Vælg sprog

Close

Praktisk brandbekæmpelse inkl. røgdykning

​Kursus kode:
LFI404

Varighed:
3 Dage
 
Målgruppe:
Medarbejdere i den landbasserede industri med en form for egetberedskab.
 
Krav til forkundskab:
Det forventes at deltageren kan fremvise en gyldig lægeerklæring med gogkendelse til røgdykning inden deltagelse på kurset.
 
Hovedmål:
At bibringe deltageren viden og færdigheder der kvalificerer vedkommende til at indgå i etbrandberedskab.
 
Indhold:
- Anvende forskellige typer håndslukkere.
- Anvende åndedrætsbeskyttelsesapparat (trykluftapparat).
- Slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv.
- Slukke større brande med vand ved brug af universalrør.
- Slukke brande med skum, pulver eller andet egnet kemisk slukningsmiddel.
- Brandslukning i røgfyldte lukkede rum iført røgdykkerudstyr
- Udføre en redning i et røgfyldte rum, iført åndedrætsbeskyttels- apparat.
- Afpasse prioriteringen af handlingerne til de mest almindelige forhold og vilkår.
- Anvende røgdykker taktik og teknik i overensstemmelse med almindelig praksis.
 
Eksamen:
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset udstedes et certifikat der dokumenterer, at
indehaveren har bestået 3 dages røgdykkerkursus.
 
Kurset kan gøres kunde specifikt
​​

​Uglviggårdsvej 3

6705 Esbjerg

Danmark

 

Telefon: +45 76 12 13 14

falcksafety@falcksafety.dk

 

 

​Kursus kalender

Før du skal på kursus​

 

 

 

 

Falck Safety Services A/S | Uglviggårdsvej 36705 Esbjerg Ø | falcksafety@falcksafety.dk | Telefonnummer: +45 76 12 13 14 | Cookies