Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Medarbejdere

Falck anser deres medarbejdere for at være deres vigtigste aktiv og bestræber sig på at skabe et inspirerende og præstationsorienteret arbejdsmiljø, hvor medarbejderne har lige muligheder og trives, både personligt og professionelt.

Overholdelse af menneskerettigheder

Falck overholder alle gældende love og bestemmelse vedrørende beskyttelse af menneskerettighederne og støtter FN's Global Compact-principper om menneskerettigheder. Falck respekterer og arbejder for at beskytte menneskerettighederne – og vi forventer det samme af vores forretningspartnere – i henhold til vores Forretningsetiske Regler og underliggende politikker. Derudover har Falck forpligtet sig til at fremme udviklingen af en kultur, der respekterer menneskerettighederne og opmuntrer medarbejderne til at rapportere eventuelle røde flag, de bliver opmærksomme på, gennem vores whistleblowersystem Falck Alert.

 

Arbejdsvilkår

Falck medvirker ikke i eller drager fordel af brugen af nogen form for børne- eller tvangsarbejde i vores virksomhed og tilstræber at sikre dette i hele vores forsyningskæde.

Modern Slavery Act Statement (Loven om moderne slaveri).

Mangfoldighed

Falck lægger stor vægt på at tiltrække forskelligartede medarbejdere med de rette kompetencer og den rette holdning, der er indstillet på at bidrage ti Falcks strategi. En arbejdsstyrke bestående af medarbejdere med forskelligartet baggrund, tænkemåde og personlighed og kombineret med de rette færdigheder muliggør en bedre præstation og sikrer, at vi leverer fremragende service til vores kunder. Falck tolererer ikke nogen form for forskelsbehandling på grund af f.eks. køn, etnisk oprindelse, race, religion, alder, seksuel orientering, forældrestatus og civilstatus, mentalt eller fysisk handicap. For at fremme en inkluderende arbejdsstyrke med forskelligartet baggrund har vi introduceret en mangfoldigheds- og inklusionspolitik.

Arbejdsmiljø og -sikkerhed

Hos Falck lægger vi stor vægt på, at vores tjenester ikke har en negativ indflydelse på vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, og vi anerkender, at administration af arbejdsmiljø og -sikkerhed er en vigtig medvirkende faktor til vores virksomheds succes. Hos Falck arbejder vi for at fremme vores egne medarbejderes mentale og fysiske velbefindende og anerkender, at dette har en stor indflydelse på deres evner til at præstere, sandsynligheden for at de kommer til skade og deres generelle livskvalitet. Falcks Forretningsetiske Regler og arbejdsmiljø- og -sikkerhedspolitik lægges der stor vægt på, at vores medarbejdere følger alle interne procedurer og tager deres ansvarsområder alvorligt.

Bæredygtighed

Falck har forpligtet sig til at handle ansvarligt som virksomhed og bidrage til en socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtig udvikling. Som global virksomhed ved vi hos Falck, at vores påvirkning af samfundet og miljøet også er global.