Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Lægehelikopter

Lægehelikopteren er et værdifuldt supplement til ambulancen.

Falck Luftambulance har i perioden fra 2010 til ultimo 2014 udført lægehelikoptervirksomhed med base fra landets første HEMS-lokalitet i Ringsted, dækkende Region Sjælland, dele af Region Syddanmark samt Region Hovedstaden.

Et projekt der blev startet som et 18 måneders-forsøg finansieret af TrygFonden til Regionerne, for efter to år at blive til en permanent ordning. Ved udgangen af 2013 opgraderedes aktiviteten til 24-timers operation, med fuldt instrumentflyvning, brug af NVG (Night Vision Googles) og en fuld dual-use Airbus/EC-145 helikopter.

Efter et nationalt udbud er dette virke nu overgået til Norsk Luftambulance med operation af tre danske baser med typen Airbus-135.

Således deltager Falck fortsat i et samarbejde med DRF (Deutsche Rettungsflugwacht) ind i den sydlige del af Region Syddanmark fra Lægehelikopterbasen i Nibøl i Nordtyskland. Et samarbejde der har eksisteret siden 2005.

Bemandet med kompetencepersoner

En lægehelikopter er bemandet med en række specialuddannede personer:

  • Pilot, med en særlig HEMS Commander uddannelse og stor erfaring i terrænflyvning m.v.
  • Anæstesilæge
  • HEMS Crew Member - en paramediciner med specialistuddannelse fungerer som besætningsmedlem ombord på lægehelikopteren og understøtter både piloten og lægen under gennemførelse af missionen.

Fordele ved at anvende en lægehelikopter

Lægehelikopteren anvendes til alvorlige tids- og kompetencekrævende opgaver og disponeres af Regionernes AMK centraler. Helikopteren kan hurtigt bringe højtkvalificeret lægebistand frem til ulykkesstedet. Samtidig giver den mulighed for at transportere en patient direkte til det udvalgte Traumecenter/ destinationshospital. Dermed er helikopteren særligt fordelagtig i områder, hvor der skal ydes assistance over større afstande fjernt fra nærmeste akuthospital. En lægehelikopter kan også anvendes til at overføre alvorligt syge eller tilskadekomne patienter mellem hospitaler.