Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Patientbefordring og patienttransport

Her kan du blive klogere på, hvad patientbefordring er, og om det er noget, du kan få glæde af. Du kan læse om forskellen mellem offentlig og privat patientbefordring og om, hvilke fordele der er ved de forskellige løsninger.

Patientbefordring bliver også kaldt for patientkørsel. Patientbefordring er navnet på den service, det offentlige tilbyder udvalgte borgere, når de skal køres til og fra behandling fx på sygehuset. Det er ikke alle, der får denne mulighed, da man skal opfylde nogle regler for patientbefordring, herunder helbredstilstand og afstand fra bopælen til sygehuset.

Falck kører med patienter for en lang række regioner, som en del af den offentlige service. Ved siden af tilbyder vi privat patientkørsel gennem abonnementet Falck Sygetransport, som er et abonnement du kan købe uden at skulle opfylde nogen krav. Du kan se, hvad abonnementet går ud på i filmen her.

 

Hvem kan få patientbefordring?

Som hovedregel i det offentlige skal du selv sørge for at komme til og fra behandling eller undersøgelse på sygehuset. Men hvis du opfylder nogle betingelser, kan du dog få tildelt befordring til sygehus o.l. gennem det offentlige. Du bliver visiteret ud fra nogle kriterier så som din helbredsmæssige tilstand, afstanden fra din bopæl til sygehuset, om du er i et ambulant behandlingsforløb, om du modtager folke- eller førtidspension, m.m.

Du skal kontakte patientkontoret i din region for at ansøge om at få tildelt patientbefordring gennem det offentlige.

Opfylder du ikke betingelserne hos det offentlige, eller ønsker du ikke at føre brug af den offentlige service, kan du overveje at købe et abonnement på privat transport hos Falck. Du kan se, hvad du får og hvad det koster her.

 

Hvor kan jeg blive kørt hen?

Der er forskel på, hvor du kan blive kørt hen med offentlig- og privat patientbefordring. Læs om forskellen herunder.

Offentlig patientbefordring
Hvis du er berettiget til patientbefordring eller patienttransport gennem det offentlige, kan du blive kørt fra din bopæl, dvs. din folkeregisteradresse til hospitalet.

Privat patientbefordring
Hvis du abonnerer på Falck Sygetransport, kan du blive kørt til behandlinger, der har med dit helbred at gøre en lang række steder, herunder til:

  • Din egen læge, speciallæge og tandlæge
  • Høreklinik og talecenter
  • Akupunktør og fysioterapeut.
  • Zoneterapeut og kiropraktor
  • Jordemoder, sygehus og privathospital
  • Psykolog, m.fl.

Vi henter dig i god tid før din aftale og følger dig gerne fra din hoveddør ud i bilen og hele vejen ind i venteværelset, når vi ankommer.

 

Hvad er forskellen på offentlig og privat patientbefordring?

Forskellen på offentlig og privat patientbefordring er stor. Læs om forskellen herunder.

I det offentlige 
Hvis du vil have befordring gennem det offentlige, skal du visiteres først og opfylde nogle krav. Opfylder du kravene, kan du blive hentet uden omkostninger. Opfylder du ikke kravene, skal du som hovedregel selv sørge for din transport til behandling og undersøgelse.

I det private 
Hvis du vælger at købe befordring i det private som fx Falck Sygetransport, skal du ikke visiteres. Du betaler selv for dit abonnement, til gengæld får du nogle særlige fordele. Vi ringer, inden vi kommer, så du kan gøre dig klar til turen, og vi henter dig gerne helt ved din hoveddør, hvis du har brug for en arm at støtte dig til.

Du må gerne tage en ledsager med på turen, vi skal bare vide det på forhånd. Vi kører kun siddende patientbefordring, men du kan få hjælpemidler med, som fx gangstativ, krykke eller stok.

Du får også akut kørsel med i abonnementet. Bliver du akut syg eller skadet, kører vi dig på skadestuen, og skal du have akut lægeordineret medicin, kan vi hente det til dig døgnet rundt.

Få dit eget abonnement på befordring


Med privat befordring kan du selv bestemme, hvad du vil bruge dine ture til. Hos Falck skal du bare ringe senest dagen før og fortælle os, hvornår du har tid til behandling eller undersøgelse. Du kan vælge mellem tre forskellige pakker, der giver dig adgang til 6, 12 eller 24 ture alt efter behov.

Skal du både ud og hjem igen, tæller det for to ture.

 

Se filmen og hør hvordan abonnementet fungerer

Det kan Falcks private sygetransport tilbyde dig

Som del af sundhedssystemet kører Falck over 700.000 patienter om året. Det betyder, at vores reddere ikke alene er specialuddannet til opgaven, de kender også sundhedsvæsnet ind og ud. Du ankommer altid til tiden - med ro på, for vi har god tid til at hjælpe eller følge dig helt ind i venteværelset.

Det er nemt. Du bestiller din kørsel i telefonen uden visitation. De fleste ture har du alene eller med én medpassager. Du kan altid have en ledsager med, og du kan i øvrigt også dele dine kørsler med andre i din husstand.

Får du akut brug for at blive kørt på skadestuen, til lægevagt eller læge, er dette også en del af dit abonnement. Du kan ringe til os 24 timer i døgnet. Er situationen livstruende, skal du som altid ringe 112.