Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Reducere klimapåvirkninger

Vi ønsker at reducere den negative påvirkning fra vores køretøjer og sætte science-based targets

Klimaændringer og global sundhed er tæt forbundet. Ifølge WHO er klimaforandringer den største enkeltstående sundhedstrussel. CO2-udledninger fra sundhedssystemer er forholdsvis høje og undervurderede. Som leverandør af sundhedsydelser ønsker vi at gøre en indsats. Vi stræber efter at fremme sundhedsydelser, samtidig med at vi reducerer vores klimapåvirkning.

Det er vores aktuelle vurdering, at Falcks største enkelte negative direkte indvirkning på klimaet stammer fra vores køretøjers brændstofforbrug. Derfor er vi begyndt at omlægge fra diesel- og benzindrevne køretøjer til elkøretøjer og begyndt at bruge biobrændstoffer. LÆS MERE

Vi er bevidste om, at vores aktiviteter påvirker klimaet på andre måder, for eksempel gennem energiforbruget i bygninger, det udstyr, der bruges i vores ambulancer og vores medarbejderes forretningsrejser, se retningslinjerne for scope 1-3 i Greenhouse Gas Protocol. Derfor udvider vi omfanget til også at sætte mål for vores indirekte udledninger (scope 2, f.eks. el/opvarmning) og udledningerne fra vores værdikæde (scope 3, eks. varer og tjenester).

Forpligtelse til Science Based Targets initiative

Falck har forpligtet sig til Science Based Targets initiative (SBTi). Hermed forpligter vi os til at sætte mål, der understøtter Parisaftalens mål. Vi vil opstille science-based targets for scope 1-, 2- og 3-emissioner.

For at opfylde vores forpligtelser skal vi udnytte eksisterende, smartere, nye og transformerede arbejdsmetoder. Vi arbejder for en grøn omstilling og fremmer samtidig bæredygtig sundhedsydelser. Vi stræber efter at reducere udledninger inden for eksisterende arbejdsmetoder ved bl.a. at elektrificere vores køretøjer. V

i arbejder smartere ved at bruge digitale løsninger og dermed reducere brugen af vores køretøjer. Vi innoverer nye løsninger som f.eks. at bruge droner i stedet for vores køretøjer. Vi ser på digitale løsninger, hvor patienterne kan få behandling 24/7 hjemme hos dem selv.

LÆS OM VORES 4 MÅDER TIL AT FREMME SUNDHEDSYDELSER

Målsætninger for emissioner

50 % reduktion i 2030
CO2-emissioner, total (scope 1) (Referenceår 2021)
10 % reduktion fra år til år
CO2 emissioner, relativ (scope 1) Ton/omsætning (Referenceår 2021)

 

Følg vores fremskridt