Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Ofte stillede spørgsmål

Her kan I læse vores oftest stillede spørgsmål om Falck Bygningshjælp.

Spørgsmål og svar

Hvis I har Falck Bygningshjælp rykker vi ud, hvis jeres bygninger bliver ramt af akutte skader. Ved vandskader pumper vi vandet væk og leverer affugtere. Får I hul i tag eller vinduer pga. indbrud, hærværk, uvejr eller sammenstyrtning, dækker vi hullerne til med plader og presenninger. Får jeres bygning strømsvigt efter en vand- eller brandskade, hjælper vi jer med at leje en el-generator, så jeres virksomhed kan genoptage driften. Vi sikrer jeres værdier (f.eks. it-udstyr, arkiver og maskiner) mod følgeskader efter ulykken. 

Hvis jeres virksomhed har haft oversvømmelse, fået stormskader, indbrud mv., kan I ringe til os på tlf: 70 10 20 30

Med Falck Bygningshjælp kan I hvert 2. år rekvirere et bygningstjek, hvor I får en rapport med fotos og konkrete forslag til at udbedre evt. risici og skader på jeres bygninger. Ved bygningstjekket gennemgår vi bl.a. jeres virksomheds mure, tag, vinduer, døre, tagrender og ventilationsanlæg. Vi giver jer også gode råd om, hvordan I kan sikre jeres bygninger udvendigt for at mindske risikoen for brand, tyveri og hærværk. Driver I landbrug/gartneri/skovbrug/planteskole, efterser vi også jeres bygninger for skadedyr og rådgiver jer om at forebygge skadedyr.

Det kommer an på hvilket abonnement I har. Læs hvordan I er dækket i de vilkår I har fået af os eller kontakt os på tlf: 70 10 20 31.

Skadedyr skal meldes til en skadedyrsbekæmpelsesvirksomhed og døde dyr til kommunen eller Falck.

Hvis der er tale om syge eller tilskadekomne dyr, kan du kontakte Dyrenes Beskyttelse på tlf. 1812.

I skal kontakte jeres kommune hurtigst muligt.