Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Stigrør

Lad Falck stå for det årlige serviceeftersyn og trykprøvning af stigrør.

I bygningsreglement 18 fremgår nye krav til serviceeftersyn af stigrør, som skal udføres årligt.

Vores brandmontører kan sikre serviceeftersynet i henhold til BR18, når de alligevel er ude på adressen for at servicere jeres brandmateriel. Altså én samlet løsning til en fordelagtig pris.

Lad Falck stå for service af stigrør

Der er mange fordele ved at lade Falck stå for service på jeres stigrør f.eks:

 • Vi kender lovgivningen på alle bygningsrelevante områder indenfor brand og varetager service for jer.
 • Landsdækkende service på alle jeres lokationer.
 • Vores egne montører udfører servicen når de alligevel er ude og servicere alt det andet brandmateriel på adressen.
 • Kost-effektiv med færre mandetimer, mindre kørsel og én samlet regning.
 • Vi kan som en af de eneste i Danmark både servicere stigrør i henhold til de nye BR18 regler og DBI-vejledning 38.
 

Slutdæksler til Stigrør

Det er et lovkrav at stigrør altid er funktionsdygtige og anvendelige, og alle nybygninger skal faktisk have aflåselige slutdæksler, jf. BR18 reglementet.

Beskyt jeres stigrør med et aflåseligt slutdæksel. Falck leverer slutdæksler i to størrelser, så jeres stigrør altid er klar til brug og sikres mod vandalisme.

Slutdækslet bruges til f.eks. at afslutte hver afgrening af stigrøret eller vandtilgangen i bunden af røret.

Slutdækslerne leveres altid uden nøgle, så I kan tilkøbe flere slutdæksler og nøjes med én enkelt universal nøgle til trekantslåsen.

 

BR18 eftersyn

Ved et årligt BR18 eftersyn testes eller kontrolleres som
minimum:

 • At der ingen beskadigelser er i hele stigrørets længde
 • Samtlige udgangsventiler funktionsafprøves ved at åbne og lukke dem. Ventilerne smøres om nødvendigt.
 • At alle slutdæksler er uden beskadigelser og fastgjort med kæde.
 • At pakninger ikke er mørnet eller beskadiget
 • At markering og skiltning er intakt og rengjort
 • Kontrol af evt. aflåsningsmekanisme, herunder rengøring og smøring om nødvendigt

Dertil kommer trykprøvning i 10-års interval i henhold til
BR18, som også er indehold i serviceaftalen. Efter udført
service modtager I en udførlig servicerapport.