Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Velkommen til Falck Hjælpemidler

Hos Falck Hjælpemidler kan kommunerne hente hjælp til specialrådgivning inden for hjælpemiddelområdet, vikarservice indenfor ifm hjælpemiddelsagsbehandling, hjælp til bilsagsbehandling m.m. og medarbejderne kan blive kompetenceløftet igennem vores kursusudbud.

Falck Hjælpemidler sælger, udlejer eller udlåner ikke hjælpemidler til private eller offentlige instanser.

 
Vores ydelser
Her kan du se alle vores ydelser
Specialrådgivning

Vi står parat til at yde bistand i forbindelse med særligt komplekse og komplicerede hjælpemiddelopgaver indenfor fx siddestillinger, lejringer og boligindretning.

Læs mere
 ;
 ;
Vikarservice, sidemandsoplæring

Vi tilbyder hjælp til oplysning af sager indenfor hjælpemiddelområdet ved midlertidigt behov for ekstra ressourcer.

Læs mere
Bilsagsbehandling

Bilsagsbehandling indenfor servicelovens § 114 er et kompliceret område. Vi tilbyder hjælp til dette.

Læs mere
 ;
 ;
Kurser

Falck Hjælpemidler tilbyder i et vist omfang kurser, primært for de medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med myndighedsopgaver inden for servicelovens § 114.

Læs mere

Falck Hjælpemidlers specialrådgivningsgruppe består af fysioterapeuter og ergoterapeuter, som alle besidder en lang og solid erfaring på hjælpemiddelområdet. Dette være sig analyse og vurdering af en konkret borgers udfordringer, anbefalinger i forhold til konkrete hjælpemidler, trykmålinger, solidt kendskab til hjælpemidler indenfor rammerne af servicelovens §§ 112 og 113, kendskab til velfærdsteknologiske løsninger på hjælpemiddelområdet, vurdering og indretning af bolig samt rådgivning i forbindelse med boligsager i hht servicelovens §116, bistand i forbindelse med sagsbehandling af bilansøgninger i hht servicelovens §114, både for så vidt angår oplysning af sagen samt evt. efterfølgende beregningsdel m.v.

Disse kompetencer tilbydes i forbindelse med Konkrete borgersager Oplæring af terapeuter, som sidder med sagsbehandlingsfunktion indenfor disse områder Løbende screeninger af hjælpemidler fx på institutioner med mange kørestolsbrugere.

Opgaver som disse kan vi løse over hele landet.

Alle terapeuter har et solidt kendskab til sagsbehandling efter servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116 og kan med denne baggrund tilbyde højt kvalificeret vikarbistand til kommuner, hvor der i en afgrænset periode er behov for hjælp af denne type. Alternativt til et ordinært vikarforløb, hvor en af vores terapeuter i en afgrænset periode sidder placeret i en kommune, kan vi tilbyde at modtage en række sager indenfor rammerne af generel sagsbehandling og være behjælpelige med at oplyse og beskrive disse, således, at arbejdsopgaven for en kommune aflastes betydeligt.

Vikarbistand med placering i en kommune, vil primært kunne tilbydes i ‘fornuftig køreafstand’ fra vores adresse i Allerød. Hjælp til oplysning af sager af generel karakter kan tilbydes over hele landet.

Under de enkelte menupunkter findes flere detaljer om de enkelte ydelser. Den helt detaljerede beskrivelse aftales konkret med den rekvirerende kommune.

Tilgang til en efterspurgt ydelse vil altid tage udgangspunkt i den givne kommunes vedtagne rammer for sagsoplysning og –behandling, såvel som denne kommunes kvalitetsstandarder.

Vores egen model og ramme for et sagsforløb er den klientcentrerede tilgang, inspireret af ICF og CPPF sammen med det kliniske ræsonnement. Vi prioriterer, naturligvis, at være ajourført på sidste nye viden indenfor vores specialer.

Kontakt os altid gerne for en uforpligtende snak eller et tilbud. Se vores kontaktinformationer her.

Se vores politik på databehandling her.