Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Førstehjælp, hjertestarter og brandslukning - 8 timer

Hvis uheldet er ude, kan du gøre en stor forskel, indtil den professionelle hjælp er fremme. På dette Falck kursus lærer vi dig både at standse brande i tide og give livreddende førstehjælp og hjertemassage.

Vi lærer dig at slukke brande og redde liv

Førstehjælp

Hvis et familiemedlem eller en kollega kommer i livsfare, er tiden altafgørende. Tit går der kun få minutter, før det er for sent. Derfor er det vigtigt, at du kan give hurtig og korrekt førstehjælp, indtil ambulancen er fremme. På kurset lærer du at give livreddende førstehjælp og hjertemassage.  

Du bliver undervist i:

 • Kroppens anatomi og livsvigtige organer
 • At standse ulykker og pludseligt opståede sygdomme
 • At give almindelig og livreddende førstehjælp
 • Hjerte-Lunge-Redning, der kan genoplive mennesker med hjertestop
 • Håndgreb, der sikrer fri passage for luftvejene
 • At tilkalde professionel hjælp  

Brandbekæmpelse

Alle brande starter små. Når du kan reagere hurtigt og korrekt på en brand, er chancen for at standse branden langt større. Vi lærer dig både at forebygge og slukke brande effektivt.  

Du bliver undervist i:

 • Teorien bag forskellige typer af brande
 • At slukke alle typer brande hurtigt og korrekt
 • At fokusere på sikkerhed og forebygge brande i det daglige
 • Hvordan forskellige brandslukningsmidler virker
 • At prøve i praksis, hvordan du slukker en brand
 • At evakuere medarbejderne i din virksomhed
 • At tilkalde professionel hjælp

Kombikurset afholdes af erfarne ambulancereddere og brandfolk. Indholdet veksler mellem teoretisk undervisning, praktiske øvelser og situationsspil, som sætter deltagerne i stand til at yde førstehjælp og brandbekæmpelse. Undervisningen tager udgangspunkt i deltagernes behov og baggrund.

Du vælger mellem et helt hold med optil 16 kursuspladser eller én enkelt kursusplads på et hold. Du kan købe ekstra enkeltpladser efter behov. Køber du et helt kursushold til 16 kolleger, finder vi tid og sted der passer jer