Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Drift-, Kontrol og Vedligeholdelsesplan​

For byggeri, hvor der er meddelt byggetilladelse efter BR18, skal der, jf. §143 før ibrugtagning af byggeriet, udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som fastlægger, hvordan byggeriets brandsikkerhed kan opretholdes i hele byggeriets levetid, jf. §§ 137-142.

Hvorfor skal man have en DKV-Plan? 

§ 82 Byggeri skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i byggeri med erhvervsmæssig dyrehold. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele levetiden.

En DKV-plan er derfor et lovmæssigt redskab til at dokumentere de brandtekniske forhold igennem byggeriets levetid efter BR18V, kap. 7 DKV. For bygninger i brandklasse 2 og højere giver det et påbud såfremt at bygningerne ikke har en synlig og udfyldt DKV-plan ved et kontrolbesøg fra beredskabet.

Hos Falck tilbyder vi en indledende screening hvis I ønsker selv at udarbejde jeres plan, og vi kan hjælpe med udarbejdelse af DKV-planens indhold om brand og brandtekniske installationer.

Ved udarbejdelse af en komplet DKV-plan gennemgår vi bygningsmassen og gennemgår byggetilladelserne. I DKV-planen angives både hvad der er etableret i bygningen af brandmæssige tiltag, hvorledes disse skal vedligeholdes og efterses, samt i hvilke tidsintervaller.

 

Hos Falck er vi eksperter i brand

Falck er de eneste i Danmark som har samlet både brandrådgivning
og tekniske installationer, herunder diverse brandanlæg.
Alle vores certificerede brandrådgivere har taktisk erfaring
fra store dele af landet i at slukke brande, og kan rådgive
ud fra virksomheders specifikke behov.

Dertil tilbyder vi brandteknisk sagsbehandling/brandstrategi
og kan derfor være jeres partner inden for brand hele
vejen rundt.

Vi fører de fleste gængse mærker og har et bredt udvalg
af komponenter, så man kan skræddersy anlægget efter behov.