Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Sikkerhedsscreening

Få styr på bygningsreglementet i jeres virksomhed

Har i styr på BR18? Standarderne og reglerne er omfattende. Med en sikkerhedsscreening gennemgår Falcks certificerede rådgivere jeres virksomhed og identificerer potentielle mangler og risici.

Et sikkerhedsscreeningsbesøg skaber tryghed for jeres virksomhed og medarbejdere.

Hvad er indeholdt i en sikkerhedsscreening?

I får en 1-times eller 2-timers gennemgang af virksomhedens brand-, beredskabs- og personsikkerhed, hvor vi hjælper med at identificere mulige risici i virksomheden. Ved screeningen vil beredskabsrådgiveren ikke kun rådgive jer på stedet, men også udarbejde en screeningsrapport med observationer og anbefalinger på sikkerhedsområdet. Anbefalingerne kan  omfatte information om manglende brandslukningsudstyr, flugtvejs- og  evakueringsplaner, sikkerhedsplantegninger, skiltning m.m.

På baggrund af screeningen og dertilhørende rapport vil Falck ringe Jer op. Skulle der være fejl og mangler omkring sikkerheden kan Falck hjælpe jer med at lave en plan - så I kan være trygge hele vejen rundt.

Brug rapporten som et konkret værktøj til at prioritere hvilke områder I burde fokusere på.

 

Drift-, Kontrol og Vedligeholdelsesplan​

Screening kan alternativt danne grundlag for udarbejdelsen af den brandtekniske del I jeres DKV plan.

Ved udarbejdelse af den brandtekniske del af DKV-plan gennemgår vi bygningsmassen og gennemgår byggetilladelserne. I DKV-planen angives både hvad der er etableret i bygningen af brandmæssige tiltag, hvorledes disse skal vedligeholdes og efterses, samt i hvilke tidsintervaller.