Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bygningshjælp


Med Bygningshjælp rådgiver vi dig om at sikre dine bygninger effektivt mod ulykker, og ved akutte skader rykker vi hurtigt ud og hjælper dig med at begrænse følgeskaderne.

✔ Du kan ringe til os døgnet rundt, hvis du får akutte skader
✔ Forebyggende bygningstjek med skadesrapport hvert 2. år.
✔ Falck har stationer over hele landet, så hjælpen er nær

Fra 1.833 kr. ekskl. moms PR. 1.000 kvm
Fra
1.833 kr. ekskl. moms
PR. 1.000 kvm

Akut hjælp

Rykker hurtigt ud

Vi rykker hurtigt ud, hvis voldsomme storme og skybrud rammer Danmark.

Landsdækkende beredskab

Vi har et landsdækkende beredskab af flere hundrede Falck-reddere.

Over 100 års erfaring

Falck har over 100 års erfaring med at standse ulykker.

Sammenlign abonnementerne
 • Indhold i Basis-, Plus- og Super-abonnementerne

  Her kan du få et samlet overblik over, hvilke services Basis-, Plus- og Super-abonnementerne til salg på denne side indeholder:

  Basis

  • Bygningstjek
  • Stop skaden ved brand, vand, storm, indbrud/hærværk
  • Oprydningsarbejde, til/afdækning, opsætning presenninger
  • Nødstrøm
  • Optøning af frosne vandrør
  • Opskæring og bortskaffelse af træ
  • Rådgivningslinje
  • Træfældning (forbyggende)
  • Fjerne sygesne
  • Udlåne mårfælder + indfange fugle, pindsvin, slanger

  Plus

  Indeholder samme ydelser som Basis-abonnementet samt disse:

  • 7 affugterdøgn
  • Kloakservice - stoppet wc/afløb (max 3 pr. år)
  • Skadedyrsbekæmpelse
  • Kontakt til og pristilbud fra håndværker
  • Graffirens

  Super

  Indeholder samme ydelser som Plus-abonnementet samt disse:

  • Fugt- og skimmelsvampundersøgelse
  • Eftersyn/rensning af brønd/kloak*
  • Termografering hus/bygning + energitjek*
  • El-tavle termografering*
  • Sikkerhedsgennemgang*

  *Max én af disse ydelser pr. år.

  Bemærk:
  Den årlige abonnementspris dækker per 1.000 etage-kvadratmeter af dine bygninger
  Du kan højst vælge en af de årlige ekstraydelser om året
  Leje af el-generatorer betales særskilt
  Leje af affugtere betales særskilt

 • Falck hjælper både før, under og efter ulykken

  FØR:

  • Bygningstjek: Hvert 2. år kan din virksomhed få et bygningstjek, som er et udvendigt eftersyn af dine bygningers mure, sokler, tage, vinduer, døre, tagrender og ventilationsanlæg. Du skal selv bestille bygningstjekket hos os.
  • Rådgivning: Under bygningstjekket får du konkrete råd om at sikre dine bygninger udvendigt, så du mindsker risikoen for brand og tyveri.
  • Rapport: Efter bygningstjekket får du en rapport med fotos af risikoområder og skader på dine bygninger, som indeholder konkrete forslag til reparationer.
  • Service: Vi optør dine frosne vandrør og fælder akut beskadigede træer, som er til fare for din virksomhed. Vi fjerner fygesne, før den skaber vandskader, og vi hjælper med at fange fugle, pindsvin, slanger og mår, som forvilder sig ind i din virksomhed. Du kan til enhver tid ringe til de professionelle bygningssagkyndige og få kvalificeret rådgivning om at vedligeholde dine bygninger, så du undgår f.eks. vandskader, skadedyr, råd, svamp, skimmel, kloakerings- og isoleringsproblemer.

   

  UNDER: 

  • Vandskader: Vi pumper vandet væk, hvis du kommer ud for en vandskade.
  • Huller i bygningen: Får du hul i tag eller vinduer pga. indbrud, hærværk, uvejr eller sammenstyrtning, dækker vi hullerne til med plader og presenninger.
  • Sikring af værdier: Vi sikrer din virksomheds værdier (f.eks. it-udstyr, arkiver og maskiner) mod følgeskader efter ulykken.

   

  EFTER: 

  • El-generator: Får din bygning strømsvigt efter en vand- eller brandskade, udbringer og afhenter vi en el-generator (leje af el-generatorer betales særskilt).
  • Affugter: Efter vandskader udbringer og afhenter vi affugtere (leje af affugtere betales særskilt).
  • Oprydning: Hvis et træ er væltet i en storm, sørger vi for at opskære og bortskaffe det.
 • Hvad er forskellen på Falck Bygningshjælp og en forsikring?

  Beredskab: Det er ikke alle skader, forsikringen dækker (f.eks. skader sket ved nedbør, der ikke er skybrud eller storm under 17,2 meter/sek.), og nogle skader kan forsikringsselskabet først udbedre efter en besigtigelse. Med Falck Bygningshjælp kan du være sikker på, at du altid får hurtig hjælp, når skaden rammer. Vores landsdækkende beredskab af skadesservice-medarbejdere og Falck-reddere rykker hurtigt ud – uanset om det er skader, som forsikringen dækker eller ej. Når Falck hjælper med en akut skade, kan vi vejlede ift. om skaden er forsikringsberettiget. Vi kan også hjælpe dig med at beskrive skadens omfang, når du anmelder skaden til forsikringsselskabet, og hvis de ønsker, at Falck arbejder videre med at få udbedret den del af skaden, som er dækket af forsikringen, så overtager Falck al kontakten til og koordineringen med forsikringsselskabet.

  Bygningstjek: Med Falck Bygningshjælp kan du hvert 2. år få et professionelt bygningstjek med en skadesrapport og konkrete forslag til reparationer. Så kan du forebygge og standse små skader i tide – og undgå at de udvikler sig til større skader, som kræver erstatning, hvor du evt. skal betale selvrisiko og kan få præmieforhøjelser i din forsikring.

  Skadesbegrænsning: Hvis din virksomhed bliver ramt af en akut skade, er det et forsikringskrav, at du selv skal stoppe og begrænse skaden, før den udvikler sig. Med Falck Bygningshjælp tager vi hånd om den første skadesbegrænsning, så du kan bruge din tid på at holde din virksomhed i gang i stedet.

  Service: Med Falck Bygningshjælp får du adgang til flere services, som ikke er dækket af forsikringen: Bl.a. telefonisk rådgivning fra bygningssagkyndige, optøning af frosne vandrør, fældning af akut beskadigede træer, levering af nødstrøm, fjernelse af fygesne og indfangning af fugle, pindsvin, slanger og mår, som forvilder sig ind i din virksomhed mv.

 • Tilkøb ekstra services

  Med Bygningshjælp kan du frit tilkøbe disse services:

  • Tilsyn af tomme bygninger, f.eks. under ferie
  • Handyman
  • Antigrafittibehandling
  • Rens af tag, mure og tagrender
  • Rens af ventilationsanlæg
  • Specialrengøring og skadesservice
  • Tæppe- og møbelpleje
  • Pakning, flytning og opmagasinering
  • Fjernelse af istapper, løse tagsten og sne på taget
  • Vask af solcelleanlæg