Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Kursuskatalog

Vores kernekompetence er uddannelser inden for Brand og Redning, men vi har også mange andre kurser.

Se mere omkring hvilke forløb der er planlagt samt hvordan du tilmelder dig under kursusplan.

Kurser for brandmænd

Formål
At brandfolk tilegner sig de grundlæggende færdigheder i, at kunne håndtere og organisere akutte livstruende situationer ved sygdom og tilskadekomst i de første kritiske minutter. Kurset har desuden til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte brandfolk i stand til at kunne udføre korrekt førstehjælp ved ulykker og pludselig opstået sygdom.
 
Pris
Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk for at få høre mere.
 
Deltagerantal
Kurset gennemføres med minimum 6 og maksimum 14 deltagere.
 
Deltagerforudsætninger
Deltageren skal være vurderet til at kunne optages på brandmandsuddannelsen, idet det er en forudsætning at have gennemført førstehjælp, inden brandfolk kan fortsætte uddannelsesforløbet til brandmand.
 
Forplejning
Forplejning bestående af morgenmad, formiddagskaffe med brød, frokost, eftermiddagskaffe med brød og aftensmad er medregnet i prisen
 
Praktiske oplysninger
Kurset kræver ikke indsatsdragt, men almindelig praktisk tøj, der gerne må blive beskidt. Nogle øvelser foregår evt. i øvelsesområdet.
 
Pædagogik
Det faglige indhold følger ansvisninger fra Dansk Førstehjælpsråd og afvikles af pædagogisk uddannede førstehjælpsinstruktører som dagligt virker som ambulancereddere i Falck.
Formål
At udvikle deltagerens grundlæggende kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre specifikke opgaver på et skadessted.
Kurset indeholder også frigørelse og håndtering af tilskadekomne.
 
Kursets varighed og kursusplan
74 lektioner, der afvikles over 4 weekender, 8 hverdage eller en kombination af weekender og hverdage.
 
Pris 10.350 Kr. eksklusive moms. 
Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk for at få høre mere.​
 
 
Deltagerantal og kursusplan
Kurset gennemføres med minimum 6 deltagere og maksimum 16.
 
Deltagerforudsætninger
Der kræves en godkendt lægeattest samt gennemført 12 lektioners kursus i førstehjælp inden start på kurset.
 
Forplejning
Forplejning er medregnet i prisen. 
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes mod merbetaling. Man bedes dog medbringe egen inder beklædning.

Til øvelser hvor man kan blive meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.
Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3 uger før kurset starter. Vi medsender USB-nøgle med materialer i indkaldelsen, så man har mulighed for at forberede sig inden kursusstart. Man kan også finde elevhæfterne her
 
På første kursusdag kan deltagerne få udleveret hæfterne til låns under kurset. Vi har også et antal sæt med lyd-CDér som man kan låne under kurset.
 
Pædagogik
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer og øvelserne er opbygget som ”ringøvelser”, hvor man maksimum er 6-8 deltagere pr. instruktør.
Formål
at udvikle deltagerens kompetencer som brandmand, så han eller hun selvstændigt og sammen med resten af indsatsholdet kan udføre opgaverne på et skadested.
 
Kursets varighed og kursusplan
148 lektioner, der afvikles over 8 weekender, 4 x 5 hverdage (4 uger) eller som en kombination af weekend og hverdage.
 
Pris 21.850 eksklusive moms.
Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk for at få høre mere.​
 
Deltagerantal og kursusplan
Kurset gennemføres med minimum 6 deltagere og maksimum 16.
 
Deltagerforudsætninger
Der kræves en godkendt lægeattest samt gennemført grunduddannelse indsats inden start på kurset.
 
Forplejning
Forplejning er medregnet i prisen. 
 
Praktiske oplysninger
Deltagerne bedes medbringe egen indsatsdragt, hvis det er muligt. Alternativt har vi dragter der kan lånes. Man bedes dog medbringe egen inder beklædning.
 
Til øvelser i brandhus, container og andre steder, hvor man kan blive meget beskidt, stiller vi indsatsdragter til rådighed.
Deltagerne vil modtage en indkaldelse ca. 3 uger før kurset starter. Vi medsender USB med materialer i indkaldelsen, så man har mulighed for at forberede sig inden kursusstart.
 
Første kursusdag kan deltagerne få udleveret hæfterne til låns under kurset. Vi har også et antal sæt med lyd-cdér som man kan låne under kurset.
 
Pædagogik
Kurset følger Beredskabsstyrelsens retningslinjer og øvelserne er opbygget som ringøvelser, hvor man maximum er 6-8 deltagere pr. instruktør.
Beredskabsstyrelsen udstikker hvert år indhold af de obligatoriske vedligeholdelsesøvelser.
 
Nogle øvelser kan gennemføres på egen station mens andre skal gennemføres i et øvelsesområde.
 
FTG er et godt og spændende øvelsesområde, hvor mange ting er muligt og området bliver løbende vedligeholdt og udvidet.
 
FTG tilbyder blandt andet faciliteter til praksisnær træning af:
 
  • Slukning af brand på flere etager
  • Indsatstaktik ved hændelser med farlige stoffer
  • Afstivning af bygninger med sammenstyrtningsfare
  • Kæderedning
  • Øvelser i brandhus og overtændingscontainer og meget andet

Kurset ”Frigørelse - kæderedning” afvikles i to versioner:

Brandmænd
Brandmænd kan deltage i et 4 lektioners kursus for at øve kæderedningsopgaver.

Holdledere
Holdledere kan deltage i et 8 lektioners kursus for at øve kæderedning samt selvstændigt at vurdere, hvornår det er nødvendigt.

Øvrige kurser

Vi samarbejder alle på kryds og tværs i vores relationer i løbet af vores karriere og øvrige netværk.
 
Et godt samarbejde kan være byggestenen til de store bedrifter i livet, men det er forskelligt hvordan teams kan optimeres.
 
Nogle gange skal der arbejdes ud fra forskellige værktøjer og andre gange kan man udvikle teamet ved at prøve forskellige aktiviteter og styrke sammenholdet.
 
Det er i dagligdagen, at resultaterne skabes, men ved at blive udfordret, kan vi rykke hinandens grænser. Der findes ingen fast opskrift på hvordan teams udvikles og optimeres, men hos os kan teamet løse forskellige opgaver og dermed have fokus på samarbejde og sociale aspekter.
 
Skal i rystes sammen, arbejde med team spirit, have udfordring og action, kommunikationsopgaver, sjove aktiviteter, positive fællesoplevelser eller lignende så kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk med dine ønsker, og vi kan sammen finde den løsning der passer til dit team – vi skaber positive fælles oplevelser.

Brand kan opstå lige pludselig - og sprede sig lynhurtigt. Et forsøg på, at slukke ilden selv kan skabe livstruende situationer.

Viden og tryghed hænger sammen. Der er ikke behov for at uddanne virksomheder til at blive små brandstationer. Men en viden omkring brand, og hvordan den spreder sig, gør medarbejderne handlekraftige og gør dem bevidste om virksomhedens sikkerhedsrisici. Hos Falcks Træningscenter Greve råder vi over faciliteter, der gør at vi kan skabe scenarier som tager udgangspunkt i virksomhedens sikkerhedsrisici. Medarbejderne kan prøve, at stå ansigt til ansigt med virkelighedsnære situationer som meget vel kunne opstå på deres arbejdsplads.

Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk os for yderligere information om kurser tilpasset jeres behov eller ring for et uforpligtende besøg fra en af vores instruktører.

Kør i brandbil, skattejagt i øvelsesområdet, vælt genstande med vandstrålen fra brandbilen, sluk ild, byg en tømmerflåde, prøv at røgdykke med røgdykkerapparat osv.
 
Events er den sjove og positive fællesoplevelse der ryster jeres gruppe sammen og kan være en sjov idé til jeres næste firmaarrangement eller lignende.
 
I vores øvelsesområde kan vi lave forskellige virkelighedsnære oplevelser og sjove indslag, kontakt os i dag på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk og vi kan sammen finde aktiviteter til jeres næste event.

​Kurset ”elementær brandbekæmpelse” har til formål gennem teoretisk og praktisk undervisning, at sætte deltagerne i stand til at udføre korrekt elementær indsats ved brand, evakuering og tilkaldelse af hjælp.

 
Deltagerne sættes i stand til at kunne anvende de typiske brandslukningsredskaber via praktiske slukningsøvelser.
 
Formålet er endvidere, at motivere deltagerne til at kunne bistå virksomhedens/institutionens ledelse og sikkerhedsorganisation, med at skabe en bedre sikkerhedsadfærd hos personalet, samt at deltage i den daglige brandforebyggelse.
 
Spørgsmål og oprettelse af lukkede hold for virksomheder sker via vores kursusafdeling på telefon 70232298.
 
Hvis du via dit Falck abonnement har aftale om at deltage på kursus, skal du kontakte vores salgsafdeling på telefon 70102031 eller booke et kursus via www.falck.dk
 
Kurset gennemføres over 3 lektioner á 50 minutter og bliver oprettet på forskellige Falck-stationer, på Falcks Træningscenter Greve og eventuelt på jeres egen virksomhed.
Brande kan hurtigt opstå og ofte sker det på grund af svejsning, tagdækning, vinkelslibning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde.
 
Disse brande burde ikke forekomme og kan forebygges ved at have viden og forståelse for at udføre varmt arbejde forsvarligt.
 
Kurset henvender sig til personer, der arbejder med alle former for gnistproducerende værktøj, og på nogle virksomheder er det lovpligtigt at have kursusbevis for ”varmt arbejde” for at må udføre opgaver på stedet.
 
Falck Træningscenter Greve  har uddannede instruktører som kan komme ud på jeres arbejdsplads og undervise - eller undervisningen kan foregå hos os.
 
Kurset har en varighed på 1 dag og gennemføres ud fra DBI´s retningslinjer.

Der udstedes et uddannelsesbevis til de deltagere der har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.
Kursusbeviset er gyldigt i 5 år i hele Norden.
 
Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk for at få høre mere.​
Mange virksomheder og institutioner har specielle forhold på arbejdspladsen, hvilket gør medarbejdere med lokalkendskab på virksomheden til en vigtig medspiller, hvis der skulle opstå en nødsituation.
 
Medarbejdere med hjælperøgdykkeruddannelsen kan på forsvarlig vis assistere brandvæsenet, hvis det bliver nødvendigt.
 
Hjælperøgdykkerne bliver udvalgt af virksomhedens ledelse og formålet med kurset er at give deltageren den nødvendige viden og færdigheder til at indgå i virksomhedens daglige brand- og redningsberedskab.
 
I tilfælde af brand kan hjælperøgdykkeren rådgive og guide brand- og redningsfolkene samt iværksætte virksomhedens beredskabs- og værdiredningsplan.
 
Kontakt os på telefon 23354060​ eller på mail: ftg@falck.dk for at få høre mere.​