Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Hurtig Hjælp købsvilkår

Hvem kan ikke blive dækket af Falck Hurtig Hjælp?

Når du køber Falck Hurtig Hjælp, indestår du for, at du ikke har fået diagnosticeret eller er i behandling for kroniske sygdomme.

Hvis du lider af en af nedenstående sygdomme kan du ikke tegne et Falck Hurtig Hjælp abonnement. Får du derimod konstateret en af sygdommene efter du har tegnet dit abonnement, kan du fortsætte med fuld dækning. Derfor er det vigtigt, at du tegner abonnementet, mens du er rask, hvilket også gælder for medlemmerne af din husstand.

Sygdomme så som:

  • Stofskiftesygdomme: diabetes type 1 og 2
  • Lungesygdomme: kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) og cystisk fibrose
  • Neurologiske sygdomme: epilepsi, Parkinsons sygdom,
  • Dissemineret Sclerose, ALS, Alzheimers sygdom og demens
  • Nyresygdomme
  • Psykiske sygdomme: skizofreni, maniodepressivitet, tilbagevendende angst som panikangst, fobier, tvangstanker (OCD), tvangshandlinger og depression), personlighedsforstyrrelser og alkoholisme
  • Kræft: alle kræftsygdomme, hvor du går til kontrol oftere end hvert femte år
  • Sygdomme, der kræver kronisk smertestillende behandling ordineret og kontrolleret af formel smertefunktion ved speciallæge.