Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Brandsikring til landsbrugsmaskiner

Hvis der opstår brand i motoren på en af dine landbrugsmaskiner, kan dit arbejde og din indtjening gå i stå. Få følgende fordele med Falck Guard:

✔ Forebyg brand i dine landbrugsmaskiner 
✔ 10 meter detektorslange
✔ Slukker branden, før den starter 

Forebyg

brand

Sådan virker Falck Guard

Med Falck Guard bliver der installeret en detektorslange i maskinrummet, som på baggrund af varmeudvikling slukker branden, før den starter. Så kan du undgå totalskader og fortsætte dit arbejde uden driftsstop.

  • Falck Guard har en brandslukker med 10 meter detektorslange, som dækker hele maskinrummet
  • Anlægget opdager, hvis der bliver mere end 130 grader varmt
  • Slangen springer og slukker branden, før den starter
  • Motoren i køretøjet rengøres nemt med almindelig rengøring, da der slukkes med vand eller skum

Hvad indeholder abonnementet

• Vi kommer en gang om året, når det er tid til eftersynet

• Vi skiller udstyret ad og renser det efter behov

• Brandslukningsmidlet bliver kontrolleret

• Du får nye kontroletiketter på anlægget og en rapport som dit bevis på, at eftersynet er blevet udført

• Ombytning af ildslukker om nødvendigt

• Opladning, trykprøvning, reparation eller udskiftning af ildslukkere på eftersynsdagen i henhold til gældende forskrifter