Vælg sprog

Close

STCW Fire Team Leader Course

Kursus kode:
MFI420
 
Varighed:
2 dage
 
Målgruppe:
Søfarende der har brandlederfunktion på skibe.
 
Krav til forkundskab:
Brandbekæmpelse i skibe STCW 95 eller tilsvarende.
 
Hovedmål:
At give kursisten den holdning, viden og de færdigheder, der kvalificerer til indsatsledelse i forbindelse med brandbekæmpelse ombord i skibe.
Ved lektionens afslutning skal kursisterne selvstændigt kunne forestå indsats- og
slukningsledelsen med det til rådighed værende personel og materiel, samt kunne planlægge og gennemføre brandøvelser ombord. Efter afsluttet uddannelse skal deltageren opfylde kvalifikationskravene i overensstemmelse med STCW-kodens tabel A-VI/3
 
Indhold:
Specielle forhold i forbindelse med brand ombord i skibe
Ledelsesfunktioner
Ledelsesprincipper
Slukningstaktik / teknik
Kommunikation
Tilrettelæggelse af øvelser
Praktisk ledelse på brandstedet
Eksamen:
Ingen, det forventes at deltageren aktivt har gennemført kurset til instruktørernes fulde
tilfredshed, efter endt kursus udstedes et certifikat.

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies