Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

BoligRedning for LO Plus-medlemmer

Falck BoligRedning - akut og forebyggende redningshjælp

Når elementerne raser, hvis indbrudstyven har været på spil eller hvis en mår finder vej ind i din kælder, er Falck klar til at hjælpe. BoligRedning dækker mange situationer – fra pludseligt opståede skader til farlige istapper, der skal fjernes. Vi kommer de fleste skader i forkøbet, for eksempel ved at sende dig vejrvarsler på sms. Men er uheldet sket, rykker vi ud med det samme.

 
Bestil BoligRedning
Dit Falck abonnement gennem LO Plus
Vælg dækning
LO BoligRedning
703 kr./år
  0 kr
  Boligredning-Plus_3
  Bestil BoligRedning LO BoligRedning

   ✔ Rådgivningslinie
  Du får adgang til Rådgivningslinien, som blandt andet giver dig gode råd om håndtering og udbedring af skader på din bolig.

   
   ✔ Sms-service med vejrmelding
  Vi varsler dig med en sms, hvis der er særlige vejrforhold i dit nærområde. F.eks. storm, skybrud, stormflod og oversvømmelser. Vi fortæller dig også, hvordan du forebygger skader og sikrer dig bedst muligt i forhold til varslingen.


   ✔ Akut redningshjælp til boligen
  Redningsarbejde i form af til- og afdækning m.v. udføres på abonnementsadressen i forbindelse med skade forårsaget ved brand, eksplosion, vand, indbrud, hærværk, storm eller nedfaldne/sammenstyrtede genstande eller ved lignende pludseligt opståede uforudsete skader, hvor akut redningshjælp er påkrævet for at begrænse skadens omfang.

  Udbringning og afhentning af affugtere og andet materiel til afhjælpning af vand og fugtskade er dækket af abonnementet. Leje af affugtere m.v. betales af kunden i henhold til gældende tarif.


   ✔ Forebyggende hjælp til skader
  Falck yder hjælp ved forhold i boligen, der kan udvikle sig til en større skade. Den udvidede redningshjælp omfatter:

  • Vi fælder beskadigede træer
  • Vi fjerner fygesne
  • Vi lukker for vandet
  • Vi fanger måren
  • Vi afhenter vildfarne fugle, pindsvin og slanger
  • Vi fjerner istapper
  • Vi fjerner løse tagsten
  • Vi fjerner sne på taget
  • Vi bringer olie ud, hvis dit oliefyr løber tør
  Boligredning-Plus_3 703