Vælg sprog

Close

STCW Basic Safety Training

Kursus kode:
MSE401
 
Varighed:
3 dage
 
Målgruppe:
Søfarende forhyret ombord på skibe, hvor disse varetager driftsmæssige opgaver ombord som en del af besætningen
 
Krav til forkundskab:
Ingen
 
Hovedmål:
Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens krav til kursus/uddannelse i søsikkerhed m.m. Formålet er endvidere at opfylde kravene om grundlæggende sikkerhedsmæssig oplæring som beskrevet i STCW-konventionens A-kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabellerne A-VI/1-1, AVI/1-3 og A-VI/1-4.
 
Indhold:
AVI/1-1 søsikkerhed
forskellige nødsituationer, som kan indtræffe (kollision, grundstødning, brand, forlis mv.),
forskellige typer redningsudstyr, der normalt forefindes i skibe,
redningsmidlernes udrustning,
personlige redningsmidler placering,
principper for overlevelse til søs 
A-VI/1-3 grundlæggende førstehjælp
kunne vurdere behovet for hjælp til skadede personer og truslen mod egen sikkerhed,
have forståelse for kroppens opbygning og funktioner,
have forståelse for tiltag, som skal iværksættes umiddelbart i nødsituationer
Ad A-VI/1-4 personlig sikkerhed og omsorg for menneskeliv og miljø
have kendskab til beredskabsplaner for tiltag, som skal iværksættes i nødsituationer,
have kendskab til alarmsignaler og særskilte pligter, som besætningen er tildelt ifølge
alarminstruksen; mønstringsstationer; korrekt brug af personligt sikkerhedsudstyr,
have kendskab til grundlæggende procedurer til beskyttelse af miljøet,
forstå vigtigheden af altid at følge sikre arbejdsrutiner, mm.

Eksamen:
Ingen dog skal hele kurset gennemføres tilfredsstillende for udstedelse af certifikat.
 
Kurserne kan tages samlet eller som enkeltstående kurser
​​

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies

Jeg vil ændre min cookie tilladelser