Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bygningshjælp

Professionel rådgivning om, hvordan du sikrer dine bygninger effektivt mod ulykker - og hurtig hjælp til begrænsning af følgeskaderne ved akutte skader.

✔ Effektiv hjælp døgnet rundt ved akutte skader
✔ Forebyggende bygningstjek med skadesrapport hvert 2. år
✔ Hurtig udrykning fra nærmeste Falck-station

Akut hjælp

Rykker hurtigt ud
Vi rykker hurtigt ud, hvis voldsomme storme og skybrud rammer Danmark.
Landsdækkende beredskab
Vi har et landsdækkende beredskab af flere hundrede Falck-reddere.
Over 100 års erfaring
Falck har over 100 års erfaring med at standse ulykker.

Et godt supplement til jeres forsikring

Med Falck Bygningshjælp som supplement til jeres forsikring, er virksomheden sikret før, under og efter skader. Vi sørger for et grundigt bygningstjek hvert andet år og hjælper jer, hvis uheldet er ude.

”Det er et typisk forsikringskrav, at skaden skal begrænses eller stoppes helt, inden den udvikler sig.”

Når I ringer til Falck, kommer vi straks og sørger for effektiv skadesbegrænsning, så jeres bygninger og værdier tager mindst mulig skade - og I kan leve op til jeres forsikringskrav.