Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Sikre en sund og mangfoldig arbejdsplads

For at passe på andre skal vi også passe godt på os selv

Falck er en menneskeorienteret virksomhed, og vores arbejdsstyrke er vores vigtigste aktiv. Vores mål er at give alle medarbejdere en inspirerende, mangfoldig og sikker arbejdsplads, der tilbyder lige muligheder, og hvor alle kan trives personligt og fagligt.

Fremme medarbejderengagement

En engageret arbejdsstyrke arbejder mere forpligtet, præsterer bedre og leverer et højere serviceniveau. For at sikre fortsat fokus på medarbejderengagement og måle fremskridtene gennemfører vi en årlig, global medarbejderengagementsundersøgelse.

I 2022 var medarbejderengagementet på samme niveau som det foregående år.

Vurderingen af Formål var endnu en gang exceptionelt høj og afspejlede, at Falck tilbyder en formålsdrevet og meningsfuld arbejdsplads til mennesker, der ønsker at redde og forbedre liv.

Den samlede engagementsscore er valgt som en af KPI'erne i vores bæredygtighedsstrategi. Målet er en score på 75 i 2025.

Forbedre resultaterne for sikkerhed

Hver dag udsætter vores medarbejdere sig selv for fare for at redde andre menneskers liv. Derfor fremmer vi en kultur, hvor sundhed og sikkerhed er forankret i vores arbejdsmåder, for at vores medarbejdere kan være sikre, når de arbejder med at forbedre og redde andres liv.

Vi er opmærksomme på de risici, der er forbundet med vores virksomheds natur, samt på de forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at minimere risikoen. Selvom der stadig forekommer hændelser på tværs af vores virksomhed, har vi forpligtet os til at minimere antallet af disse og sikre, at konsekvenserne af dem er så små som muligt.

Fraværsratio pga. personskade er valgt som en KPI i bæredygtighedsstrategien, og det samme gælder antallet af dødsfald. Målet for arbejdsrelaterede dødsfald i Falck er nul.

Mål for medarbejderengagement og sikkerhed

Hæve scoren til 75 i 2025
Hæve scoren for medarbejderengagement (referenceår 2021)
Ingen dødsfald
10 % reduktion fra år til år
Fraværsratio pga. personskade (referenceår 2021)

Mangfoldighed og inklusion

Vi arbejder i forskellige lande, samfund og kulturer. Derfor ved vi, at vores medarbejderes forskellige kompetencer og tilgange er nøglen til succes. Både etisk og forretningsmæssigt prioriterer vi en mangfoldig arbejdsstyrke, hvor vi fremmer inklusion og repræsenterer mangfoldigheden i de samfund, vi betjener.

Mangfoldig arbejdsstyrke

Vi stræber efter at være en organisation, der tiltrækker, udvikler og fremmer mangfoldige talenter. På alle niveauer i vores organisation stræber vi efter at repræsentere de samfund, vi betjener. Mangfoldighed understreges gennem hele rekrutterings- og udvælgelsesprocessen for at sikre afbalancerede teams, samtidig med at det stadig er de bedst egnede kandidater, der ansættes.

Inkluderende kultur

Vi vil være et fremragende sted at arbejde for nuværende og fremtidige medarbejdere. Derfor er det alle medarbejderes fælles ansvar, uanset geografi eller rolle, at fremme en inkluderende kultur, hvor alle føler sig værdsatte, frie og bemyndigede til at sige deres mening uden frygt for repressalier.

LÆS MERE I FALCKS ANNUAL REPORT 2022 HER

 

Mål for kønsdiversitet

40 % underrepræsenteret/total
Kønsdiversitet, Executive Management
40 % underrepræsenteret/total i 2025
Kønsdiversitet, Executive Management og Senior Management

 

Følg vores fremskridt