Vælg sprog

Close

Vi sørger for dine sikkerhedskurser

Falck Safety Services er et internationalt netværk af kursusvirksomheder, ejet af Falck, som arbejder mod ét samlet mål. Vi vil forebygge ulykker og farer gennem sikkerhedskurser, med en korrekt og sikker træning fra oplyste og erfarne kursusledere. Falck Safety Services fokuserer på forebyggelse, for at undgå skadelige hændelser, men vi sørger samtidig for at give kursisterne de rigtige kompetencer til håndteringen af disse hændelser, hvis de skulle opstå. Således får de indsigt i både forebyggende og aktiv sikkerhed. I Esbjerg findes det danske træningscenter, Falck Safety Services Esbjerg, hvor dine medarbejdere kan få den nødvendige viden og træning til deres arbejdsplads. Med den indsigtsfulde indlæring fra sikkerhedskurserne, ønsker Falck Safety Services at opnå forebyggelse af eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen, og hvis en kritisk situation opstår, at medarbejderne kan håndtere denne bedst muligt.

 

Find et sikkerhedskursus til dine medarbejdere

Vi tilbyder solide sikkerhedskurser til de industrielle arbejdspladser, hvor ansatte i gas-, olie- og vindindustrien samt den maritime industri netop er oplagte til disse kurser. Kurserne bygger på disse fire overordnede emner, som hver har et bredt udvalg af kurser med bestemte fokuspunkter, så det er muligt at finde præcist de kurser, som der er brug for på den enkelte arbejdsplads. Dertil findes også en gren af kurser for den generelle industrisikkerhed, som er essentiel for medarbejderne på ethvert industriområde. Falck Safety Services samarbejder med kompetente fagfolk med erfaring inden for disse områder i industrien, og vi kan derved sørge for at give dine ansatte den nyeste viden og derfor den mest aktuelle træning.

 

Prioritér et sikkerhedskursus

Det er naturligvis nødvendigt med en passende form for sikkerhed på enhver arbejdsplads, som følger arbejdets natur. Dette gælder selvfølgelig både i det offentlige og i det private erhvervsliv. Nogle arbejdspladser sætter højere og mere specifikke krav til en sikker arbejdsudførelse. Det er især vigtigt med de rette forhold til udførelsen af arbejdet ved de industrielle arbejdspladser, hvor pludselige farer er en velkendt faktor ved arbejdet. Sikkerheden på arbejdspladsen bør derfor også være første prioritet og tages i betragtning i forhold til alle vinkler af arbejdspladsen og metoderne i brug under udførelsen af arbejdet. Med et sikkerhedskursus i baglommen, kan dine medarbejdere bedømme en eventuel faresituation og være forberedt når uheldet er ude. Medarbejderne vil igennem et sikkerhedskursus få kendskab til de mulige løsninger og den rette håndtering af nødsituationer på deres arbejdsplads. Derudover indlæres en ny adfærd omkring de forskellige elementer, som bunder i bedre forståelse for de truende faktorer på stedet.

 

Sikkerhedskurser giver tryghed på arbejdspladsen

Det er ikke til at vide hvordan man reagerer i en krisesituation, før man står i den. Man kan dog forberede sig et langt stykke hen ad vejen med den rette baggrundsviden og opnå gavnlige kundskaber. På den måde undgår man bedst panik og fortvivlelse i situationen og er endda rustet til at kunne hjælpe. Et sikkerhedskursus kan give alle ansatte en større tryghed på arbejdet, når de bevare kontrollen og kender til den sikre måde at omgås med elementerne på arbejdspladsen.​ ​​​​​​


Kurser til forskellige brancher

- Olie og gas kurser

- Vind kurser

- Maritime kurser

- Industri kurser

- Beredskabsledelse

- Forsvar og luftfart


​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies