Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Sygefravær

Effektiv indsats mod sygefravær

Falcks indsats mod sygefravær er relevant hvis I:

  • Ønsker at nedbringe sygefraværet på arbejdspladsen
  • Har en sygemeldt medarbejder, som skal hjælpes tilbage til arbejde og fastholdes
  • Har brug for ledelsessparring vedrørende sygemeldte medarbejdere

Sådan hjælper Falck dig med at håndtere sygefravær

Der bruges ofte mange kostbare ressourcer på sygefravær. Med Indsats mod sygefravær overlader I opgaven til Falck. Formålet er at forkorte sygemelding, så der opnås menneskelig såvel som økonomisk gevinst for både medarbejder og arbejdsplads.

Vores tværfaglige team udarbejder realistiske handlingsplaner med udgangspunkt i den enkelte persons problemstilling og aktuelle arbejdssituation, og sikrer målstyring gennem hele forløbet - fokus er altid at få sygemeldte hurtigst muligt tilbage til arbejdet.

Fra første samtale med den sygemeldte til handlingsplanen ligger klar, går der højst 6 uger.

Læs mere om Indsats mod sygefravær