Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Bygge tillid

Vi ønsker at drive forretning på en måde, der ikke bryder tilliden fra vores medarbejdere, partnere, kunder og lokalsamfundene, hvor vi har aktiviteter.

Falcks forretning bygger på tillid. Vi træffer vigtige beslutninger hver dag, når vi hjælper mennesker i nød, og folk stoler på os i deres liv. Vi har forpligtet os til at opretholde denne tillid i alle vores aktiviteter.

Forretningsetiske regler

Vores måde at drive forretning på i Falck er baseret på vores globale Code of Conduct for Medarbejdere. Den fastlægger minimumsstandarder og etiske principper, der gælder for alle medarbejdere. Det giver vores medarbejdere en fælles forståelse af, hvordan vi driver forretning hos Falck og fremmer en høj etisk standard for alle i virksomheden.

For at sikre, at principperne i vores Code of Conduct for Medarbejdere er indbygget i den måde, vi arbejder på, gennemfører vi jævnligt oplysningskampagner og træner vores medarbejdere hvert andet år. Code of Conduct-træning for medarbejdere er valgt som en KPI i vores ESG-dashboard. Målet er at træne alle fuldtidsansatte og dermed fremme en kultur med integritet og tillid til Falck.

Under vores udførsel af vores sundhedsydelser er Falck i høj grad afhængig af varer og tjenester, der leveres af leverandører. Derfor er det afgørende for Falck, at alle involverede parter i forsyningskæden handler etisk og korrekt. Alle leverandører og deres underleverandører skal overholde Falcks Code of Conduct for Leverandører, og de skal videreformidle de forpligtelser, der er anført heri, og sikre overholdelse af kodekset i alle deres organisationer og forsyningskæder. 

Whistleblowing

Vores whistleblower-system, Falck Alert, blev introduceret i slutningen af 2018 og har siden været tilgængeligt for alle Falcks medarbejdere, forretningspartnere og tredjeparter. Vi opfordrer løbende medarbejderne til at gøre opmærksom på uregelmæssigheder eller upassende handlinger, som ikke overholder gældende love og bestemmelser, Falcks Code of Conduct eller interne politikker. Via systemet rapporteres forskellige former for uetisk adfærd, som alle undersøges med en efterfølgende konklusion.

Whistleblower-rapporterings ratio er valgt som en KPI i vores bæredygtighedsstrategi. Målet er over 1 rapport pr. 100 medarbejdere, hvilket er på linje med NAVEX’ globale database, som anvendes af Falck til at sætte benchmark for risiko- og compliance rapportering. Dette ses som en indikation af, at medarbejderne har tillid til systemet og ved, at de kan bruge det uden frygt for repressalier.

Mål

Alle fuldtidsansatte medarbejdere trænes
Hvert andet år i vores Code of Conduct
Rapporterings ratio højere end 1
For whistleblower-rapportering

 

Følg vores fremskridt