Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Brandrådgivning

Falck har som de eneste i Danmark samlet både brandrådgivning
og tekniske installationer. Alle vores certificerede brandrådgivere har taktisk erfaring fra store dele af landet i at slukke brande, og kan rådgive ud fra virksomheders specifikke behov.

Vi tilbyder brandteknisk sagsbehandling/brandstrategi og kan derfor være jeres partner inden for brand hele vejen rundt.

Hos Falck tilbyder vi en indledende screening hvis I ønsker selv at udarbejde jeres plan, og vi kan hjælpe med udarbejdelse af DKV-planens indhold om brand og brandtekniske installationer.

Hvorfor skal man have en DKV-plan? 

§ 82 Byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i byggeri med erhvervsmæssig dyrehold. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele levetiden.

En DKV-plan er derfor et lovmæssigt redskab til at dokumentere de brandtekniske forhold igennem byggeriets levetid efter BR18V, kap. 7 DKV. For bygninger i brandklasse 2 og højere giver det et påbud såfremt at bygningerne ikke har en synlig og udfyldt DKV-plan ved et kontrolbesøg fra beredskabet.

I DKV’en er både angivet hvad der er etableret i bygningen af brandmæssige tiltag samt hvorledes at disse vedligeholdes/efterses og tidsintervallet.

 

Fordele ved at vælge Falck

✓ Kan tilbyde hele brandpakken
Totalrådgiver og entreprenør inden for brand
✓ Certificerede brandrådgivere
✓ Kan udarbejde brandstrategi
✓ Vi har vores egen tegnestue
✓ Eget lager med kort leveringstid
✓ Udstyret er certificeret i henhold til EN54
✓ Certificeret i henhold til DBI-retningslinje 232
Personcertificerede installatører

 

Bredt udvalg af muligheder

Vi leverer til alle applikationer - lige fra børnehaven til petrokemisk industri – og har forskellige niveauer anlæg, afhængig af behov:

  • Fulddækkende (dækker alle rum og alle steder i huset, inkl. hulrum og skakter)
  • Objektovervågning (dækker udvalgte områder)
  • Flugtvejsovervågning (typisk større højhuse m. beboelse)

Vi fører de fleste gængse mærker og har et bredt udvalg af komponenter, så man kan skræddersy anlægget efter behov.