt 70333311.