Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Coronatest med svar på 15 min.

Falck giver virksomheder og institutioner mulighed for at få udført test for Covid-19 med hurtigt svar. Vi kommer gerne ud til din virksomhed eller institution og tester medarbejdere og brugere. Læs mere om hvordan herunder. Vi gør opmærksom på, at test udført på virksomheder fortsat kun sker mod betaling som beskrevet nedenfor. Gratis covid-test kan gives på ét af de offentlige testcentre flere steder i landet.


Hurtigt testsvar:

Resultatet foreligger efter 15 min. og dokumentation udleveres skriftligt efter test
Høj sikkerhed for korrekt svar:

Vi benytter test fra et af verdens største medicinalselskaber*) og har trænet vores personale grundigt i at udføre dem korrekt
Du er i sikre hænder:

Vores veluddannede medarbejdere udfører testen under lægeligt tilsyn 

*) Vi anvender den CE-mærkede SARS-CoV-2 antigen test fra Roche. Se også afsnittet ”Om de anvendte antigen-tests” nedenfor for yderligere information.

Testen er en antigen-test, der foretages ved næsepodning. Testen viser, om man har coronasmitte i kroppen her og nu. Vi gør opmærksom på, at en antigen-test er en anden type test end den PCR-test, myndighederne anvender, og at der kan være forskel på de to testtypers nøjagtighed. Læs mere nederst på hjemmesiden.

Testmuligheden er et supplement til de offentlige testtilbud. Falcks tilbud bidrager til, at flere testes, og at ventetiden på testsvar bliver kortere for brugerne. I flere tilfælde har vi fundet positive svar hos brugere, der ikke haft symptomer. Dermed har vi fundet smittede, der ellers kunne have smittet andre uden at vide det.

Testresultaterne indrapporteres til Styrelsen for Patientsikkerhed, så de kan indgå i myndighedernes smitteopsporing og monitorering af smitteudbredelsen i Danmark.

Skal man på udlandsrejse, opfordrer vi til, at man selv undersøger, hvilken testtype, der kræves til den destination man rejser.

Hold hjulene i gang i din virksomhed

Virksomheder og institutioner mærker Covid-19 særlig hårdt, når medarbejdere er enten syge eller må gå i isolation, fordi der er konstateret smitte i familie, omgangskreds eller blandt kollegaer. Derfor vil vi i Falck, med afsæt i vores egne erfaringer for test af eget personale, smitteopsporing og inddæmning, gerne hjælpe andre virksomheder med at holde hjulene i gang.

Vi kommer ud til jeres arbejdsplads

Vi tilbyder at komme ud på jeres arbejdsplads med mobile testteams og foretage lokale coronatests af jeres medarbejdere efter aftale. Vores testmedarbejdere er under lægeligt tilsyn og foretager testene på få minutter og giver hurtigt svar på prøven.
Testsvaret foreligger med det samme, så I som virksomhed hurtigt kan agere for at hindre udbredelse af smitten blandt medarbejdere eller brugere. Vi kan også tilbyde at udføre test med faste mellemrum, så I hele tiden kan holde øje med udviklingen i jeres virksomhed.

Sådan foregår en coronatest på jobbet

 • Kontakt Falck på e-mail coronatest@falck.dk eller på telefon 21 41 46 42 mandag til fredag 08:00 - 16:00
 • Vores regionale koordinator kontakter jer efterfølgende og aftaler, hvor og hvordan I ønsker at få foretaget jeres test
 • På testdagen stiller vi testmedarbejdere til rådighed, afhængig af antallet af personer der forventes testet
 • Testen er en næsepodning, og den udføres af vores testmedarbejdere under lægeligt tilsyn
 • Husk, at man skal være iført mundbind, når man ankommer til testcentret
 • Du skal medbringe ID i form af sundhedskort, kørekort eller pas 
 • Testen er en næsepodning, og den udføres af vores testpersonale under lægeligt tilsyn. 
 • Når testen er udført, modtager du informationsmateriale og vejledning om, hvordan du skal forholde dig. 
 • Hvis din test er positiv bør du straks isolere dig og kontakte smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 
 • Er du nær kontakt til en smittet eller har du symptomer på Covid, skal du lade dig teste med PCR-test i Testcenter Danmarks regi.
 • Ifølge loven skal vi oprette en patientjournal på alle, vi tester – uanset testens resultat. Vi er forpligtet til ved lov at gemme journalerne i 10 år.
 • Når vi tester dig for COVID19 behandler vi en række data om dig. Det kan du læse mere om i vores privatlivspolitik, hvor du kan se hvilke oplysninger vi gemmer, til hvilket formål og hvor længe 
  Hent privatlivspolitik på dansk  
  Get privacy notice in English 
 • Vi indberetter testresultaterne til Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut. 
 • Test i virksomheder koster med 2 testmedarbejdere 1.100 DKK i timen + 249 DKK for hver test der udføres. Vi fremsender samlet faktura til jer.
 • Skal du på udlandsrejse, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der accepterer en antigen-test som gyldig dokumentation for foretaget Covid-19 test. Derfor opfordrer vi dig til at undersøge det pågældende lands indrejserestriktioner inden afrejse.

OBS: Er du nær kontakt til en smittet eller har du symptomer på Covid, skal du lade dig teste med PCR-test i Testcenter Danmarks regi.
Følg altid retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen både før og efter en test, uanset testresultat. Er du testet positiv, kan du læse, hvordan du skal forholde dig her:

Brev til personer smittet med coronavirus (dansk)
Letter for people tested positive (eng.)

 

Sådan booker man coronatest til jeres virksomhed/institution

Kontakt Falck på e-mail coronatest@falck.dk 

eller ring på 21 41 46 42 mandag til fredag 08:00 - 16:00

Tal med en raadgiver_Falck Red.svg


så kontakter vi jer og aftaler, hvornår vi kan komme ud på jeres virksomhed eller institution og udføre test på medarbejdere eller brugere.


Mere om de anvendte antigen-tests
 

En antigentest er baseret på en immunkemisk påvisning af virusproteiner (antigener) i prøven. Dette foregår ved at virusantigenerne fastholdes til en membran vha. antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Denne metode er mindre følsom end PCR, idet antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte. Derfor kan usikkerheden meget tidligt i et smitteforløb være større end ved PCR-test. I Falcks testcentre, udfører vi antigentests. 

PCR - der står for Polymerase Chain Reaction er en meget følsom testmetode, der leder efter COVID-19 virussens RNA ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen kan påvise helt ned til én enkelt viruspartikel i en slimprøve fra næsen eller halsen, idet arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen. Denne testmetode er derfor særligt velegnet til test tidligt i smittefasen eller sent i sygdomsforløbet (hvor antallet af viruspartikler er lavt). PCR-testene udføres via det offentlige testsystem uden for Falcks regi. 

Vi anbefaler, at du hvis du er nær kontakt eller har symptomer på covid-19 lader dig teste med PCR-test hos Testcenter Danmark. Tal evt. med din egen læge hvis du er utryg. 

Vidste du

At Falck tilbyder en sundhedsordning, der dækker dig som er selvstændig eller har op til 50 ansatte?

Du får bl.a.:

 • Fysioterapeut og kiropraktor uden henvisning
 • Maks. 10 dages ventetid til undersøgelser
 • Psykologhjælp, fx ved stress
 • Hjælp fra online-læge