Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Kurser

Falck Hjælpemidler tilbyder løbende en række attraktive fagkurser, primært for de medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med myndighedsopgaver inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. 

 

Tilbage til Falck Hjælpemidler

 
Kursuskalender 2019

Kursus

Dato

Sted

Pris ex moms

Underviser

Kropsbårne hjælpemidler  16. januar 2019  Hotel Storebælt, Nyborg  Kr. 2495,-
Min. 15 delt
 Cand. Jur. Anita Klindt
Overgang fra barn til voksen  23. januar 2019  Hotel Storebælt, Nyborg  Kr. 2495,-
Min 15 delt.
 Cand. Jur. Anita Klindt
Boligsags-behandling SEL § 116 2 dage  Endnu ikke fastlagt  Endnu ikke fastlagt  Kr. 5195,-
Min 15 delt.
 Cand. Jur. Anita Klindt
Ergotp. Christina Juul
Vidererejse      
Værkstedstjek      
10% på værkstedet      
Hjulskifte sommer og vinter      
Periodisk bilsyn      
Reparation af stenslag      
Minitjek      
Opbevaring af hjul      
Bilvask hver måned      

Falck Hjælpemidler tilbyder løbende en række attraktive fagkurser, primært for de medarbejdere i kommunerne, som beskæftiger sig med myndighedsopgaver inden for servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116. Vi tilbyder ligeledes kurser i Velfærdsteknologi.  

Flere af vore kurser har dog også relevans for andre faggrupper - fx sagsbehandlere på beskæftigelsesområdet og medarbejdere indenfor sundheds- og undervisningssektoren.

Målet med kurserne er, at styrke medarbejdernes kompetencer, med henblik på at løfte deres faglige niveau i det daglige arbejde.   Vores kurser tager altid udgangspunkt i den gældende lovgivning på områderne samtidig med at vi inddrager praksis og evt. kursisternes erfaringer eller aktuelle problemstillinger på området. På denne måde er den nye viden overførbar til hverdagen.  

Vi benytter os af undervisere med stor viden og erfaring samt en høj grad af faglighed på områderne. Se listen over vores undervisere her.

Vi udbyder vores kurser løbende. Vi sørger for at skabe en god ramme for kurserne samt fuld forplejning.  

Hvis en arbejdsplads ønsker et kursus arrangeret således, at det finder sted på arbejdspladsen og evt. med et indhold, som er målrettet lige præcis arbejdspladsens specifikke behov, er man velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse og et tilbud.

Vi har en grundpakke af kurser, der udbydes som åbne kurser – disse omhandler bl.a. sagsbehandling indenfor servicelovens §§ 112 og 113 (hjælpemidler og forbrugsgoder), § 116 (boligændringer) og § 114 (handicapbiler). Derudover udvikler vi en gruppe af kurser, som tilrettelægges ved efterspørgsel. Dette drejer sig bla. om ‘At skrive en afgørelse’, ‘Den strukturerede sagsoplysning’ samt ‘Kommunikation med og smertehåndtering hos borgere med ikke-vestlig baggrund’.  

Kontakt Mette Kliim-Due på mette.kliim-due@falck.dk eller på 2425 8451.