Kundeservice 70102031 Support nr.: 0

Brandløsning


Få en professionel løsning, der sikrer dine bygninger og værdier effektivt mod brand. Vores rådgivere hjælper dig med at sammensætte en løsning, der passer til dine bygningers størrelse, sikkerhedskrav og risiko for forskellige brandtyper.

✔ Årlig inspektion af dit brandanlæg ud fra myndighedernes krav.
✔ Løbende tilpasning af anlægget, hvis dine risikoprofil ændrer sig.
✔ Montering, skiltning, reparation og serviceeftersyn af alt dit brandudstyr ud fra lovgivningen.

Årlig inspektion
 
Årlig inspektion

Rådgivning

Få styr på brandsikkerheden. Start med at fortælle os lidt om din virksomhed.

Vi rådgiver dig gerne om brandsikring af jeres bygninger og værdier. Start med at ringe til os på 70 20 54 50. Eller udfyld herunder, så ringer vi til dig.


Få kvalificeret rådgivning om brandløsninger
 • Automatisk brandalarm-anlæg (ABA-anlæg)

  Et ABA-anlæg alarmerer automatisk brandvæsenet, når din røg- eller varmedetektor opfanger brand. Det sikrer dig hurtig udrykning og optimale forudsætninger for at få standset ilden, før den griber om sig.

  Teknisk funktion: ABA-anlæg kan opdage en begyndende brand og alarmere brandvæsenet automatisk. ABA-anlæg er normalt tilkoblet røg- eller varmedetektorer, som opfanger brand tidligt.

  Hurtig alarm: ABA-anlæg har typisk automatisk alarmoverførsel til brandvæsenet, der altid rykker ud til alarmer fra ABA-anlæg.

 • Tilkøb til ABA-anlæg

  Et ABA-anlæg kan automatisk styre flere funktioner, som effektivt sikrer din virksomhed ved brand. Du kan f.eks. tilkøbe: Varslingsanlæg, Dørlukningsanlæg, Sprinkleranlæg og Vandkanoner.
  Tilkøb til ABA-anlæg
  Dørlukningsanlæg: Fastholder selvlukkende branddøre og brandskydeporte, så de bliver holdt åbne under normale forhold – og frigiver dørene, så du og dine medarbejdere kan lukke dem, hvis der opstår brand.

  Vandkanon: ABA-anlæg opfanger automatisk temperaturstigninger og dirigerer en vandkanon i ildens retning. Infrarødt kamera ser gennem røgen, og på fladskærmen kan du fra sikker afstand få overblik over branden.

  Sprinkleranlæg: Automatiske sprinkleranlæg (AVS-anlæg) er tilsluttet vandforsyningen. Sprinklerdysen aktiveres, når temperaturen stiger drastisk. Bekæmper branden i første fase og kan typisk alarmere brandvæsenet automatisk.

  Varslingsanlæg: Varsler medarbejderne i din bygning om, at de skal flygte til et sikkert sted. Varslingssignalet er enten en sirenelyd eller tale-varsling, der fortæller dine medarbejdere, hvordan de konkret skal forholde sig. Aktiveres automatisk med et ABA-anlæg og er den optimale sikring af bygninger, hvor der færdes mange mennesker på én gang.

  Inergen-anlæg redder serverne
  Inergen-anlæg kan standse en brand på kun 30-45 sekunder efter detektering ved at sænke iltniveauet i rummet – uden risiko for dine medarbejdere og inventar.

 • Inergen-anlæg

  Inergen-anlæg redder serverne og kan standse en brand på kun 30-45 sekunder efter detektering ved at sænke iltniveauet i rummet – uden risiko for dine medarbejdere og inventar.

 • Slangevinde

  Vi sørger for professionel service og reparation af din slangevinde. Så er du sikker på, at den altid virker, og at din virksomhed kan få hurtig adgang til store mængder vand, hvis en brand griber om sig.

Brandslukkere

  Læs mere

Brandkurser

  Læs mere

Bygningshjælp

  LÆS MERE

Beredskabsplan

  LÆS MERE

Er I fornuftigt sikret mod brand?

Tag et gratis tjek online - og stå stærkere, hvis uheldet er ude.

Det får du:

 • Visuelt overblik over jeres brandsikkerhed
 • Konkrete anbefalinger, I straks kan tage fat på
 • Styr på lovpligtige og forsikringsmæssige krav
 • Gode links og praktisk viden om brandsikring