Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Fire måder til at fremme bæredygtige sundhedsydelser

Falcks formål er at fremme bæredygtige sundhedsydelser for at imødekomme menneskers skiftende behov. Vi ønsker at forbedre patienternes livskvalitet, beskytte klimaet og arbejde smartere. Det betyder, at vi skal se anderledes på patienterne og ændre den måde, vi leverer vores services på. Hvis vi f.eks. kan behandle mennesker i hjemmet i stedet for at køre dem til hospitalet, vil det forbedre deres velvære og samtidig reducere CO2-udledningerne.

Dette vil vi gøre i fire parallelle spor

  • Bruge eksisterende arbejdsmetoder på en mere klimavenlig måde
  • Finde smartere arbejdsmetoder
  • Søge efter nye teknologier og innovative løsninger
  • Forandre vores tilgang til services og patienter

For eksempel skifter vi til elkøretøjer, vi tester sundhedsdroner, der kan erstatte vores køretøjstjenester, og vi undersøger teknologier til at forhindre hospitalsindlæggelser og udvide pleje i hjemmet.

Eksisterende arbejdsmåder på en mere klimavenlig måde

Vi arbejder på at reducere udledningerne fra de eksisterende måder, hvorpå vi leverer vores sundhedsydelser. Vi reducerer udledningerne fra vores køretøjer ved at konvertere dem til elbiler i det omfang, det er muligt og forbedre brændstofeffektiviteten. Vi tester også andre løsninger.

LÆS MERE OM VORES OMSTILLING TIL GRØNNE KØRETØJER HER

Vi har netop forpligtet os til SBTi (Science Based Targets initiative). Som et eksempel vil vi i dette arbejde søge efter medicinalvarer og -produkter med mindre CO2-fodaftryk.

LÆS MERE OM VORES FORPLIGTELSE TIL SCIENCE BASED TARGETS-INITIATIVE

 

Smartere arbejdsmetoder

Vi stræber efter at finde smartere måder at levere vores tjenester på. Vi fokuserer på at finde smartere løsninger end f.eks. blot at sende sundhedspersonale ud til patienter og flytte ting rundt rent fysisk. Online konsultation og digitalisering af ydelser er nogle af de alternative måder at arbejde på.

I Colombia har vi overført 40 % af 1,5 millioner årlige fysiske konsultationer med online lægehjælp. Det reducerer klimaaftrykket, og vi får mere ud af den enkelte ressource. En læge kan hjælpe 5 gange så mange patienter.

Samtidig reducerer vi CO2-emissonerne, og vi øger livskvaliteten for vores kunder og patienter.

 

Nye arbejdsmåder

Vi udvikler nye teknologier til at levere vores sundhedsydelser, og her spiller droner en central rolle. I Grønland kører vi et projekt med de grønlandske myndigheder, hvor vi tester brugen af droner til at transportere blodprøver og livsvigtig medicin mellem bygder og hospitalet i Nuuk. Det reducerer klimaaftrykket og kan give hurtigere diagnoser, som kan forebygge alvorlige sygdomme og indlæggelser.

I fremtiden forventer vi også at kunne flyve paramedicinere i droner på grøn energi til fjerntliggende steder for at levere hurtigere indledende behandling og hurtigt vurdere situationens alvor. Det kan vise sig, at der ikke er behov for at sende en ambulance.

LÆS MERE OM SUNDHEDSDRONER HER

 

Transformerende arbejdsmetoder

Vi overvejer, hvordan vi kan forudse og mindske behovet for ambulancer eller andre køretøjer.

En stor del af ambulancekørslerne er med patienter med 2-3 kroniske kritiske sygdomme som f.eks. diabetes og KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom). Disse patienter er meget sårbare over for små påvirkninger som f.eks. lettere dehydrering, små fejldoser af medicin eller en mindre inflammation. Ofte går der dog flere dage fra påvirkningen, før tilstanden er akut.

De transformerende idéer omfatter udvikling af løsninger, der kan måle patienterne 24/7 i hjemmet. For eksempel kan patienter få behandling støttet af digitale løsninger.

 

 

Følg vores fremskridt