Sådan gør du:

1. Er personen bevidstløs?

  • Tal og rusk behersket i personen. Brug evt. smertepåvirkning
  • Råb på hjælp

2. Tilkald hjælp: 1-1-2

  • Hurtigst muligt, dog altid inden du begynder hjertemassage og kunstigt åndedræt

3. Er der frie luftveje?

  • Skab frie luftveje
  • Se, lyt og føl i max 10 sekunder
  • Er der normal vejrtrækning, skal personen lægges i sideleje

4. Er der IKKE normal vejrtrækning, skal du give hjertemassage og kunstigt åndedræt

  • Giv skiftevis hjertemassage med 30 tryk og 2 indblæsninger
  • Fasthold en konstant trykdybde på 5 - 6 cm
  • Fortsæt til der er normal vejrtrækning eller til professionel hjælp overtager

5. Hvis der er normal vejrtrækning, skal du lægge personen i sideleje

Se filmen Sideleje