Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Samarbejde om nødkald

Har din Kommune brug for assistance i forbindelse med visitering af borgere tilbyder Falck 2 forskellige muligheder for vagtordning.

Falck tilbyder levering af en sikker og pålidelig løsning:

  • Vi har automatisk back-up vagtcentral
  • Vi har dedikerede medarbejdere 
  • Vi har døgnbemandede vagtcentraler
  • Vi har tilknyttet et døgndækket teknikerberedskab

Alt dette understøtter et sikkert flow og dermed borgerens oplevelse af tryghed.

Kommunen vælger i samarbejde med Falck den vagtordning, der passer den enkelte Kommunes behov bedst i forhold til opdeling af geografiske områder, vagtplan og skift heri.

Forvagtsløsning

Nødkald fra borgeren tilgår Falcks vagtcentral som forvagt, hvorefter Falcks vagtcentralpersonale visiterer nødkaldet i henhold til given forholdsordre.

Falcks vagtcentral videregiver nødkaldet til kommunens hjemmepleje. Overlevering foretages efter konkret vurdering i forhold til oplysninger modtaget fra borgeren sammenholdt med kommunens forholdsordre.

En løsning som giver plejepersonalet arbejdsro.

Bagvagtsløsning

Nødkald tilgår Falcks vagtcentral, hvor opkaldet logges. Herfra sendes nødkaldet automatisk til relevant plejepersonale (mobil/fastnet) i henhold til gældende vagtplan.

Hvis det primære plejepersonalet ikke umiddelbart kan besvare nødkaldet, går dette videre til enten sekundær plejepersonale eller Falck vagtcentral som bagvagt, hvorefter Falcks vagtcentralpersonale behandler nødkaldet i henhold til given forholdsordre.

Kontakt os for at høre mere om vores nødkaldsløsninger