Vælg sprog

Close

Førstehjælpskursus hos Falck Safety Services

Hos Falck Safety Services arbejder vi med vores udvalgte værdier, Reliable, Competent, Helpful, Efficient, Fast og Accessible, som vi sørger for at inddrage i hver eneste del af vores arbejde. Vores mål er at kunne forebygge skader og ulykker, ved at rådgive om sikkerhed. Vi ønsker at give andre kendskab til midler og metoder, som kan benyttes i nødsituationer. Falck Safety Services har sikkerhedskurser til enhver form for industriel arbejdsplads, og vi har naturligvis også førstehjælpskurser til virksomheder. Førstehjælp kan være forskellen mellem liv og død, når en uventet situation opstår og en person i nærheden bliver akut syg. Ved de akutte sygdomme, når en person er bevidstløs, er der ofte et behov for hurtig behandling med det samme. Det er dog sjældent, at et hold læger eller en ambulance er til at finde lige i nærheden, og den enkelte medarbejder kan derfor have stor betydning for personens overlevelse. Med livstruende faktorer, som åndenød eller hjertestop, er direkte hjælp så hurtigt som muligt, uundværligt. Dette gælder ikke kun overlevelse, da den hastige hjælp også er afgørende for skadernes omfang, som først kan ses når den akutte situation er overstået.

 

Kan du gøre en forskel med førstehjælp?

Med et førstehjælpskursus er du forberedt på disse uforudsigelige hændelser, og du vil på den måde kunne hjælpe en person i nød. Det er ikke nok at tænke, at andre har styr på førstehjælp, når du er i det offentlige rum, så de kan udføre det, og du behøver derfor ikke at skulle øve det. Det er dog ikke altid tilfældet, og der er desværre stadig alt for mange i samfundet, som ikke er forberedte på de meget realistiske scenarier. De vil dog med viden inden for førstehjælp kunne give den tilstrækkelige hjælp med det samme. Derudover er der naturligvis altid en chance for, at du står alene med personen, og deres liv kan derfor afhænge af din viden og dine kundskaber inden for førstehjælp. Dette er også en risiko i det offentlige rum, men især i det private eller på arbejdspladsen, hvor der ikke nødvendigvis står en gruppe af potentielle udøvere af førstehjælp.

 

Førstehjælp gør en forskel i liv

Når en person får et ildebefindende og ikke er ved bevidstheden længere, er det nødvendigt med en klar fremgangsmåde til at kunne bedømme personens livsvigtige fysiske funktioner og den akutte behandling af eventuelle svigtende dele. Her giver førstehjælp et kort overblik af livstruende faktorer og et hurtigt indblik i deres dertilhørende tidligste behandling på stedet. Den simple behandling, som udføres umiddelbart efter den akutte sygdom er indtruffen, kan have stor indflydelse på den syge persons overlevelse efter den livstruende episode. Her er det særligt hjertemassage eller kunstigt åndedræt, som kan redde en persons liv. Selvom førstehjælp først og fremmest er til for at sikre overlevelsen af den syge person, kan førstehjælp også være afgørende for personens tilstand efter opvågning. Selv hvis personen får hjælp i tide og overlever, er det ikke ensbetydende med, at personen ikke har taget skade af hændelsen. Ved et hjertestop eller besværet vejrtrækning, stopper blodcirkulationen og iltmangel opstår med det samme. Når der intet ilt kommer til hjertet eller hjernen, kan disse to organer tage enorm skade. Skaderne bliver uoprettelige langt hurtigere end ved andre kropsdele, og det er derfor her, at hvert minut og sekund tæller for personens senere velbefindende.

 

Få et kursus i førstehjælp på dansk

Et førstehjælpskursus hjælper dine ansatte med de rette egenskaber til pludselige nødsituationer, så det er dem muligt at holde en person i live indtil den professionelle hjælp ankommer til stedet og overtager situationen. Hos Falck Safety Services Esbjerg findes det egnede førstehjælpskursus til virksomheder i industrien, hvor dine ansatte får kompetent træning og viden fra en erfaren kursusleder, som har stor indsigt i sit felt. Førstehjælpskurset gør medarbejderne i din virksomhed forberedte på at udføre de mest basale metoder til redning og sikring af overlevelse af andre mennesker. Igennem undervisning, som foregår på dansk, ved træningscentret i Esbjerg, lærer kursisterne at udføre korrekt førstehjælp i forskellige situationer. Ved det generelle førstehjælpskursus, får dine ansatte metoder til de mest hyppige akutte problemer, som hjertestop og vejrtrækningsbesvær. Dette er den tidligste behandling man kan foretage sig ved tilfælde af hjertestop eller tillukning af luftvejene, og men en kort tidsramme for behandlingen, er det helt afgørende for den syge person, at personerne omkring kan udføre førstehjælp. Derudover kan der vælges mellem kurser til nødsituationer i diverse scenarier. Disse efterligner nogle mulige nødsituationer på industrielle arbejdspladser, hvor førstehjælp er medbestemmende for overlevelsen af en bevidstløs person.​ 


Læs mere om vores førstehjælpskursus her.

​​​​​​

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies

Jeg vil ændre min cookie tilladelser