Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Uddannelsen

Fysisk test

Spørgsmål og svar

Mere information om uddannelse som ambulancebehandler i Falck

Links til ansøgning:

 

LINK til at søge ved Falck Sjælland – Område Næstved / Område Slagelse/Holbæk / Område Roskilde - Ansøgningsfrist d. 1. maj 2024

Optagelsesdag 1 – den 13. maj 2024

Optagelsesdag 2  - den 27. 28. eller den 29 maj 2024

 

LINK til at søge ved Falck Øst: Hovedstadsområdet, Nordsjælland og Bornholm - Ansøgningsfrist d. 28. maj 2024

Optagelsesdag 1 - hhv den 10. juni eller den 11. juni

 

LINK til at søge ved Responce – stationerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart - Ansøgningsfrist d. 22. august 2024

Søger elever med start i 1. halvår 2025.

Optagelsesdag 1 foregår den 12. september 2024.

Optagelsesdag 2 foregår hhv. den 3. og 4. oktober 2024.

 

LINK til at søge ved Falck Midtjylland – Område Viborg, Område Holstebro – Område Herning - Ansøgningsfrist d. 22. august 2024

Søger elever med start i 1. halvår 2025.

Optagelsesdag 1 foregår den 11. september 2024.

Optagelsesdag 2 foregår hhv. den 1. og 2. oktober 2024.

 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Optagelse på ambulanceuddannelsen i Falck

For at komme i betragtning til at blive optaget på uddannelsen, er der en række personlige, fysiske, helbredsmæssige og uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til.

Det kræver grundig forberedelse og træning at komme i betragtning som ambulancebehandlerelev.

Optagelseskrav for ansøgere over 20 år

  • Du har minimum en 9. klasses afgangseksamen med gode resultater i dansk og matematik. Vi kan dog vælge at vægte ansøgere med studieforberedende ungdomsuddannelser, såsom gymnasiale og erhvervsrettede uddannelser samt sundhedsfaglige uddannelser
  • Du skal være fyldt 20 år på ansættelsestidspunktet
  • Du skal kunne fremvise en straffeattest, der er forenelig med jobbet som ambulancebehandler (en straffeattest uden bemærkninger)
  • Du har haft kørekort til almindelig bil i mindst et år og har opnået rutine i at køre bil, da du som led i uddannelsen skal opnå godkendelse til udrykningskørsel
  • Det kan være en fordel, hvis du har relevant erhvervserfaring indenfor sundheds- og omsorgsarbejde (f.eks. på plejehjem, arbejde med børn eller voksne med funktionsnedsættelser)

For at blive ambulancebehandler, skal du have en god fysik, et godt helbred og kunne gennemføre den fysiske test. Arbejdet kan være fysisk krævende, og du vil ikke blive tilbudt en elevplads, hvis vi skønner, at din helbredsmæssige tilstand vil medføre en øget risiko for din egen helbredssituation, eller en øget risiko for din eller andres sikkerhed. 

Hvis du efter optagelsesforløbet tilbydes ansættelse i Falck, vil du få tilsendt en helbredsattest, som du skal udfylde sammen med din læge. Lægen tager betaling for at udfylde en sådan attest, og denne udgift skal du selv afholde.

Lægen skriver under på, at dit helbred er i overensstemmelse med de krav, der er til stillingen som ambulancebehandler.  Efterfølgende skal attesten godkendes af Falcks læge, der foretager en lægefaglig vurdering af din helbredsmæssige egnethed som ambulancebehandler.

Hvis du har - eller har haft - en skade eller sygdom, er det vigtigt, at dit forløb og aktuelle status er dokumenteret i helbredsattesten. Hvis du lider af en kronisk sygdom, anbefales det, at du konsulterer din egen læge, inden du søger optagelse på uddannelsen for at få afklaret, hvorvidt din sygdom måske kan være en hindring i forhold til de bekendtgørelser, der er gældende i forbindelse med uddannelsen til ambulancebehandler - eksempelvis på kørekortområdet.

Før du ansøger om stillingen som ambulancebehandlerelev

Først og fremmest er det vigtigt, at du er godt forberedt. Du skal sætte dig grundigt ind i optagelseskravene, før du søger ind. Vær i god tid med at fremskaffe alle relevante dokumenter. Når du har sendt ansøgningen, er det ikke længere muligt at logge på og tilføje dokumenter, så vær omhyggelig med at vedhæfte alle relevante dokumenter.

Hvis de nødvendige dokumenter ikke er sendt sammen med din ansøgning, kan du modtage et afslag.

 

Hvis du tidligere har fået afslag efter personligt rekrutteringsforløb og vil søge igen

Hvis du får et afslag efter at have været til personligt rekrutteringsforløb opfordrer vi dig til allerførst at reflektere over de områder, vi har fokus på ved udvælgelsen. Skyldes det forhold, som du ikke kan ændre - f.eks. helbred? Kunne det være manglende erhvervserfaring eller andre forhold, som du kan forbedre?

Hvis afslaget skyldes områder, du kan ændre på i forhold til Falcks fokusområder, har du stadig mulighed for at komme i betragtning til uddannelsen.

Søg først igen, når du har brugt den nødvendige tid på at udvikle og dygtiggøre dig.

Når du ansøger igen, så sørg for at vise, hvordan du har reflekteret over afslaget, og hvad du har gjort for at dygtiggøre dig.

Vi kan ikke indbyde alle kvalificerede ansøgere til rekrutteringsforløb, hvorfor også kvalificerede ansøgere vil opleve at modtage afslag. Hvis du synes, at du opfylder alle vores krav og fokusområder og har modtaget afslag, vil vi anbefale dig at søge igen.

Vi har desværre ikke mulighed for at give en personlig tilbagemelding til ansøgere, der har modtaget afslag uden at have været inviteret til rekrutteringsforløb. 

 

Ansøgningen

Du skal ansøge elektronisk til stillingen som ambulancebehandlerelev. 

Når du opretter din ansøgning, vil du desuden skulle indtaste en række oplysninger om dig selv i et skema samt besvare en række spørgsmål. 

Du skal uploade følgende dokumenter i pdf-format:

 • En motiveret ansøgning

Når vi vurderer din motiverede ansøgning, lægger vi vægt på, at du:

  • Beskriver dine overvejelser om valget om at uddanne dig som ambulancebehandler
  • Formulerer dig klart, og beskriver dine erfaringer kort og præcist
  • Viser, at du har sat dig ind i, hvad uddannelsen består i og hvad den kræver
 • CV
 • Kopi af uddannelses- og eksamensbeviser inkl. bevis for bestået dansk på minimum E-niveau, hvis du er i besiddelse af det - uden synligt cpr.nr. 
 • Kopi af kørekort - uden synligt cpr.nr.
 • Kopi af sundhedsfaglig autorisation, hvis du er i besiddelse af en autorisation (f.eks. som sygeplejerske, SOSU-assistent, fysioterapeut eller en anden sundhedsfaglig, autoriseret uddannelse) - uden synligt cpr.nr.
 • Eventuelle relevante anbefalinger og referencer

 

Studie- og ansøgningsvejledning

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene? Eller har du spørgsmål til uddannelsen og jobbet som ambulancebehandler?

Så deltag i vores virtuelle studievejledning, som afholdes én gang under hver ansøgningsrunde.

Følg med på vores Instagram og Facebookside, hvor vi blandt andet annoncerer, hvornår du kan deltage i studie- og ansøgningsvejledning.

 

Hvor kan jeg ansøge geografisk?

Du kan kun søge optagelse via et af de aktive links til ansøgning.

Din ansøgning vil som udgangspunkt kun blive vurderet i den region, hvor du er bosat. Hvis du søger i en region, du privat har til hensigt at flytte til, skal du kun uploade ansøgning i den region og oplyse i ansøgningen, i hvilket område, du påtænker at flytte til.

Du skal dermed ikke søge i flere regioner. Du modtager kun mails i forhold til den region, du har ansøgt i.

Hvis du er interesseret i stillingen i flere regioner, kan du skrive dette i din ansøgning og nævne en prioritering af regioner. 

 

Send hurtigst muligt din ansøgning via ét af de aktive links her på siden. Efterfølgende vil du modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Kontakt os gerne på saa@falck.dk hvis du ikke har modtaget bekræftelsen med "Tak for din ansøgning" efter en uge.

Husk også at det ikke er muligt at ændre i din ansøgning, når den først er afsendt.

 

Husk at tjekke dit spamfilter

Vi oplever, at flere ansøgere har overset vigtige meddelelser i uønsket post/spamfilter. Husk derfor at tjekke dit spamfilter ofte, når du venter svar fra os vedrørende din ansøgning eller information om dit ansøgningsforløb.

Udvalgte ansøgere til optagelsesforløb vil blive indbudt via e-mail.

Hvis du bliver udvalgt til at gennemgå Falcks optagelsesforløb, skal du gennemføre dette for at komme i betragtning til stillingen som ambulancebehandlerelev.

Den endelige udvælgelse sker i blandt de kandidater, der har gennemført optagelsesforløbet, dvs. du er desværre ikke sikret en stilling til trods for gennemført optagelsesforløb.

 

Om ansøgningsforløbet

Hele ansøgningsforløbet består af en række elementer, som giver os et billede af, om du besidder de grundlæggende kompetencer, der skal til for at kunne trives og lykkes i jobbet som ambulancebehandler. Hvert element står ikke alene, men indgår i en samlet vurdering af dig som kandidat.

Forløbet varer to dage, og du vil hurtigst muligt efter første dag få besked, om du går videre til dag 2.

 

Tests i ansøgningsforløbet:

 

Danskkundskaber

Du skal kunne læse, forstå og formulere dig skriftligt som ambulancebehandler, da arbejdet blandt andet består i at kunne dokumentere patientens tilstand.

Du skal også kunne sætte dig ind i en kompleks situation, reflektere over den samt kunne formulere dig sammenhængende om situationen.

Det bliver du testet i under ansættelsesforløbet, hvor du skal til en skriftlig test.

Du skal minimum kunne formulere dig skriftligt svarende til 9. klasses afgangseksamen i dansk.

 

Matematiske kundskaber

Som ambulancebehandler skal du kunne udføre matematiske beregninger under til tider hektiske omstændigheder. Matematiske beregninger er en kompetence, som har betydning for patientens sikkerhed og matematiske kundskaber afdækkes via en skriftlig prøve under ansættelsesforløbet.

Du skal som minimum kunne udregne matematiske beregninger svarende til 9. klasses afgangseksamen i matematik.

 

Fysisk test

Det er vigtigt, at du er i god fysisk form. Derfor tester vi din styrke og form, blandt andet for at vurdere, om du fysisk kan klare det daglige arbejde som ambulancebehandler.

Testen er udviklet specifikt for at teste de muskelgrupper, som vil blive belastet under arbejdet som ambulancebehandler. Testen består af adskillige elementer, som du kan se en video om her.

Hvis du er i almindelig god form, er de enkelte elementer i testen sædvanligvis ikke et problem.

Du skal dog være opmærksom på, at sværhedsgraden stiger markant på selve testdagen, da øvelserne gennemføres med kort interval efter hinanden.

Vi anbefaler derfor, at du har prøvet at lave både Falck-cirklen og løbetest på samme dag - gerne i god tid før den første optagelsesdag.

Falcks Coopertest

 

Mand 20-24 år – 2620 m

< 12 min            

Mand 25-29 år – 2550 m

< 12 min            

Mand 30-34 år – 2440 m

< 12 min            

Mand 35-39 år – 2350 m

< 12 min            

Mand 40-44 år – 2260 m

< 12 min            

Kvinde 20-24 år – 2200 m

< 12 min            

Kvinde 25-29 år – 2140 m

< 12 min            

Kvinde 30-34 år – 2100 m

< 12 min            

Kvinde 35-39 år – 2000 m

< 12 min            

Kvinde 40-44 år – 1900 m

< 12 min            

Optagelsesdagene afholdes både i Jylland og på Sjælland. 

 

Gruppeopgaver

Under ansøgningsforløbet vil du skulle udføre opgaver sammen med andre kandidater, og opgaverne vil blive overværet af bedømmere fra ansættelsesudvalget. 

Formålet med gruppeopgaverne er at afdække dine kompetencer i forhold til uddannelsen og arbejdet som ambulancebehandler. Opgaverne giver os et indtryk af, om du har potentialet til at udvikle de personlige kompetencer, der skal til for at lykkes i jobbet.

Kompetencerne kan du læse mere om under afsnittet ”Krav til dig som person”.

 

Personligt interview

Det personlige interview afholdes som det sidste element i ansøgningsprocessen. Her vil du skulle præsentere dig selv, og ansættelsesudvalget vil få mulighed for at lære dig bedre at kende.

Vi forventer, at du har sat dig ind i Falck som virksomhed, ambulancebehandleruddannelsen og ikke mindst ind i den ambulancetjeneste, som du vil skulle arbejde i. 

Formålet med interviewet er at give os et indtryk af dig personligt og dine forudsætninger for at gennemføre ambulancebehandleruddannelsen hos Falck.

Efter interviewet får du at vide, om du er gået videre i optagelsesforløbet.

I Falck efterlever vi vores Winning Behaviours

Vi er drevet af omsorg

Vi bygger tillid

Sammen skaber vi mere værdi

Uddannelsen som ambulancebehandler fører til et betroet arbejde, hvor du skal kunne møde alle mennesker i øjenhøjde med udgangspunkt i vores Winning Behaviours.  

I nedenstående finder du en beskrivelse af nogle af de kompetencer, vi leder efter hos en kandidat.

Helt konkret afdækker vi, om du har potentialet for at kunne lykkes og trives i stillingen som ambulancebehandler.

 

Helhedsforståelse

Helhedsforståelse handler bl.a. om at forstå sin egen rolle i en større sammenhæng, for eksempel ved arbejde i teams, samarbejde mellem forskellige grupper af medarbejdere og i makkerpar. Det gælder også om at have forståelse for virksomheden i et større perspektiv, og for hvordan egen indsats og ansvar er en del af opgaveløsningen. Dette er vigtigt alle steder i sundhedssystemet og i ambulancetjenesten hvor der er en meget specialiseret arbejdsdeling, og patienterne er i kontakt med mange forskellige faggrupper i et patientforløb. Her kræves en høj grad af forståelse og respekt for de forskellige faggruppers samspil og egen rolle i den forbindelse.

 

Analytisk tænkning og handling.

Analytisk tænkning og handling er i denne sammenhæng evnen til at indsamle og analysere information, finde mulige løsninger og træffe en beslutning. Analytiske færdigheder er vigtige som ambulancebehandler, hvor det forventes at man kan identificere og forudsige akutte tilstande og behandle disse i et ofte hektisk og uforudsigeligt arbejdsmiljø. En del af ambulancebehandlerens hverdag består i at træffe beslutninger og handle hensigtsmæssigt. Man skal skabe overblik, gå forrest, lede og skabe tryghed i kaotiske situationer, men samtidig også kunne give plads til andre i teamet, når det er nødvendigt.

 

Kommunikationsevne

Kommunikationsevne handler om at kommunikere på en respektfuld og problemløsende måde, hvor man holder sig lydhør og åben for input, og samtidig kommunikerer klart og tydeligt. En central del af ambulancebehandlerens opgave indebærer kommunikation. Det gælder både internt i teamet, med patienten og med andre sundhedsprofessionelle og kommunikationen har stor betydning for patientsikkerheden og den daglige trivsel.

 

Samarbejdsevne

Samarbejdsevne handler om vilje og lyst til at arbejde i et team og at samarbejde om at give patienten den bedst mulige behandling, hvilket er afgørende for patientens forløb. Det daglige teamwork i ambulancetjenesten er baseret på tillid, initiativ, sparring og vidensdeling på tværs af teamet, og man skal derfor trives med at løse opgaver i samarbejde med andre og spille hinanden gode.

 

Selvindsigt

Selvindsigt handler om at have indsigt i egne styrker og begrænsninger. En ambulancebehandler skal både kunne byde ind med viden og konstruktiv feedback, kunne modtage feedback og være indstillet på løbende udvikling og læring. Ikke mindst skal man kunne vurdere, hvornår egne begrænsninger er i spil og kunne bede om støtte, vejledning eller hjælp i disse situationer. Et centralt element i arbejdet som ambulancebehandler er at interagere med både patienter, samarbejdspartnere og kolleger, hvilket kræver selvindsigt, dvs. at kende sig selv og være bevidst om, hvordan man fungerer og trives i forskellige sammenhænge, samt hvordan man fremstår og påvirker andre mennesker via sin adfærd.

 

Empati

Empati handler om at kunne sætte sig i en andens sted, dvs. at evne at se og forstå andre mennesker og situationer. En ambulancebehandler skal besidde situationsfornemmelse og empati i udstrakt grad, da en stor del af hverdagen består i at forholde sig til mennesker i krise. Den enkelte patient skal altid behandles med respekt og omsorg på en tillidsvækkende måde. Evnen til at kunne vurdere, hvad der er passende, rimeligt eller hensigtsmæssigt i en given situation eller sammenhæng er afgørende for at kunne arbejde i ambulancetjenesten, da arbejdet består i at kunne samarbejde med og hjælpe mennesker fra alle sociale lag og kunne afkode situationen på skadestedet i løbet af meget kort tid.

Grundforløb

For at blive optaget på hovedforløbet, skal du have gennemført grundforløbet til ambulancebehandleruddannelsen.

I den forbindelse kan du vælge to modeller:

 • At gennemføre de 20 ugers grundforløb før eller imens du søger optagelse på uddannelsen til ambulancebehandler
 • At ansøge om optagelse på uddannelsen til ambulancebehandler uden at besidde grundforløbet. I dette tilfælde skal du være indstillet på at gennemføre et meriteret grundforløb af 14 ugers varighed

I de 14 uger er du på SU, og hvis du består grundforløbet, indgår vi en kontrakt med dig i forhold til hovedforløbet, hvor du er lønnet den resterende del af uddannelsen.

Det er vores samarbejdsskoler, der i sidste ende afgør, om du kan starte på det meriterede grundforløb. Se de to skolers krav til godskrivning på grundforløbet her.

Hovedforløb

Ambulancebehandleruddannelsens hovedforløb består af uddannelse, der veksler mellem skole, praktik på station og hospitalspraktik/praktik i hjemmesygeplejen.

Ambulancebehandleruddannelsen har en varighed på 3 år og 7 måneder eksklusive grundforløbet.

Din faglige udvikling stopper naturligvis ikke her. Vi har en forventning om, at du har forudsætningerne og lysten til at videreuddanne dig til paramediciner.

 

Her foregår uddannelsen

Den praktiske del af uddannelsen foregår på Falck og Responces stationer, på hospitaler og i hjemmesygeplejen. Den teoretiske del af uddannelsen foregår i regi af vores samarbejdsskoler U-Nord i Hillerød og Rybners Tekniske skole i Esbjerg.

 

Mulighed for at bo på et skolehjem

Under skoleperioderne har du mulighed for at bo på skolehjem. Du skal selv betale for skolehjem under grundforløbet. Under hovedforløbet er det gratis for dig at bo på skolehjem.

For at være berettiget til at bo på skolehjem skal du have minimum fem kvarters transport uden ventetid med offentlige transportmidler fra bopæl til skolen.

 

Vil du vide mere?

Ambulancebehandler.nu

Rybners tekniske skole

U-Nord

Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR)

Skal jeg gennemføre grundforløbet til ambulancebehandleruddannelsen for at blive optaget?
Svar:  Ja - grundforløbet skal gennemføres, inden du kan blive optaget på uddannelsen til ambulancebehandler. Hvis du har kontrakt med Falck om start på hovedforløbet, så sørger vi for, at du tilmeldes et meriteret grundforløb á 14 ugers varighed - under forudsætning af at du opfylder kravene for godtgørelse. Uden kontrakt kan du tilmelde dig grundforløbet á 20 ugers varighed. Vi henviser til Rybners tekniske skole eller U-Nord vedrørende optagelse på grundforløb.

Er det en hindring at søge ind på behandleruddannelsen, hvis ikke synskravet er opfyldt?
Svar: Vi henviser til kørekortsbekendtgørelsen og de synskrav, der fremgår her.

Skal jeg selv opsøge en Falck-station for at få en praktikplads?
Svar: Nej. Vi har et antal ledige praktikpladser, som vi ud fra bopæl og ønsker fordeler blandt de ansøgere, som er tilbudt elevplads.

Skal man selv kontakte skolen med henblik på optagelse på hovedforløbet?
Svar: Nej - hvis du får en kontrakt med Falck, sørger vi for, at du tilmeldes hovedforløbet.

Har Falck en forskole?
Svar: Nej, Falck har ikke selv en forskole. Der findes skoler, som tilbyder et forberedende kursus, men det er ikke en garanti for optagelse hos Falck, at du har gennemført sådan et kursus.

Er det svært at blive optaget som ambulancebehandlerelev i Falck?
Svar: Vi får mange ansøgninger årligt i forhold til det antal, vi skal ansætte. Set i det perspektiv, kan det synes svært.

Hvilke datoer er der kontraktstart med Falck?
Svar: Se venligst under "Ansøgningsfrister og links til ansøgning".

Kan jeg ringe på vegne af min søn/datter/kæreste?
Svar: Vi ser helst, at det er den enkelte ansøger selv, der kontakter os på saa@falck.dk

Hvilke tekniske skoler afvikler grundforløbet til uddannelsen?
Svar: Vi henviser til at kontakte Rybners Tekniske skole i Esbjerg eller U-Nord i Hillerød.

Hvilken skole gennemføres ambulancebehandleruddannelsen på?
Svar: For elever, der ansættes på Sjælland, gennemføres skoleperioderne som hovedregel på U-Nord i Hillerød. For elever der ansættes i Jylland/Fyn, gennemføres skoleperioderne som hovedregel på Rybners i Esbjerg.

Er der mulighed for at bo på skolen ifm. skoleforløbene?
Svar: Ja, under skoleperioderne på teknisk skole er der mulighed for at bo på skolehjem. For at være berettiget til at bo på skolehjem, kræves fem kvarters transport uden ventetid med offentlige transportmidler fra bopæl til skolen. Skolehjem under hovedforløbet er uden beregning for eleven. Skolehjem under grundforløb er for elevens egen regning.

Hvordan ligger arbejdstiden som ambulancebehandlerelev?
Svar: Arbejdstiden er oftest skiftende arbejdstider. Det kan være dag/aften/nat – og i jul/påske og andre højtider/helligdage.

Kan man blive ambulancebehandler, hvis man er blevet erklæret uegnet til session?
Svar: Ja, dette er ikke nødvendigvis en hindring.

Skal man have aftjent sin værnepligt?
Svar: Nej, dette er ikke et optagelseskrav.

Er der en fast aldersgrænse for ansøgere?
Svar: Man skal være fyldt minimum 20 år, og der er ingen øvre aldersgrænse.

Hvis jeg har glemt at sende et eller flere dokumenter med i min ansøgning, kan jeg så eftersende det?
Svar: Nej – det er desværre ikke muligt, så du skal være meget omhyggelig med at vedhæfte alle dokumenter, inden du sender ansøgningen.

Hvad leder I efter ved en ansøger?
Svar: Se venligst under blandt andet ”krav til dig som person”.  Desuden er der geografiske hensyn, som også påvirker udvælgelsen, hvorfor meget egnede kandidater desværre også kan modtage et afslag.

Kan jeg sende min ansøgning året rundt?
Svar: Se venligst under "Ansøgningsfrister og links til ansøgning"

Er der et ansøgningsskema, jeg skal udfylde, eller skal jeg selv udforme en ansøgning?
Svar: Du skal ansøge elektronisk, hvor du skal besvare spørgsmål, uploade CV og motiveret ansøgning mm.

Er der andre tests end den fysiske test?
Svar: Der er flere tests og øvelser, som er del af det samlede vurderingsgrundlag. Se venligst under ”Ansøgningsforløbet”. Selv om du gennemfører alle tests og øvelser, kan meget egnede kandidater desværre stadig modtage et afslag, da vi ofte har flere ansøgere til optagelsesforløbet end vi skal bruge.

Hvornår kan jeg søge?
Svar: Se venligst under "Ansøgningsfrister og links til ansøgning".

Kan jeg få merit, når jeg er sundhedsfagligt uddannet, f.eks. sygeplejerske?

Svar: Hvis du har en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. som sygeplejerske, vil du kunne opnå merit for dele af sygehuspraktikken. Det er skolerne, der i samarbejde med TUR (Transporterhvervets Uddannelsesråd) bevilger merit.

Hvis du bliver optaget som voksenelev (over 25 år), vil dit uddannelsesforløb oftest blive afkortet med 8 uger i slutningen af uddannelsen. Det vil sige, at du bliver uddannet 2 måneder tidligere end ungdomseleverne (under 25 år) på samme hold.

Kan jeg komme i praktik på en ambulance, inden jeg søger?

Svar: Nej, det er desværre ikke muligt at køre med på ambulancerne. Dette af hensyn til både dig, patienter og tavshedspligt.