Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Forebyg brand med et brandanlæg

Få en professionel løsning, der sikrer jeres bygninger og værdier effektivt mod brand. Vi hjælper jer med at sammensætte en løsning, der passer til jeres bygningers størrelse, sikkerhedskrav og risiko for forskellige brandtyper.

Vi kan hjælpe med bla. ABA-anlæg, ARS-anlæg og skumslukningsanlæg. 

✔ Årlig inspektion af dit anlæg ud fra myndighedernes krav.
✔ Løbende tilpasning af anlægget, hvis din risikoprofil ændrer sig.

Hos Falck er vi eksperter i brand

Falck er de eneste i Danmark som har samlet både brandrådgivning og tekniske installationer, herunder diverse brandanlæg. Alle vores certificerede brandrådgivere har taktisk erfaring fra store dele af landet i at slukke brande, og kan rådgive ud fra virksomheders specifikke behov. Dertil tilbyder vi brandteknisk sagsbehandling/brandstrategi og kan derfor være jeres partner inden for brand hele vejen rundt.

Vi fører de fleste gængse mærker og har et bredt udvalg af komponenter, så man kan skræddersy anlægget efter behov.

 

Automatisk brandalarm-anlæg

Et ABA-anlæg alarmerer automatisk brandvæsenet, når jeres røg- eller varmedetektor opfanger brand. Det sikrer hurtig udrykning og optimale forudsætninger for at få igangsat bekæmpning af branden, før den griber om sig.

Teknisk funktion: ABA-anlæg kan opdage en begyndende brand og alarmere brandvæsenet automatisk. ABA-anlæg er normalt tilkoblet røg- eller varmedetektorer, som opfanger brand tidligt.

Hurtig alarm: ABA-anlæg har automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra ABA-anlæg.

Se de mulige tilkøb til ABA-anlæg nedenfor. 

 
AVA - talevarsling
I lokaler med mere end 150 personer, er der lovkrav for at der er talevarsling ved brand. Vi er certificerede inden for udarbejdelse af talevarsling og leverer godkendte, klare og tydelige beskeder til medarbejdere, kunder og besøgende.
ARS - Automatisk rumslukningsanlæg
Et ARS-anlæg forhindrer en brand i at udvikle sig i rum med genstande af særlig høj værdi, f.eks. serverrum. Inert gas udløses og sænker iltniveauet i rummet, så branden går ud.
Skumslukningsanlæg
Et skumslukningsanlæg er især nyttigt i rum med særlig brandfare, hvor et almindeligt sprinkleranlæg ikke kan slukke branden. Dette kan gøre sig gældende i produktionshaller hvor der arbejdes med ekstremt høje temperaturer.
ABDL - Dørlukningsanlæg
Et automatisk branddørslukningsanlæg sørger for at lukke jeres branddøre hvis der detekteres røg i rummet. ABDL anlægget sikrer at en potentiel brand ikke spredes unødigt.
ABV-T - Automatisk termisk brandventilation
Med automatisk brandventilation forlænges den tid, som indsatsstyrkerne kan være i bygningen ved at åbne for tilluft, som sænker temperaturen.
AVS-anlæg - Sprinkleranlæg
Et automatisk sprinkleranlæg er tilsluttet vandforsyningen. Sprinklerdysen aktiveres, når temperaturen stiger drastisk og bekæmper branden i første fase.

Service af ABA

Har I behov for at få serviceret jeres ABA-anlæg, kan Falck også være behjælpelige med ABA service. 

Med en serviceaftale på jeres brandmateriel er i altid sikre på, at udstyret virker og overholder gældende lovgivning.

For at gøre det let for jer, holder vi kontrol med, hvornår det er tid til et serviceeftersyn. Vi gennemfører serviceeftersynet i henhold til de gældende forskrifter om opladning, trykprøvning, reparation og udskiftning.

Når servicemontøren alligevel er ude hos jer, sikrer han, at brandmateriellet er placeret korrekt i virksomheden, og vurderer om virksomheden fortsat er dækket optimalt. Efter hvert serviceeftersyn modtager I en eftersynsrapport og det er jeres garanti for, at brandmateriellet er blevet tjekket.