Vælg sprog

Close

STCW Fire-prevention and fire-fighting

Kursus kode:
MFI418
 
Varighed:
3 dage
 
Målgruppe:
Søfarende der indgår i skibets brandberedskab.
 
Krav til forkundskab:
Gyldigt sundhedsbevis for søfarende ("blå bog")
 
Hovedmål:
At indøve kursisten viden og evner til at opfylde minimumskravene for grundlæggende
sikkerhedstræning for søfarende i henhold til: STCW 95 A-VI/ 1- 2
 
Indhold:
- Anvende forskellige typer håndslukkere.
- Anvende åndedrætsbeskyttelsesapparat (trykluftapparat).
- Slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv.
- Slukke større brande med vand ved brug af universalrør.
- Slukke brande med skum, pulver eller andet egnet kemisk slukningsmiddel.
- Brandslukning i røgfyldte lukkede rum iført røgdykkerudstyr
- Udføre en redning i et røgfyldte rum, iført åndedrætsbeskyttels- apparat.
- Afpasse prioriteringen af handlingerne til de mest almindelige forhold og vilkår.
- Anvende røgdykker taktik og teknik i overensstemmelse med almindelig praksis.
 
Eksamen:
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset udstedes et certifikat der dokumenterer at
indehaveren imødekommer de krav der stilles i henhold til STCW 95 A-VI/1

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies

Jeg vil ændre min cookie tilladelser