Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Coronatest med svar på 15 min.

Falck giver nu virksomheder og institutioner mulighed for at få udført test for Covid-19 med hurtigt svar. Vi kommer gerne ud til din virksomhed eller institution og tester medarbejdere og brugere. Læs mere om hvordan herunder.


Hurtigt testsvar:

Resultatet foreligger efter 15 min.
Høj sikkerhed for korrekt svar:

Vi benytter test fra nogle af verdens største medicinalselskaber*) og har trænet vores personale i at udføre dem korrekt og professionelt
Du er i sikre hænder

Vores veluddannede medarbejdere udfører testen under lægeligt tilsyn 

*) Vi anvender den CE-godkendte Standard Q Covid-19 Ag fra SD Biosensor Inc. og Panbio Covid-19 Ag Test fra Abbott. Testene er valideret af producenterne til en sensitivitet på 93-98% og en specificitet på 99%. Se også afsnittet ”Om de anvendte antigen-tests” nedenfor for yderligere information.


Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu. Vi gør opmærksom på, at en antigen-test er en anden type test end den PCR-test, myndighederne anvender, og at der kan være forskel på de to testtypers nøjagtighed. Læs mere nederst på hjemmesiden.

Testmuligheden er et supplement til de offentlige testtilbud. Falcks tilbud bidrager til, at flere testes, og at ventetiden på testsvar bliver kortere for brugere, hvor en ventetid på 48 timer for testsvar er for lang og/eller omkostningsfuld. I flere tilfælde har vi fundet positive svar hos brugere, der ikke haft symptomer. Dermed har vi fundet smittede, der ellers kunne have smittet andre uden at vide det.

Testresultaterne indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan indgå i myndighedernes monitorering af smitteudbredelsen i Danmark.

Skal man på udlandsrejse, opfordrer vi til, at man selv undersøger, hvilken testtype, der kræves til den destination man rejser.

Hold hjulene igang i din virksomhed

Virksomheder og institutioner mærker Covid-19 særlig hårdt, når medarbejdere er enten syge eller må gå i isolation, fordi der er konstateret smitte i familie, omgangskreds eller blandt kollegaer. Derfor vil vi i Falck, med afsæt i vores egne erfaringer for test af eget personale, smitteopsporing og inddæmning, gerne hjælpe andre virksomheder med at holde hjulene i gang.

Vi kommer ud til jeres arbejdsplads

Vi kan nu tilbyde at komme ud på jeres arbejdsplads med mobile testteams og foretage lokale coronatests af jeres medarbejdere, studerende eller kursister etc. efter aftale. Vores testmedarbejdere er under lægeligt tilsyn og foretager testene på få minutter og giver hurtigt svar på prøven.
Testsvaret foreligger med det samme, så I som virksomhed hurtigt kan agere for at hindre udbredelse af smitten blandt medarbejdere eller brugere. Vi kan også tilbyde at udføre test med faste mellemrum, så I hele tiden kan holde øje med udviklingen i jeres virksomhed.

Sådan foregår en coronatest på jobbet

 • Kontakt Falck på e-mail coronatest@falck.dk eller på telefon 21 41 46 42
 • Vores regionale koordinator kontakter jer efterfølgende og aftaler, hvor og hvordan I ønsker at få foretaget jeres test
 • På testdagen stiller vi testmedarbejdere til rådighed, afhængig af antallet af personer der forventes testet
 • Testen er en næsepodning, og den udføres af vores testmedarbejdere under lægeligt tilsyn
 • Husk, at man skal være iført mundbind, når man ankommer til testen
 • Man skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas
 • Når testen er udført, modtager den testede person informationsmateriale og vejledning om, hvordan vedkommende skal forholde sig
 • Hvis testresultatet er negativt, og man har symptomer på COVID-19, anbefaler vi, at man isolerer sig og diskuterer testresultat med egen læge.
 • Hvis testresultatet er positiv anbefales det, at man lader sig teste i ét af de offentlige testcentre, som benytter PCR-test, med henblik på nærmere udredning af smitten.
 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat. Vi er forpligtet til ved lov at gemme journalerne i 10 år. Inden vi gennemfører testen, får man derfor udleveret en vejledning om privatlivspolitikken. I vejledningen kan man læse, hvilke oplysninger vi gemmer, til hvilket formål og hvor længe
 • Test i virksomheder eller institutioner koster med to testmedarbejdere 1.100 DKK i timen + 299 DKK for hver test, der udføres. Vi fremsender samlet faktura til jer
 • Vi indberetter smittetilfælde til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Skal man på udlandsrejse, skal man være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der accepterer en antigen-test som gyldig dokumentation for foretaget Covid-19 test. Derfor opfordrer vi til at undersøge det pågældende lands indrejserestriktioner inden afrejse
 • Hvis man af myndighederne er kategoriseret som en såkaldt "Nær kontakt" – altså med sikkerhed har været i nærheden af en smittet person – så skal man præstere en negativ PCR-test fra ét af de offentlige testcentre før man kan udtræde af selvisolation. Det gælder både børn og voksne.

Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat.

Sådan booker man coronatest til jeres virksomhed/institution

Kontakt Falck på e-mail coronatest@falck.dk 

eller ring på 21 41 46 42

PNG Icon-Icon headphones Dark red.png


så kontakter vi jer og aftaler, hvornår vi kan komme ud på jeres virksomhed eller institution og udføre test på medarbejdere eller brugere.

Test til privatpersoner

Er man som privatperson interesseret i at blive testet, kan man læse mere om mulighederne her: falck.dk/coronatest_privat.

 

Om de anvendte antigen-tests

En nylig gennemgang af 20 forskningsstudier gennemført af Cochrane Institute (uafhængigt, internationalt netværk af forskere og institutioner, som kritisk gennemgår information fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger) viser, at forskningen i antigentests er relativt begrænset og af ringe kvalitet. På den baggrund anbefaler Cochrane mere forskning. Statens Serum Institut har på den baggrund sat spørgsmålstegn ved følsomheden af de hurtigtests, som flere danske læger og sundhedsvirksomheder tilbyder.

I Falck tager vi det alvorligt, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved de produkter, vi benytter. Vi vil nu iværksætte tiltag for at få valideret vores tests yderligere, ligesom vi vil rette henvendelse til producenterne om dette, da vi forventer den testkvalitet som er oplyst af producenterne, er gældende – særligt da vi udfører testen med veluddannet personale, der foretager podningerne korrekt.

Indtil nu har vi i Falck udført ca. 35.000 tests hvoraf 1,8% er positiv for Covid-19. Det svarer procentuelt til, hvad der hidtil er fundet i de offentlige testcentre.

Hurtigtestene benyttes ikke kun af flere danske læger og sundhedsvirksomheder. De norske sundhedsmyndigheder benytter i dag tilsvarende test i deres screeningsprogram. Også i Tyskland, Frankrig og flere andre lande benyttes testene til screening. I Slovakiet testede myndighederne i begyndelsen af november 2/3 af landets befolkning i løbet af to dage. Screening fandt flere end 57.000 smittede, som ikke tidligere var identificeret.

 

Vidste du

At Falck tilbyder en sundhedsordning, der dækker dig som er selvstændig eller har optil 20 ansatte?

Du får bl.a.:

 • Fysioterapeut og kiropraktor uden henvisning
 • Maks. 10 dages ventetid til undersøgelser
 • Psykologhjælp, fx ved stress
 • Hjælp fra online-læge