Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Beredskabsplanlægning

Forebyggelse betaler sig, med Beredskabsplanlægning kan du sikre din virksomhed mod store værditab og driftsstop.

✔ Sikkerhedsgennemgang af din virksomhed.
✔ Udarbejdelse af beredskabsplan med de nødvendige instrukser.
✔ Fri telefonisk rådgivning alle hverdage.
✔ Beredskabs- og/eller evakueringsøvelser - træner dine medarbejdere i at håndtere ulykker.

Sikkerheds og kriseberedskab

Som noget nyt kan Falck nu også tilbyde sikkerheds og kriseberedskab - PLOV. 

Ønsker I at høre mere om vores sikkerheds og beredskabsplan? 

 

Læs mere

Vi hjælper før, under og efter
Med en komplet Beredskabsplanlægning opfylder I myndighedernes sikkerhedskrav, og vi ruster jer til at håndtere alle stadier i ulykken optimalt.
FØR: Handleplan

Sammen udarbejder vi en beredskabsplan med klare instrukser og praktiske eller teoretiske øvelser, som gør jer i stand til at håndtere ulykker effektivt.

 ;
 ;
UNDER: Overblik

Er uheldet ude, kan du og dine medarbejdere undgå panik og handle korrekt med fuldt overblik ud fra den fastlagte beredskabs- og evakueringsplan.

EFTER: Hurtigt i drift

Sammen forbereder vi en plan for, hvordan din virksomhed hurtigt kan genoptage driften og mindske de økonomiske følger efter en ulykke.

 ;
 ;
Visuel sikkerhedsplantegning

Vi udarbejder en sikkerhedsplantegning over din virksomhed, som giver dig et komplet, visuelt overblik over jeres samlingsplads, brand- og førstehjælpsudstyr.

Ydelser I kan bruge jeres timer til:

Sikkerhedsgennemgangen omfatter relevante punkter inden for områder som:

 • Brandsikkerhed, brandslukningsudstyr, branddøre, brandtekniske installationer og uddannelse.
 • Personsikkerhed, førstehjælpsudstyr, flugtveje og værnemidler.
 • Drift, kontrol og vedligeholdelse
 • Bygninger, el-tavler, nødstrøm, orden og installationer.
 • Udendørsarealer, affald, containere, oplag og skiltning.


Efter gennemgangen modtager I en sikkerhedsrapport.

Øvelser og træning af medarbejderne giver større sikkerhed for, at medarbejderne reagerer hensigtsmæssigt, hvis uheldet er ude:

 • Beredskabsøvelse: Her træner vi medarbejderne i en del af beredskabsplanen. Det kan f.eks. være kommunikationen. Hvad er kommandovejen i tilfælde af en ulykke eller brand? Hvem skal have besked hvornår? Hvordan skal det ske? Hvordan håndteres presse og omgivelser?
 • Evakueringsøvelse: Her træner vi en fuld evakuering af virksomheden. Det kan ske varslet eller uvarslet efter jeres ønske

 

En ulykke kan få store økonomiske følger for din virksomhed. Med Beredskabsplanlægning kan du nedsætte risikoen for ulykker – og blive beredt til at begrænse tabet, hvis ulykken alligevel opstår. Du får en effektiv beredskabsplan, som hjælper dig til at styre og håndtere situationen.

 • Sikkerhedsgennemgang af din virksomhed inden for brand, personsikkerhed og sikring af bygninger. Efter gennemgangen får du en sikkerhedsrapport
 • Udarbejdelse af beredskabsplan med de nødvendige instrukser for jeres virksomhed
 • En beredskabsmappe med en beredskabs- og alarmeringsplan
 • Beredskabs- og/eller evakueringsøvelser, som træner dine medarbejdere i at håndtere ulykker
 • Fri telefonisk rådgivning alle hverdage

 

Kundecase: Falck gør Honeycomb Cellpack beredt til ulykker

For at leve op til kundernes stigende sikkerhedskrav har Honeycomb Cellpack valgt at få Beredskabsplanlægning. Ved årlige evakueringsøvelser bliver beredskabsplanen indøvet hos deres medarbejdere.

 • ”Når vores medarbejdere selv har indøvet brandøvelserne, så vil de føle sig mere trygge ved dem i en krisesituation. Og jeg er sikker på, at når øvelserne ligger på rygraden, så kan de handle mere korrekt og med overblik, hvis uheldet er ude en dag.” Thomas J. Bladt, Direktør hos Honeycomb Cellpack

Beredskabsinfo

Fordele ved en professionel beredskabsplan

Med Falck Beredskabsinfo får din virksomhed en skriftlig beredskabsplan, som er professionelt udformet af vores eksperter, så den hjælper jer med at handle optimalt i en akut situation. Her kan du se fem af de kvalitetskrav, som en beredskabsplan fra Falck lever op til.

 

Falcks beredskabsinfo

Med Falcks Beredskabsinfo får du en beredskabsplan, som lever op til disse kvalitetskrav:

1. Klare instrukser fra eksperter i beredskabsplanen:

Når ulykken rammer, er der ikke tid til at tænke eller diskutere, hvordan I bør handle. Med Falck Beredskabsinfo får I en beredskabsplan med klare instrukser, som er baseret på vores eksperters grundige sikkerhedsgennemgang af jeres virksomhed. I kan derfor trygt handle ud fra den beredskabsplan i får.

2. Beredskabsinfo giver en overskuelig beredskabsplan:

En beredskabsplan fra Falck er udformet overskueligt og handlingsorienteret, så den er et brugbart værktøj i en akut situation. På den visuelle sikkerhedsplantegning kan I hurtigt få overblik over jeres virksomheds samlingssteder, nødudgange og sikkerhedsudstyr.

3. Rollefordeling i beredskabsplanen:

I en akut situation kan I ikke nå at fordele opgaverne mellem jer. Derfor indeholder en beredskabsplan fra Falck et overblik over, hvilke medarbejdere der skal stå for de forskellige opgaver ved ulykken – f.eks. alarmering, evakuering, anskaffe nødstrøm og håndtere presse.

4. Afprøvet beredskabsplan:

Med Falck Beredskabsinfo får du en beredskabsplan med en fastlagt strategi for, hvornår og hvor ofte dine medarbejdere skal indøve beredskabsplanens instrukser med f.eks. praktiske beredskabs- og evakueringsøvelser.

5. Opdateringer fra eksperter i beredskabsplanlægning:

Falcks eksperter står altid klar til at hjælpe jer med at sikre, at jeres beredskabsplan er realistisk og løbende opdateres, hvis f.eks. I får nye bygninger, maskiner eller færre eller flere medarbejdere.


Med Beredskabsinfo får du en individuel beredskabsplan

Med Falck Beredskabsinfo får du en professionel beredskabsplan, som er udviklet specifikt til jeres virksomhed. Dette gør, at beredskabsplanen passer til netop din virksomheds aktuelle sikkerhedsbehov.