Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

I sager, hvor Falck Hjælpemidler håndterer persondata for en kommune arbejdes overordnet under følgende instruks (dette gælder IKKE fx vikarforløb, screeningsaftaler og oplæringsforløb):

Post til kommunen foregår via sikker mail til kommunen.  

Sagsakter gemmes på Microsoft O365 onedrive og i papirformat.
Alle medarbejdere er forsynet med krypterede pc’er, hvorpå der er passwordkontrol.
Office 365 løsning sikrer, at alle adgangsforsøg registreres, og at der sker en blokering efter 3 fejlslagne forsøg.

Sagsforløb registreres derudover i forbindelse med bogføring.  

Denne registrering omfatter:
Hvilken terapeut hos Falck Hjælpemidler/leverandøren, der har arbejdet på sagen
Hvad sagen drejer sig om (siddestillingsanalyse, bilsag, hjælpemiddelafprøvning el.l.)
Borgers cpr-nr.
Hvor lang tid, der er brugt Hvilket beløb, der skal faktureres for den anvendte tid.  

Disse registreringer opbevares i 5 bogføringsår.  

Papirakter opbevares i aflåst skab på Gydevang 2, 3450 Allerød.
Bygningen er forsynet med tyverialarm, og adgang sker ved, at medarbejdere skal låse sig ind i bygningen og deaktivere tyverialarm vha. en kode.  

Sagsakter medbringes i visse situationer på krypteret pc og i papirformat i forbindelse med hjemmebesøg.  

Sletning af papirdokumenter sker via makuleringscontainer.   

Falck Hjælpemidler opbevarer for sagen relevante oplysninger om en specifik borger, så længe sagen er i gang og aktiv. Dette omhandler navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr.nr., diagnoser og helbredsoplysninger samt evt. etnicitet og religiøse tilhørsforhold.

Udelukkende autoriserede, ansatte terapeuter i Falck Hjælpemidler samt disses overordnede har adgang til opbevarede dokumenter.

Ved sagens afslutning fremsendes alle data og notater til kommunen og data slettes hos Falck Hjælpemidler.